Generálna konferencia Svätých neskorších dní sa sústredila na domov zamerané kresťanské zásady

  Tlačová správa

  Prezident Nelson zdraví ľudí

  Pre viac ako 16 miliónov Svätých neskorších dní po celom svete bola generálna konferencia (6. – 7. októbra v Salt Lake City, USA) časom znova potvrdiť svoj záväzok ku Kristovým náukám – čo zdôraznil vo svojom príhovore prezident Russell M Nelson, celosvetový vedúci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, a tiež ďalší rečníci.  Členovia Cirkvi po celej Európe sa pripojili k zasadaniam konferencie doma prostredníctvom internetu alebo v zhromažďovacích budovách. Na Slovensku sledovali členovia a priatelia Cirkvi konferenciu s týždenným posunom, a to 13. - 14. októbra.

  Prezident Nelson zdôraznil dôležitosť používania vhodného mena Cirkvi a nasledovania kresťanských zásad.  Na nedeľnom rannom zasadaní povedal: „Pre veľkú časť sveta je Pánova Cirkev v súčasnej dobe skrytá pod názvom ‚Mormonská cirkev‘.  Ale my ako členovia Pánovej Cirkvi vieme, kto stojí na jej čele: Sám Ježiš Kristus.“

  Prezident Nelson ďalej povedal: „Pokiaľ sa budeme snažiť zo všetkých síl o znovunastolenie správneho mena Pánovej Cirkvi, potom Ten, komu táto Cirkev patrí, vyleje na hlavy Svätých neskorších dní Svoju moc a požehnania tak, ako sme toho doteraz neboli svedkami. Budeme mať poznanie a moc Božiu, ktorá nám bude pomáhať prinášať požehnania znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu a pripravovať svet na druhý príchod Pána.“

  Prezident Nelson hovorí na generálnej konferencii

  V duchu rady prezidenta Nelsona mení Cirkvou podporovaný a celosvetovo známy spevácky zbor Mormon Tabernacle Choir svoje meno na zbor ‚The Tabernacle Choir at Temple Square‘.  Prezident zboru Ron Jarrett povedal: „Vždy sme boli ľudia pozerajúci sa do budúcnosti a sústredíme sa na to, čo sa nemení: hudobné dielo svetovej úrovne, inšpirujúce aranžmány a naprogramovanie, a naše každotýždenné vysielanie programu ‚Hudba a hovorené slovo‘, ktoré pokračuje v tradícii, ktorá sa začala pred 90 rokmi.“

  Cirkev tiež oznámila novú rovnováhu medzi výučbou evanjelia v domácnosti a v Cirkvi, vrátane úpravy nedeľného rozvrhu v zhromažďovacích budovách Svätých neskorších dní, kedy bude nedeľná bohoslužba a triedy trvať dve hodiny.  Toto je súčasť úsilia posilniť rodiny a jednotlivcov prostredníctvom na domov zameraného a Cirkev podporujúceho plánu učiť sa náuku, posilniť vieru a pestovať väčšie osobné uctievanie.

  Bolo ohlásených dvanásť nových chrámov – ktoré budú postavené v Mendoze v Argentíne; v Salvadore v Brazílii; v Yuba City v Kalifornii, USA; v Phnom Penhu v Kambodži; v Praia na Kapverdských ostrovoch; v Yigu na ostrove Guam; v Pueble v Mexiku; v Aucklande na Novom Zélande; v Lagose v Nigérii; v Davao na Filipínach; v San Juan v Portoriku; a v okrese Washington v Utahu, USA.  Svätí neskorších dní považujú chrámy za ‚domy Pána’, za najposvätnejšie miesta na zemi.  Chrámy sa v mnohých ohľadoch odlišujú od tisícok bežných zhromažďovacích miest alebo zborových budov po celom svete, ktoré sa využívajú na nedeľné bohoslužby. 

  Na celosvetovom zasadaní žien vyzvala sestra Joy D. Jonesová, generálna prezidentka detskej organizácie Cirkvi (Primárky), aby sa ženy vážnejšie sústredili na „dôvod“ každej služby, ktorú robia pre rodinu, priateľov, komunitu a Cirkev.  „Keď sa zameriame na všetko, čo pre nás Boh robí, naša služba pochádza zo srdca vďačnosti,“ povedala. „Keď sa prestaneme toľko zaoberať tým, aby nás naša služba vyvyšovala, namiesto toho si uvedomíme, že zameranie našej služby bude dať Boha na prvé miesto.“  Ďalej povedala: „Z každej položky na našom zozname povinností sa môže stať spôsob, ako Ho velebiť…Keď sa služba nášmu Bohu stane v našom živote hlavnou prioritou, strácame samých seba a v pravom čase samých seba nachádzame.

  Ľudia čakajúci na konferenciu

  Vo svojich záverečných postrehoch prezident Russell M. Nelson povzbudil členov Cirkvi, aby „hodovali na slove Pánovom a uplatňovali Jeho učenia v osobnom živote“. Povedal: „Uisťujem vás, že zjavenie v Cirkvi naďalej prebieha a bude prebiehať… Žehnám vás prehĺbenou vierou v Neho a v Jeho sväté dielo, a vierou a trpezlivosťou, aby ste mohli vytrvať vo vašich osobných životných ťažkostiach.“

  Misionári Svätých neskorších dní prišli prvýkrát do Európy v roku 1837.  Teraz žije vo viac ako 40 krajinách a teritóriách v celej Európe viac ako pol milióna členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.