Generálna konferencia

Generálna konferencia

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na celom svete sa dvakrát do roka schádzajú v Salt Lake City na generálnej konferencii. Každú jar a jeseň sa koná šesť zasadaní, na ktorých členovia obdržia pokyny od cirkevných vedúcich. Tieto zasadania sú tiež vysielané po celom svete v rôznych jazykoch. Mimo konferencie sa členovia Cirkvi schádzajú každý týždeň na nedeľných bohoslužbách vo svojich miestnych kongregáciách.

Na jar sa konajú výročné konferencie a na jeseň polročné konferencie.

Prvým zasadaním každej generálnej konferencie je generálne zasadanie žien, ktoré sa koná v sobotu večer, týždeň pred zostávajúcimi piatimi zasadaniami, ktoré sa konajú počas prvého víkendu v apríli a v októbri. Generálne zasadanie žien je pre ženy, mladé ženy a dievčatá Cirkvi od 8 rokov.

Tieto dvojhodinové zasadania, ktoré sa konajú v apríli a v októbri v sobotu ráno, v sobotu poobede, v nedeľu ráno a v nedeľu poobede, sú otvorené pre všetkých. Sobotňajšie večerné zasadanie je určené pre mužov a mladých mužov Svätých neskorších dní, ktorí sú držiteľmi kňazstva.

Na generálne konferencie, ktoré sa konajú v Konferenčnom centre v Salt Lake City v Utahu, ktorého kapacita je 21 000 osôb, prichádzajú Svätí neskorších dní z celého sveta. Pre každé zasadanie sú k dispozícii voľné vstupenky; pre návštevníkov bez vstupenky sú k dispozícii miesta náhradníkov. Pre tých, ktorí sa nevojdú do Konferenčného centra, sú k dispozícii ďalšie miesta v priestoroch na neďalekom Chrámovom námestí.

Vzhľadom na to, že väčšina z 15 miliónov členov Cirkvi sa nemôže generálnej konferencie zúčastniť osobne, sú zhromaždenia prenášané pomocou satelitného vysielania vo viac ako 90 jazykoch do viac ako 7 400 cirkevných budov v 102 krajinách. Okrem toho Cirkev prenáša tieto stretnutia naživo na webovej stránke lds.org, na YouTube na kanáli generálna konferencia a na kanáli Mormon Channel. Členovia môžu tiež pozerať konferenciu v televízii prostredníctvom televíznych staníc v Salt Lake City, a to KSL alebo BYUtv, ktoré vysielajú cez káblové alebo digitálne televízie.

Na konferencii hovoria cirkevní vedúci na mnohé duchovné témy. Hovoria k Svätým neskorších dní, ale aj k vládnym, cirkevným a miestnym predstaviteľom a ďalším hosťom. Medzi rečníkov patrí celosvetový vedúci Cirkvi, prezident Thomas S. Monson, a jeho radcovia v Prvom predsedníctve, ktoré je riadiacim orgánom Cirkvi. Príhovory majú tiež členovia Kvóra dvanástich apoštolov a ďalší vedúci.

Príhovory sa prevažne týkajú zásad evanjelia alebo sa vyjadrujú k dôležitým záležitostiam dnešnej doby a rečníci v nich povzbudzujú jednotlivcov a rodiny v ich snahe nasledovať Ježiša Krista.

Po skončení konferencie sú príhovory zverejnené na webovej stránke lds.org a sú vytlačené v cirkevných časopisoch Ensign a Liahona tak, aby si ich členovia mohli prečítať a preštudovať. Hudbu na jednotlivých zasadaniach konferencie zaisťuje spevácky zbor Mormon Tabernacle Choir s organistami, ďalšie spevácke zbory Cirkvi a všetci zhromaždení. Hudba zdôrazňuje rôzne témy z evanjelia.

Vedúci Cirkvi usporadúvajú generálnu konferenciu už od roku 1830, kedy bola Cirkev zorganizovaná Josephom Smithom. Prvej konferencie sa zúčastnilo približne 30 pokrstených členov spoločne s ďalšími ľuďmi, ktorí sa o Cirkev zaujímali. V dnešnej dobe sú konferencie simultánne tlmočené do viac než 90 jazykov, od albánčiny po yapčinu, aby sa vyhovelo veľkému a stále rastúcemu počtu členov v mnohých krajinách sveta. K dispozícii je tiež tlmočenie do americkej znakovej reči a skryté titulky.