Dobrovoľníctvo: Aj malé veci majú vplyv

Rachael Maughanová, študentka magisterského štúdia na univerzite v Surrey, dobrovoľne pracuje v organizácii Rural Refugee Network. 

Zdalo sa, že rok 2020 bol iba o tom, čo sa nedá urobiť. Paradoxne bol minulý rok zaznamenaný nárast dobrovoľníckeho úsilia a darovaného času.  Jednotlivci sa zamerali na to, čo môžu urobiť a pracovali na tom, aby pomohli druhým novými spôsobmi. Dobrovoľníctvo je skvelý spôsob, ako spoznať nových ľudí, nájsť si priateľov na celý život a spojiť sa so svojou komunitou.

slúchadlo

Rachael Maughanová, študentka magisterského štúdia na univerzite v Surrey, dobrovoľne pracuje v organizácii Rural Refugee Network. RRN je organizácia založená v Spojenom kráľovstve, ktorá poskytuje miestnym dobrovoľníkom spôsob, ako sa spojiť s utečencami a pomôcť im začleniť sa do svojich komunít.  Rachael komunikuje pravidelnými telefonickými hovormi so svojimi priateľmi spomedzi utečencov, aby si mohli precvičiť angličtinu.  Dôležitejšie je, že ich podporuje v hľadaní možností vzdelávania a zamestnania v ich nových komunitách.

Rachael Maughanová, študentka na univerzite v Surrey, Anglicko
Rachael Maughanová, študentka na univerzite v Surrey, Anglicko

Rachael si myslí, že spojenie je vzájomné.  Hovorí, že pravidelné rozhovory s „jej“ utečencami „im poskytujú viac priateľa než iba ďalšieho pomocného pracovníka, ktorý je tam, aby im pomohol.“  Rachael hovorí, že aj ona z toho má výhody: „Nemám pocit, že som toho urobila veľa, ale to, čo som získala, sú priatelia … a to je pre mňa tiež niečo ako záchranné koleso.“ 

Cieľom organizácie Rural Refugee Network je „pomôcť utečencom postaviť sa na nohy v našich komunitách“.  RRN zabezpečuje, aby utečenci, ktorí žijú mimo veľkých mestských oblastí, mali k dispozícii zdroje a podporu.  Tento cieľ, najmä počas COVIDu, čiastočne zabezpečujú dobrovoľníci, z ktorých mnohí jednoducho telefonujú.   

Rachael cítila frustráciu z toho, že nie je medzi ľuďmi a že je stále len online kvôli COVIDu.  Dúfa, že zameraním sa na službu môžeme napriek všetkému získať pocit spojenia, ktorý nám pomôže, kým nenastanú lepšie časy.  Jednoduchý spôsob cítenia a zdieľania v tomto spojení môže byť iba v tom, že zavoláte. 

Túžba pomáhať a slúžiť komunite je pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní úplne prirodzená.  Mnoho ľudí muselo nájsť nové spôsoby, ako poskytnúť službu počas pandémie.  Spôsoby, ktoré slúžia na poskytovanie služby, boli často skutočne malé a jednoduché, napríklad telefonovanie.  Keď sa zameriame na to, čo môžeme urobiť a robiť bezpečne, môže to priniesť výsledky, ktoré zmenia životy druhých i náš život.