#SvetloSveta

Ježiš utíšil búrku, a aj vy môžete

Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma.

Matúš 25:35

Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad.  

  • Naučte sa, akým spôsobom môžete pomôcť ľuďom na celom svete prostredníctvom charity.

  • Prejdite si havarijný plán pre ľudí žijúcich na vašom území.

  • Dajte svojej rodine alebo blízkemu ako darček 72-hodinový pohotovostný balíček.

  • Vypočujte si skladbu Master the Tempest is Raging.

  • Pomôžte po snehovej víchrici odhrnúť sneh vo vašom okolí.Prejdite si plány pre prípad katastrofy pre vaše územie.

  • Pomôžte staršiemu alebo postihnutému človeku pripraviť dom na zimu.

  • Pomôžte svojim blízkym nachystať si do áut teplé oblečenie pre prípad núdze.

  • Dajte darček niekomu, kto by mohol použiť službu „vyzdvihni ma“.


24-timi spôsobmi. Počas 24-ich dní.

Kliknite sem a stiahnite si vianočný kalendár.