#SvetloSveta

  Jesus healed

  Bol som nemocný, a navštívili ste ma.

  Matúš 25:36

  Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad.  

  • Rozhodnite sa, že sa budete denne modliť za svojich blízkych, ktorí sú chorí alebo trpia.

  • Zúčastnite sa kurzu záchrany života.

  • Dobrovoľne pomáhajte v miestnej nemocnici alebo domove dôchodcov.

  • Naučte sa, aký osoh môžete vy alebo váš blízky získať z požehnania.

  • Darujte miestnej nemocnici hračky pre deti.

  • Naučte sa, akými spôsobmi môžete darovať svoje vlasy pre ľudí trpiacich rakovinou.

  • Navštívte niekoho, kto je chorý alebo trpí.


  24-timi spôsobmi. Počas 24-ich dní.

  Kliknite sem a stiahnite si vianočný kalendár.