Frankfurt nad Mohanom

Európski Svätí neskorších dní nachádzajú nové spôsoby, ako inšpirovane slúžiť utečencom

Úsilie o pomoc pokračuje v celej Európe

Ako sa tok utečencov z východnej Európy zvyšuje, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa naďalej aktívne zúčastňuje na úsilí o pomoc, ktoré sa deje v celej Európe. Toto úsilie zahŕňa vytvorenie formálnych štruktúr (ako je napríklad Výbor pre humanitárnu pomoc opísaný nižšie) a neformálnych sietí s inými etablovanými humanitárnymi organizáciami, ktoré majú slúžiť tým, ktorých postihol prebiehajúci konflikt.

Starší Carl B. Cook z Predsedníctva sedemdesiatnikov (vľavo), starší Massimo De Feo, prezident územia Európa (v strede), a prezident David L. Chandler, prezident poľskej misie vo Varšave (vpravo), sa rozprávajú o pomoci pre utečencov v Poľsku.
Starší Carl B. Cook z Predsedníctva sedemdesiatnikov (vľavo), starší Massimo De Feo, prezident územia Európa (v strede), a prezident David L. Chandler, prezident poľskej misie vo Varšave (vpravo), sa rozprávajú o pomoci pre utečencov v Poľsku.

„Snažíme sa robiť to, čo od nás žiada Ježiš, aby sme pozdvihli utláčaných. Takže chceme, aby správne zásoby, finančná podpora a ľudia išli tam, kde ich najviac treba – a čo najrýchlejšie,“ povedal starší Massimo De Feo, prezident predsedníctva územia Európa.

Tento záujem viedol k vytvoreniu alebo reaktivácii rád a štruktúr humanitárnej pomoci na celom území, kde miestni vedúci kňazstva a vedúce sestry Cirkvi koordinujú prácu v úzkom spojení s vedením a podľa pokynov predsedníctva územia Európa.

Predsedníctvo územia Európa je riadiacim orgánom Cirkvi v 38 európskych krajinách a dohliada na humanitárnu pomoc a financovanie zo strany Cirkvi na podporu utečencov.

Starší Rubén V. Alliaud, druhý radca v predsedníctve územia Európa, dodal, že „predvídajúc súčasné udalosti sme v predsedníctve boli pripravení okamžite vytvoriť Výbor pre humanitárnu pomoc, aby koordinoval všetky snahy o pomoc v rámci nášho územia“.

Toto úsilie je vedené líniou kňazstva a je podporované tými, ktorí pracujú v kancelárii územia Európa vo Frankfurte nad Mohanom. Výbor koordinuje prvú pomoc s miestnymi vedúcimi prostredníctvom územných sedemdesiatnikov a prezidentov misií v zasiahnutých krajinách. Viac ako 600 ukrajinským utečencom, ktorí sú členovia Cirkvi, bola poskytnutá priama pomoc. Starší Alliaud povedal, že „je neskutočne ohromujúce vidieť dobrotu a ochotu toľkých ľudí slúžiť“.

Jedna konkrétna iniciatíva, ktorá vznikla v týchto radách vedených kňazstvom, je Systém partnerských pobočiek, ktorý bol navrhnutý na podporu cirkevných zborov v blízkosti hraníc s Ukrajinou a pre efektívnejšiu organizáciu humanitárnych aktivít na mieste. Systém partnersky spája 19 nemeckých, švajčiarskych a rakúskych kolov s 24 kongregáciami z krajín na území Európa, ktoré majú spoločnú hranicu s Ukrajinou. Kôl je skupina kongregácií v istej geografickej oblasti.

Tento Systém partnerských pobočiek vytvára priamu komunikáciu a systém podpory medzi zbormi v prvej línii, ktoré potrebujú pomoc, a partnerskými skupinami, ktoré sú s nimi spárované, aby ju poskytli. Peter Huber, člen Rady pre humanitárnu pomoc na území Európa, ktorý na projekte pracuje, poznamenal, že „je mimoriadne náročné uspokojiť potreby utečencov prekračujúcich 2000-kilometrovú ukrajinskú hranicu. Napríklad ľudia na severe majú iné potreby ako ľudia na juhu“. Peter Huber dodal: „Členovia nechcú len vyplniť šek. Chcú sa aj emocionálne angažovať.“

Greg Pawlik, dobrovoľný koordinátor utečencov pre Cirkev v Poľsku, povedal o svojej úlohe: „Konečne môžem žiť svoje náboženstvo.“ Julie Wondrová, územná poradkyňa pre organizácie pre východnú Európu, povedala: „Láska a túžba pomáhať, ktoré vidím, sú ohromujúce. Srdcia ľudí sa vzájomne priťahujú.“

Cirkev medzitým oznámila nový dar vo výške 4 miliónov USD na pomoc utečencom v Európe. Dar bol poskytnutý Vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Svetovému potravinovému programu na pomoc tým, ktorí boli vysídlení v dôsledku humanitárnej krízy na Ukrajine.

Nižšie je uvedených niekoľko najdôležitejších správ o tom, ako Cirkev v Európe pomáha v súčasnej kríze. Pre predchádzajúce dôležité informácie kliknite sem a sem.

Poľsko

Krakov je v prvej línii toku utečencov z Ukrajiny. Agata Tudor-Hartová, vedúca miestnej kongregačnej organizácie služby pre ženy, je dočasne koordinátorkou pre utečencov v novej neformálnej sieti pre utečencov. Poslala cirkevného dobrovoľníka na plný úväzok Erica Schroedtera na železničnú stanicu v Krakove, ktorá sa hemží utečencami, aby našiel ženu menom Marina. „Po 90 minútach prezerania neznámych tvárí ma za ruku chytila žena, ktorá si všimla moju misionársku menovku.“ Brat Schroedter povedal: „Marina?“ so širokým úsmevom nadšene prikývla. „V ten deň Boh odpovedal nielen na naše modlitby, ale aj na tie ich.“

Preplnená vlaková stanica v Krakove, kde Marina našla Erica Schroedtera.
Preplnená vlaková stanica v Krakove, kde Marina našla Erica Schroedtera.

„Vo Varšave nikto nepovie ‚nemôžem‘,“ povedala Agnieszka Mazurowska, koordinátorka v hlavnom meste Poľska. „Nerobíme viac ako všetci ostatní v Poľsku. Dokonca aj naši priatelia z ďaleka pomáhajú.“ Niektorí bývalí členovia kongregácie zaplatili online zo zahraničia za konzervovanú stravu pre utečencov vo Varšave. Agnieszka Mazurowska sa podelila aj o príbeh matky a jej tehotnej dospievajúcej dcéry. Zdrvená dcéra, ktorá sa vydala len pred tromi mesiacmi, musela opustiť svojho otca a manžela na Ukrajine (väčšina ukrajinských mužov vo veku od 18 do 60 rokov tam musí zostať). Agnieszka Mazurowska povedala: „Nemohla som ju urobiť šťastnou, to nebolo možné. Snažila som sa však uľahčiť jej smútok.“

Yulia, jej rodičia a jej 12-ročný syn sa evakuovali z Kyjeva a zanechala tam svojho manžela. Keď sa skupina jej spoluutečencov rozrástla z 25 na 66, Yulia sa stala ich vedúcou, viedla ich v modlitbách a nazvala ich „úniou Ukrajincov s jedným zjednoteným srdcom“. Podľa vlastných slov sa podelila o chrámovú skúsenosť, ktorá ju priviedla na jej cestu. „Je tradíciou ísť do chrámu, keď naše deti dovŕšia 12 rokov. Išli sme na 12. narodeniny nášho syna, deň pred vypuknutím konfliktu. Všetci členovia mojej rodiny išli do chrámu. Boli sme na najkrajšom, najbezpečnejšom a najposvätnejšom mieste na svete. Cítili sme Božiu lásku.“ Yulia a jej rodina sú teraz v Krakove v Poľsku a pripravujú sa na cestu do Nemecka, kde budú bývať u príbuzných.

Yuliin syn pri jeho ustanovení do kňazského úradu diakona.
Yuliin syn pri jeho ustanovení do kňazského úradu diakona.

Mariina rodina bola v posledných týždňoch rozorvaná na kúsky. Jej otec, matka a brat zostávajú na Ukrajine, zatiaľ čo ona a jej sestra sa sťahujú na západ a snažia sa tam pripojiť k bratovi. Hoci je jej domov v Donecku vo východnej časti Ukrajiny, bola na konferencii pre mladých slobodných dospelých na západe Ukrajiny, keď sa konflikt začal. Domov sa vrátiť nemohla. So sestrou sa rozhodli, že nepôjdu domov a namiesto toho zamierili do Ľvova na Ukrajine spolu s 20 ďalšími účastníkmi konferencie.

Tam sa stretli so 16 ďalšími a táto veľká skupina sa vybrala do Krakova. Využila Cirkvou sponzorovaný program na Facebooku, aby našla pomoc pre svoju konkrétnu situáciu. V Krakove sa zastavila len na jeden deň, napriek rozrušeniu povedala: „Viem, že ma Boh miluje, že vie, kto som, a že má so mnou plán. Videla som veľa zázrakov. Viem, že Nebeský Otec vidí, čo robím.“ 

Greg Pawlik, člen Ccirkvi v krakovskej pobočke, viezol muža z pohraničnej oblasti a diskutoval o tom, v čom by mu mohol pomôcť. Greg Pawlik sa po ukrajinsky muža spýtal, či hovorí po anglicky. Odpovedal v ukrajinčine: „V angličtine poznám iba jednu frázu: ‚Som členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní‘.“

Greg Pawlik hovoril aj s ďalšou rodinou členov Cirkvi, ktorá tiež utiekla z Ukrajiny. Ukázali mu svoju poslednú rodinnú fotografiu urobenú pred kyjevským chrámom začiatkom februára, ktorú urobila ich dcéra. Krátko po vypuknutí konfliktu bol kyjevský chrám zatvorený a rodina je teraz rozdelená. Matka a jej dve deti museli otca a manžela opustiť. Ubytovanie a stravu im zabezpečuje len 10-členný zbor v Gdansku. Tento obrázok jej prirástol k srdcu, pričom nevie, či budú opäť spolu.

Rodina členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, si začiatkom februára 2022 užíva čas v kyjevskom chráme.
Rodina členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, si začiatkom februára 2022 užíva čas v kyjevskom chráme.

Taliansko

V Taliansku sa východný a západný milánsky kôl pripojili ku Generálnemu konzulátu Ukrajiny v Taliansku, aby zhromaždili základné potreby pre obyvateľov Ukrajiny. Mladí ľudia vo veku 14 až 30 rokov rozdávali zoznamy potrebných vecí po meste a deti kreslili obrázky, ktoré posielali s balíčkami. Členovia, misionári a priatelia Cirkvi osobne darovali a zhromaždili všetko, čo konzulát požadoval. Desiatky ľudí pretriedili, zabalili a naložili 25 paliet s 551 škatuľami prikrývok, odevov, potravín, zdravotníckych potrieb a výrobkov osobnej hygieny na nákladné autá smerujúce na Ukrajinu, ktoré poskytol konzulát. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto projekte služby, prečítajte si tento článok na talianskom spravodajskom portáli.

Základné potreby zhromaždené Cirkvou v Miláne pripravené na odoslanie na Ukrajinu.
Základné potreby zhromaždené Cirkvou v Miláne pripravené na odoslanie na Ukrajinu.

Luxembursko

Vedúci a členovia Cirkvi v Luxembursku začali zbierať potrebné veci na podporu utečencov vstupujúcich do Poľska, Rumunska a na Slovensko. Spolupracujú s rumunskou organizáciou Association MGM, ktorá poskytuje pomoc na hraniciach. Členovia v Luxembursku sa tiež pripájajú k L’Ukraine, ktorá už podporovala priateľskú pomoc medzi Luxemburskom a Doneckou oblasťou na Ukrajine. Vyzbierali sa stovky škatúľ s darmi, pretriedili ich a previezli do kľúčových oblastí prílevu utečencov. Mladé ženy zo zboru začali v miestnych školách s projektom na zhromaždenie ďalších potrieb a nasledujúci týždeň strávili večer ich triedením a balením.

Prostredníctvom miestnych príspevkov vedenie zboru doručilo zásoby do miestneho zboru vo Varšave. Pri stretnutí s tamojším cirkevným vedením boli ponúknuté desiatky nafukovacích matracov, podložiek na spanie, súprav prvej pomoci, zdravotníckeho materiálu, prikrývok a vankúšov a iného materiálu na podporu úsilia Cirkvi v tejto časti Európy.

Švédsko

V prvých dňoch krízy sa dvaja bratia z cirkevných zborov vo Švédsku vybrali do Varšavy okrem iného so 100 kusmi spacích vakov, ktoré boli veľmi nápomocné, pretože v Poľsku sú vypredané. Bratia chceli len pomôcť a toto bol najrýchlejší spôsob, ako to urobiť. Od členov a priateľov Cirkvi sa teraz žiada, aby svoje úsilie koordinovali najskôr s miestnym vedením v ich príslušnom zbore alebo so zavedenými miestnymi charitatívnymi alebo pomocnými organizáciami.

Spacie vaky a ďalší tovar priniesli zo Švédska dvaja mladí muži zastupujúci švédske cirkevné zbory.
Spacie vaky a ďalší tovar priniesli zo Švédska dvaja mladí muži zastupujúci švédske cirkevné zbory.

Francúzsko

Vo Francúzsku sa vedúci Cirkvi Christophe Mortier z Mulhouse spojil so Restos du Cœur, slovenskou humanitárnou organizáciou, aby vyzbierali a prepravili základné potreby na slovenské hranice. Tento materiál bol doručený o niekoľko dní neskôr. Skupina sa vrátila so šesťčlennou rodinou smerujúcou do Luxemburska, ktorej pomáhalo združenie L’Ukraine, ktoré víta vysídlených ľudí. Brat pôvodom z Ukrajiny, ktorý vedie jeden z parížskych zborov, zorganizoval podobnú zbierku, výsledkom ktorej boli ďalšie tri cesty.

Vedúci zboru v Mulhouse v spolupráci so združením APPUIS odcestoval do krajiny a priviedol naspäť päť vysídlených ukrajinských rodín. V regióne Lille vyzbierala SDJ Solidarité v spolupráci so Secours Populaire de Lomme od kongregácií päť ton jedla. Dopravu jedla na front zabezpečila spoločnosť Confort Luxe z Belgicka. Viac o ich práci nájdete v tomto článku uverejnenom na francúzskom spravodajskom portáli.

Mladí utečenci čakajú na Christopha Mortiera z Mulhouse, aby ich vyzdvihol na ukrajinsko-poľskej hranici. Autor fotografie: Christophe Mortier
Mladí utečenci čakajú na Christopha Mortiera z Mulhouse, aby ich vyzdvihol na ukrajinsko-poľskej hranici. Autor fotografie: Christophe Mortier

Dánsko

Zbor Cirkvi v Allerøde oznámil, že prišla rodina členov z Ukrajiny a zúčastnila sa nedeľných bohoslužieb. Ich jediným majetkom boli šaty, ktoré mali na sebe. Zbor poskytuje ubytovanie a zbiera viac oblečenia, potravín a potrieb, aby im pomohol. Vedúci hlásili, že rodina je veľmi vďačná a cíti sa vítaná. Rôzne dánske zbory (väčšie kongregácie) zbierajú jedlo a oblečenie, ktoré posielajú do utečeneckých táborov. Zúčastňujú sa aj na dánskom projekte, kde zbierajú peniaze pre rôzne organizácie, ktoré pomáhajú na Ukrajine. Za občanov Ukrajiny plánujú držať viac pôstov. V prvých dňoch krízy vedenie Cirkvi v Európe vyzvalo všetkých členov, aby zostali jeden deň bez jedla a vody a venovali tieto financie humanitárnym programom Cirkvi.

Nemecko

Vo Friedrichsdorfe mládež miestneho zboru triedila a skladala oblečenie pre ukrajinských utečencov. Celia Diezová, ich dospelá vedúca, využila komunitu Just Serve, online platformu sponzorovanú Cirkvou, na zber oblečenia. Do 24 hodín mali dostatok oblečenia na naplnenie 60 veľkých vriec. Naplnili dodávku a poslali ich do Frankfurtského centra pre utečencov, kam museli opäť premiestniť 150 afganských utečencov, ktorí boli predtým ubytovaní na Ukrajine.

Šesťdesiat vriec oblečenia vyzbieraných mládežou Svätých neskorších dní v nemeckom Friedrichsdorfe. Oblečenie bolo doručené utečencom vo Frankfurte.
Šesťdesiat vriec oblečenia vyzbieraných mládežou Svätých neskorších dní v nemeckom Friedrichsdorfe. Oblečenie bolo doručené utečencom vo Frankfurte.

Rakúsko

V Rakúsku Cirkev zorganizovala krízové tímy na koordináciu pomoci Ukrajincom v núdzi. Počas niekoľkých dní členovia vyzbierali darovaný materiál a poskytli ho pomocným organizáciám. V spolupráci so skupinou na pomoc utečencom Train of Hope vo Viedni Cirkev pomáha tým, že poskytuje krátkodobé a strednodobé ubytovanie, ako aj tlmočníkov. Dobrovoľníci pomáhajú zabezpečením potrebného tovaru a liekov a prípravou stravy pre viac ako 50 utečencov v prenajatom rodinnom hoteli. Viac sa dozviete v tomto článku uverejnenom na rakúskom spravodajskom portáli.

V celej krajine členovia prispievajú k cirkevným snahám o pomoc a projektom charitatívnych organizácií vo svojich komunitách. Cirkevný krízový tím v Rakúsku v spolupráci s cirkevným vedením na Ukrajine zbiera potrebný materiál, ako napríklad lieky. A zriadili transportný tím, aby tieto lieky dostali k členom a aby v prípade potreby dopravili členov do bezpečných domovov v Rakúsku alebo inde.

Spoločnou niťou tých, ktorých príbehy sú tu uvedené, je hlboká vďačnosť všetkým, ktorí obetovali svoj čas, pohodlie a zdroje na zber a distribúciu potravín, zásob a oblečenia. Títo utečenci vyjadrujú vieru v Boha a nádej v budúcnosť prostredníctvom Ježiša Krista.

Tí, ktorí chcú pomôcť alebo potrebujú pomoc, si môžu pozrieť túto stránku, ktorú vytvorila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Európe.