Generálna konferencia: Európski svätí sa verne pripravujú na posolstvá povzbudenia a kresťanského života

  Generálna konferencia: Európski svätí sa verne pripravujú na posolstvá povzbudenia a kresťanského života

  Svätí z celej Európy sa tešia na 185. polročnú Generálnu konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Konferenčné zasadania budú vysielané naživo z Konferenčného centra v Salt Lake City v Utahu od soboty 26. septembra 2015.

  Európski členovia a priatelia Cirkvi sa zhromaždia v zhromažďovacích budovách a vo svojich domovoch, aby počúvali posolstvá inšpirácie a vedenie od Prvého predsedníctva a ostatných vedúcich úradníkov Cirkvi. Hoci sú mnohí Svätí neskorších dní nadšení z toho, že si vypočujú nové príhovory, sú zároveň pripravení tým, že premýšľali o tom, čo boli učení na poslednej generálnej konferencii v apríli tohto roku.

  „Aprílová konferencia bola pre mňa naozaj výnimočná, pretože som dostala mnoho odpovedí, ktoré mi dali odvahu na dlhú dobu,“ povedala Marsida Veliuová z Albánska. „Nepriniesla mi len odvahu, ale aj úžasný pocit pokoja.“

  Rima Avanesjanová z Nemecka premýšľala nad slovami Staršieho M. Russella Ballarda. Starší Ballard sa vo svojom príhovore prihovoril mladým ľuďom v Cirkvi. Jeho posolstvo povzbudilo Rimu, aby si stanovila niekoľko cieľov, na ktoré sa bude zameriavať do ďalšej generálnej konferencie. „Jednou z vecí, na ktorej som pracovala, bolo každodenné štúdium písiem a platenie pôstnych obetí. Bola medzi tým dobrá rovnováha, keď som robila niečo pre svoje duchovné blaho, a tiež som pomáhala tým, ktorí boli v núdzi.“

  Tak ako je každý človek jedinečný, i svätí môžu odísť z generálnej konferencie z rôznymi námetmi na premýšľanie. Osobná inšpirácia často vedie poslucháčov k učeniam a zásadám, ktoré sú v tom čase obzvlášť významné. „Rád počúvam všetky príhovory, ale ten od Staršieho Dalea G. Renlunda mi najviac udrel do očí,“ povedala Debbie Twiggerová zo Spojeného kráľovstva, keď zhodnotila poslednú konferenciu. „Vyhlásenie ,svätý je hriešnik, ktorý sa neprestáva snažiť‘ sa ma naozaj dotklo a pomohlo mi uvedomiť si, že i keď nie som dokonalá, môžem sa stále snažiť byť viac podobná Kristovi.“

  Jej manžel Anthony C. Twigger dodáva: „Po konferencii si rád prejdem zoznam tém z konferencie, aby som našiel tie, o ktorých sa počas generálnej konferencie najviac hovorilo, a našiel tak hlavnú tému.  Obyčajne to je ,Ježiš Kristus‘, ďalej ,uzmierenie‘ a ,rodina‘.“

  Členovia Cirkvi predpokladajú, že budú mať podobné zážitky aj počas185. polročnej Generálnej konferencie. Niektorí majú pocit, že je dôležité zapísať si počas konferencie inšpirované myšlienky, aby ich tak mohli neskôr použiť. „Keď sa pozeráme na generálnu konferenciu v cirkevnej budove, vezmeme si so sebou papier s obrázkom proroka, aby sme si zapísali slová, ktorá sa nás dotkli a to, čo môžeme urobiť,“ podotýkajú Marie-Antoinette a Charles Cuenotovci z Francúzska.
   
  Nasleduje zoznam zasadaní 185. polročnej Generálnej konferencie (všetky sú podľa miestneho času v Salt Lake City, osem hodín za centrálnym európskym časom):  Sobota, 26. septembra, 18:00: Generálne zasadanie žien
  Sobota, 3. októbra, 10:00: Sobotňajšie ranné zasadanie
  Sobota, 3. októbra, 14:00: Sobotňajšie popoludňajšie zasadanie
  Sobota, 3. októbra, 18:00: Kňazské zasadanie
  Nedeľa, 4. októbra, 10:00: Nedeľňajšie ranné zasadanie
  Nedeľa, 4. októbra, 14:00: Nedeľňajšie popoludňajšie zasadanie


  Živé vysielanie a dodatočné informácie sú dostupné na www.lds.org. V nasledujúcich týždňoch po konferencii budú dostupné preklady príhovorov.