Externé pripojenie: Spájame generácie

Úsilie ženskej organizácie London Britannia o spojenie počas pandémie

„A hľa, hovorím vám veci tieto, aby ste sa mohli učiť múdrosti; aby ste sa mohli učiť, že keď ste v službe blížnych svojich, ste vlastne v službe Boha svojho“ (Mosiáš 2:17).

Po celom svete ľudia počas pandémie pretrpeli veľké straty. Verní členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní nie sú výnimkou. Vzájomná spoločnosť je jednou z týchto veľkých strát. Sociálny odstup je v konflikte s možnosťou vidieť priateľov, rodinu a susedov tak často ako predtým. Tento problém je pre mladých aj starých členov zraňujúci. Projekt Generation Link (Spájanie generácií) bol začiatkom hľadania riešenia.

Candice MacAllisterová - Prezidentka ženskej organizácie
Candice MacAllisterová - Prezidentka ženskej organizácie

Candice MacAllisterová je prezidentkou Združenia pomoci [ženskej organizácie] v londýnskom zbore London Britannia pre mladých dospelých vo Veľkej Británii. Uprostred pandémie sa spolu so skupinou žien vydali hľadať riešenie svojej izolovanej situácie. Povedala: „Londýn je notoricky známy ako osamelé mesto … môže tu byť skutočne ťažké nájsť spojenie.“ Candice hovorila so svojím miestnym biskupom o tom, aké náročné môže byť spojenie s rôznymi generáciami, keď ste mladý dospelý. Staršie ženy v tejto oblasti tiež bojovali s osamelosťou kvôli pandémii. Zistila, že najlepším spôsobom, ako pomôcť týmto ženám, je spojiť ich virtuálne prostredníctvom projektu Generation Link.


Naša služba bola čistá radosť, keď sme premýšľali o tom, čo nám tieto dve [ženy] dali


V rámci jeho dosahu nadviazala ženská organizácia Britannia komunikáciu a interakciu so staršími ženami v ich okolí. Každá mladá žena, ktorá sa chcela zúčastniť, bola pozvaná, aby si písala so staršou alebo ovdovenou ženou. Prostredníctvom telefónnych hovorov každá dvojica objavila podrobnosti o životoch tej druhej a našla si spoločnosť v tejto bezprecedentnej situácii.

Účastníčka Martsie Webbová mala možnosť komunikovať s dvoma ženami, Mary Woodsovou a Margaret Canhamovou, ktoré spolu vyrastali a spoločne vstúpili do Cirkvi. Stali sa celoživotnými priateľkami a počas pandémie boli s Marynou mamou spolubývajúcimi.  Martsie sa s nimi spriatelila počas projektu Generation Link a spolu so svojím manželom, ktorý je vedúci zboru, sa s nimi mohli osobne stretnúť po zmiernení obmedzení vychádzania. Povedala: „Naša služba bola čistá radosť, keď sme premýšľali o tom, čo nám tieto dve [ženy] dali. Váham, či to môžem nazvať „služba“, pretože my smeboli príjemcami ich kresťanskej lásky.“

Mary Woodsová, Margaret Canhamová a Daphne Ellenderová
Mary Woodsová, Margaret Canhamová a Daphne Ellenderová

Tento projekt spojil ženy veľmi rozdielnych životných skúseností, aby sa navzájom o sebe dozvedeli viac. Candice MacAllisterová povedala: „Všetko, čo môžete dať, sa iba znásobí. Nikdy neviete, čo to znamená pre ľudí.“ Tým, že si navzájom slúžili, získala každá žena nečakanú a starostlivú virtuálnu priateľku.