Frankfurt nad Mohanom

Iniciatíva učí laických duchovných v Európe, ako pomôcť druhým počas krízy

Ženy a muži dobrovoľne slúžiaci v duchovných úradoch v zboroch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní po celej Európe majú úžitok z rastúceho programu, ktorý sa venuje tomu, ako pomôcť jednotlivcom prežívajúcim emocionálnu krízu.

Úvodné kurzy a sprievodca diskusiou, ktoré sú vedené prostredníctvom cirkevnej kancelárie Rodinných služieb územia Európa, sú dostupné v 14 európskych jazykoch.

Služba v kríze je prístup psychosociálnej podpory založený na evanjeliu,“ vysvetlil starší Mark Rencher, ktorý slúžil ako dobrovoľník na plný úväzok v európskom ústredí Cirkvi vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku, a bol poverený predstaviť program s pomocou miestnych terapeutov venujúcich sa duševnému zdraviu.

„Častokrát, keď komunikujete s niekým, kto je v kríze, neviete, čo povedať. Tento program vás naučí, čo povedať a ako sa vcítiť do ľudí, ktorí prežívajú ťažké časy,“ dodala jeho manželka sestra Lizbeth Rencherová, licencovaná psychologička s titulom PhD.

Program „Služba v kríze“ pomáha vedúcim zborov a členom slúžiť jednotlivcom prežívajúcim krízu.
Program „Služba v kríze“ pomáha vedúcim zborov a členom slúžiť jednotlivcom prežívajúcim krízu.

Zdôraznila, že tieto ponúkané zdroje sú zamerané na laických duchovných a nemajú za účel nahradiť profesionálnu pomoc. „Nie sme tu na to, aby sme ponúkli psychoterapiu alebo terapeutický zásah. Sme tu, aby sme im dali istú emocionálnu podporu a zabránili tak ďalším škodám,“ povedala sestra Rencherová.

Katastrofálne záplavy, utečenci z Ukrajiny hľadajúci bezpečie – za posledné dva roky bola Európa svedkom niekoľkých krízových situácií. Keďže dobrovoľníci z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pomáhajú ľuďom v núdzi, program Služba v kríze sa stal vďačným zdrojom. „Dostali sme množstvo spätnej väzby od biskupov a prezidentiek Združenia pomoci, ktorí hovorili, že si prajú, aby ho mali k dispozícii skôr,“ spomínal starší Rencher.

V septembri 2021 prvýkrát skúšala tento projekt v Európe Teresa Raposová v spolupráci s tromi zbormi v kole v Lisabone. Táto poradkyňa Rodinných služieb má roky skúseností so spoluprácou s Červeným krížom v Lisabone.

Po tom, ako boli miestni vedúci zaškolení, hlásili, že program bol pre nich kľúčový, aby boli viac sebavedomí, keď jednajú s členmi, ktorí prežívajú emocionálne ťažkosti. Konkrétnejšie sa cítili byť viac pripravení počúvať, potvrdiť emócie a ponúknuť nádej.

Pomocným dobrovoľníkom boli minulý rok ponúknuté krátke kurzy povedomia. 44-stranový sprievodca diskusiou – dostupný v albánčine, chorvátčine, dánčine, holandčine, angličtine, fínčine, francúzštine, nemčine, taliančine, nórčine, portugalčine, rumunčine, španielčine a švédčine – je na vyžiadanie zasielaný duchovným a kongregáciám. Okrem toho sú poradcovia Rodinných služieb pripravení poskytnúť úvodné školenie osobne vedúcim, členom alebo dobrovoľníkom.