#SvetloSveta

Jesus helped others to see

To, čo ste mňa videli činiť, dokonca to máte činiť.

3. Nefi 27:21

Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad.  

  • Vyzdvihnite u niekoho cnosť, ktorú sami v sebe nevidia.

  • Propagujte na sociálnych sieťach charitu pre slabozrakých. Môžete použiť i emotikon okuliarov.

  • Naučte sa, ako vychovať vodiaceho psa

  • Prihláste sa na kurz problematiky telesného postihnutia.

  • Staňte sa očami pre niekoho slepého na www.bemyeyes.org.

  • Prečítajte si v písmach o tom, ako Kristus vyliečil slepého.

  • Prečítajte osobe s poruchou zraku knihu.


24-timi spôsobmi. Počas 24-ich dní.

Kliknite sem a stiahnite si vianočný kalendár.