#SvetloSveta

Ježiš sa modlil za druhých, a aj vy môžete

Musíte bdieť a modliť sa vždy.

3. Nefi 18:15

Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad.  

  • Spýtajte sa Boha, ako môžete byť odpoveďou na modlitbu niekoho iného.

  • Kedy ste sa naposledy modlili za svoju rodinu? Čo tak pomodliť sa teraz?

  • Predneste nahlas modlitbu vďačnosti za všetky veci, za ktoré ste vo svojom živote vďačný.

  • Premýšľajte o priateľovi, ktorý sa borí s ťažkými výzvami. Modlite sa za nich.

  • Prečítajte si Pánovu modlitbu a premýšľajte o nej (Matúš 6:9 – 13).

  • Čelíte veľkej výzve? Pomodlite sa k Bohu a požiadajte Ho o pomoc a vedenie.

  • Zapíšte si tri veci, o ktorých sa dnes večer chcete rozprávať s Bohom.


24-timi spôsobmi. Počas 24-ich dní.

Kliknite sem a stiahnite si vianočný kalendár.