#SvetloSveta

  Ježiš niesol bremená ostatných, a aj vy môžete

  Zdarma ste prijali, zdarma dávajte.

  Matúš 10:8

  Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad. Povzbudzujeme vás, aby ste sa na tom podieľali a použili nižšie uvedený návod, keď si plánujete vianočné aktivity pre vašu kongregáciu.

  • Pomodlite sa a požiadajte Nebeského Otca, aby ste viac vnímali ľudí vo vašom okolí, ktorí potrebujú pomoc pri nesení svojich bremien.

  • Pomôžte priateľovi presťahovať sa.

  • Naučte sa viac o ľuďoch, ktorí prechádzajú procesom odvykania od závislosti.

  • Prečítajte si Matúša 11:28 – 30, a potom diskutujte s ostatnými o tom, ako nám Spasiteľ môže pomôcť v ťažkých životných výzvach.

  • Sneží vonku? Zoberte si lopatu a odhrňte príjazdovú cestu vášho staršieho suseda.

  • Podeľte sa na sociálnych sieťach o skúsenosť, keď vám modlitba pomohla niesť svoje bremeno.

  • Poznáte niekoho, kto opatruje staršieho alebo postihnutého človeka? Vyhraďte si čas a navštívte ho. Spýtajte sa, či nie je niečo, čo by ste pre nich mohli urobiť.

  • Študenti: Ponúknite niekomu, že mu odnesiete tašku. Skúste popremýšľať o niekom, komu by naozaj prospelo trochu láskavosti.


  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní.

  Kliknite sem pre stiahnite si vianočný kalendár.