Frankfurt nad Mohanom

Európski umelci spievajú tradičné koledy na vianočnom koncerte

Špeciálny sviatočný koncert „Svedkovia Vianoc: Koledy o Kristovi“ vytvorila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Európe. Na koncerte zaznie výber tradičných vianočných kolied krásne spievaných v rôznych štýloch niekoľkých európskych krajín. Hudba vás vezme na cestu, ktorá vyzdvihuje kultúrne bohatstvo a jednotu a oslavuje narodenie Spasiteľa Ježiša Krista.

Účastníci koncertu „Svedkovia Vianoc“ zľava doprava: Tomas Kofod (Dánsko), Alexis Defranchi (Francúzsko), Susan Brownfieldová (Švajčiarsko), Gerson Santos (Portugalsko), Jenny Oaks Bakerová (USA), Alex Sharpeová (Írsko), Naura Soulová (Španielsko), Anja Rossauová (Dánsko), Angela Browerová (Holandsko), Aleksandra Zanová (Poľsko) a Serhii Borysenko (Poľsko)
Účastníci koncertu „Svedkovia Vianoc“ zľava doprava: Tomas Kofod (Dánsko), Alexis Defranchi (Francúzsko), Susan Brownfieldová (Švajčiarsko), Gerson Santos (Portugalsko), Jenny Oaks Bakerová (USA), Alex Sharpeová (Írsko), Naura Soulová (Španielsko), Anja Rossauová (Dánsko), Angela Browerová (Holandsko), Aleksandra Zanová (Poľsko) a Serhii Borysenko (Poľsko)

Hudbu pre koncert pripravili Kurt Bestor, nominant na cenu Grammy, s hudobnou koordinátorkou Jenny Oaks Bakerovou. Koncert sa nahrával v historickej kúrii Wiesbaden Kurhaus a slovom ho sprevádzala francúzska rodáčka Ophélie Meunierová.

Členovia speváckeho zboru účinkujúci na koncerte „Svedkovia Vianoc“
Členovia speváckeho zboru účinkujúci na koncerte „Svedkovia Vianoc“

Prednesené koledy boli vybrané z rôznych krajín a spievali ich európski umelci, ktorí sú členmi Cirkvi. Serhii Borysenko ktorý žije v Poľsku, povedal: „Pre mňa a moju manželku boli dni nahrávania koncertu ako keby sme unikli z tohto rušného sveta a ponorili sa do sveta narodenia Ježiša Krista.“

Hudobníci účinkujúci na koncerte „Svedkovia Vianoc“
Hudobníci účinkujúci na koncerte „Svedkovia Vianoc“

Naura, umelkyňa zo Španielska, povedala: „Prostredníctvom hudby som mohla cítiť veľkú lásku, ktorú má náš Nebeský Otec k všetkým Svojim deťom, spájajúc toľko interpretov z rôznych krajov a hovoriacich rôznymi jazykmi, na rovnakom mieste a s rovnakým naladením. Tento koncert bol skvelou príležitosťou podeliť sa o evanjelium s celým svetom a ukázať, že Boh je pripravený požehnať Svoje deti, nech sú kdekoľvek.“

Deti tancujúce na koncerte „Svedkovia Vianoc“
Deti tancujúce na koncerte „Svedkovia Vianoc“

Starší De Feo, prezident územia Európa – stred sa podedil o nasledujúce pozvanie: „Pozývame vás, vašu rodinu a priateľov, aby ste sa stretli v spoločenstve a radosti a ‚rozsvietili svet‘, keď pozdvihneme svoj hlas v chvále a vďačnosti za výnimočný dar, ktorý predstavuje narodenie Ježiša Krista.“

Niektorí umelci účinkujúci na koncerte „Svedkovia Vianoc“
Niektorí umelci účinkujúci na koncerte „Svedkovia Vianoc“

Koncert je teraz dostupný na oficiálnej internetovej stránke Cirkvi a na YouTube.