Generálna konferencia poskytuje členom a priateľom v Európe vedenie a nádej

Členovia a priatelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa dvakrát ročne zhromažďujú, aby si vypočuli posolstvá inšpirácie a vedenia od moderného proroka a ďalších cirkevných vedúcich počas generálnej konferencie.

Susana Lorente Clementová a jej manžel.
Susana Lorente Clementová a jej manžel.

Konferencia sa uskutoční 3. a 4. apríla počas veľkonočného víkendu v Salt Lake City v Utahu a bude sa vysielať naživo po celom svete. Pozývame účastníkov z celého sveta, aby si vypočuli posolstvá pre nájdenie nádeje a pokoja počas nepokojných časov, aby dostali odpovede na osobné otázky a získali vedenie, aby sa vedeli zorientovať v čase výziev života. 

„Všetko, čo človek potrebuje na to, aby bol šťastný, aby vedel, ktorou cestou sa ubrať, aký spôsob života viesť a aké veci robiť, aby zdedil večný život, je možné získať pri účasti na generálnej konferencii,“ povedala Susana Lorente Clementová z Cartageny v Španielsku.

Milióny sa zúčastňujú na polročnej konferencii, aby si vypočuli Božie slovo skrze tých, ktorých On povolal za vedúcich Cirkvi. Pomocou ich posolstiev sú jednotlivci schopní cítiť Božiu lásku a počuť Jeho hlas skrze hlas Jeho služobníkov.

Leah a Simon Faggovci
Leah a Simon Faggovci

Leah Faggová, členka Cirkvi z Essexu v Anglicku, sa na generálnu konferenciu spolieha počas ťažkých časov, aby sa cítila blízko k Bohu, svojmu Nebeskému Otcovi, a k Jeho Synovi Ježišovi Kristovi.

„Hlavne v priebehu posledného roka, keď som potrebovala cítiť, že môj Nebeský Otec si je vedomý toho, ako sa cítim, či sa mi darí alebo nie, že si je vedomý mojich strachov a neistôt, mojich túžob a nádejí, a jednoducho keď som potrebovala cítiť Spasiteľa nablízku, vtedy mi dala generálna konferencia to, čo som potrebovala,“ povedala sestra Faggová.

Sabrina a Jairo Lopezovci
Sabrina a Jairo Lopezovci

Účasťou na generálnej konferencii sa dá mnoho získať. Sabrina a Jairo Lopezovci žijú v Berlíne v Nemecku a našli útechu, pokoj a usmernenie, keď počúvali Pána skrze Jeho proroka, apoštolov a generálne autority.

„Nikdy zo stretnutia neodchádzam bez toho, aby som sa cítila motivovaná zdolať nadchádzajúce výzvy a úlohy, či aby som jednoducho čelila svojej každodennej rutine – ktorá vie byť niekedy namáhavá. Generálna konferencia pre mňa vždy znamená silu, nádej a pokoj,“ podelila sa Sabrina Lopezová.

„Po každej generálnej konferencii mám vždy pocit, že som dostal jasné vedenie ohľadom toho, čo mám urobiť so svojím životom a čo by som mal zlepšiť,“ povedal Jairo Lopez. „Dokáže nás naplniť šťastím a odpoveďami, ktoré by sme nedostali zo žiadneho iného zdroja.“

Hoci sa konferencia koná virtuálne a sledujúci ju budú pozerať či počúvať vo svojich domovoch po celom svete, keď sa spájame a učíme spolu, vzniká zjednocujúca sila. Keďže predpisy vytvorili fyzickú vzdialenosť medzi jednotlivcami, táto konferencia dokáže poskytnúť pocit komunity a spolupatričnosti.

Jane a Paul Elvidgovci
Jane a Paul Elvidgovci

Paul a Jane Elvidgovci žijú so svojimi deťmi v St Albans v Anglicku. Hoci sa každých šesť mesiacov tešia na generálnu konferenciu, pociťujú výnimočnú radosť z toho, ako sa počas tohto veľkonočného víkendu stretneme spolu počas tejto celosvetovej udalosti.  

„Účasť na generálnej konferencii vám môže pomôcť skutočne sa cítiť ako súčasť úžasnej medzinárodnej organizácie, ktorá je vedená Spasiteľom,“ povedala Jane Elvidgová. „Keď sa pripravíte a zúčastníte s otvorenou mysľou, môžete dostať odpovede na modlitby a vedenie pre váš život.“

Tak, ako generálna konferencia spája ľudí a odpovedá na osobné otázky, taktiež ponúka omladzujúcu a očisťujúcu moc tým, ktorí sa jej zúčastňujú.

„Čas konferencie je pre mňa to, keď sa viem pozdvihnúť zo sveta a nanovo sa očistiť a posilniť posolstvami konferencie. Som oveľa lepšie pripravený pokračovať na svojej ceste so zlepšenou vierou, nádejou a pravou láskou,“ povedal Paul Elvidge.

Počas víkendu generálnej konferencie sú všetci pozvaní osláviť Veľkú noc prostredníctvom Händelovho Mesiáša v podaní zboru Tabernacle Choir a Orchestra at Temple Square, ktorý sa bude vysielať v nedeľu 4. apríla 2021 o 11:00 SEČ na oficiálnych facebookových stránkach a stránkach krajín. Pre krajiny, ktoré sa riadia pravoslávnym kalendárom, prebehne vysielanie v nedeľu 2. mája 2021 o 11:00 SEČ.

Ako sa zúčastniť

Všetci sú pozvaní zúčastniť sa generálnej konferencie v apríli 2021. Konferencia bude pozostávať z piatich zasadaní pre jednotlivcov, rodiny a priateľov Cirkvi. Podrobnosti ohľadom vysielacích časov si je možné pozrieť online.

Všetky zasadania sa budú vysielať naživo vo vyše 70 jazykoch na broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Zasadania sú tiež dostupné v Knižnici evanjelia, cez kanál Latter-day Saint Channel, rádio, televíziu, satelit a ďalšie digitálne kanály.

Účastníci si môžu konferenciu pozrieť online po jej skončení alebo si príhovory prečítať na churchofjesuschrist.org. Pre viac informácií o tom, ako sa zúčastniť generálnej konferencie, navštívte https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.