#SvetloSveta

  Jesus worshipped the Father

  Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

  Matúš 5:16

  Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad.  

  • Zúčastnite sa vo svojom okolí na bohoslužbách – vždy ste vítaný na našich bohoslužbách.

  • Stanovte si cieľ, že sa každý deň budete modliť k Nebeskému Otcovi na kolenách.

  • Pomôžte upratať alebo udržiavať cirkevnú budovu.

  • Diskutujte s niekým o tom, čo to znamená uctievať Boha. Stanovte si cieľ, že sa v tejto oblasti zlepšíte.

  • Navštívte chrám alebo iné náboženské miesto.


  24-timi spôsobmi. Počas 24-ich dní.

  Kliknite sem a stiahnite si vianočný kalendár.