Darrin M. Skousen, nový prezident Českej - Slovenskej misie

Sandi M. a Darrin M. Skousen
Sandi M. a Darrin M. Skousen

Viem, že Česká a Slovenská republika sú vyvolené krajiny a ľud v nich je milovaný Bohom. Viem, že v týchto krajinách je medzi nami mnoho ľudí, ktorí sú pripravení vypočuť si naše pozvanie a ktorí prijmú Kristov kríž a budú s nami slúžiť, pretože spoznajú, tak ako to vieme my, že život v týchto úžasných krajinách bude udržiavaný vďaka spravodlivosti ľudu.

Darrin M. Skousen sa narodil vo Flagstaffe v Arizone v Spojených štátoch amerických. Bol vychovaný v evanjeliu. Obaja rodičia aj jeho päť súrodencov zo šiestich dodnes žijú a sú aktívni v Cirkvi. Jeden z nich žije v Utahu, ostatní v Arizone.

Päť rokov pracoval v obchodnej a finančnej oblasti. Má magisterský titul z ekonómie a riadenia a tiež titul z práva. Posledných 20 rokov pracoval ako právny zástupca v armáde, so zameraním na trestné právo a národnú bezpečnosť alebo na právo upravujúce vojenské operácie.

Slúžil takmer vo všetkých cirkevných povolaniach v zbore/pobočke a kole/okrsku, ale vždy si nájde spôsob, ako sa vrátiť k práci s mládežou a mladými mužmi. Prácu s mládežou má veľmi rád. Rád sa venuje rodine, športuje, venuje sa vonku konaným aktivitám, učí sa cudzie jazyky, … a venuje sa tiež misionárskej práci.

Teraz bol brat Skousen povolaný Prvým predsedníctvom Cirkvi ako prezident Českej - Slovenskej misie. V našej misii bude slúžiť od júla 2022 do júna 2025 spolu so svojou manželkou Sandi M. Skousenovou.

Rozhovor s prezidentom:

Čo pre vás znamená evanjelium Ježiša Krista?

Je to moja cesta späť domov.  Prostredníctvom Kristovho evanjelia sa budem môcť vrátiť domov k svojim Nebeským rodičom so svojou pozemskou rodinou a priateľmi a so mnou sa môže vrátiť toľko dobrých ľudí, koľkým budem môcť pomôcť.  Je to moja cesta domov každý jeden deň k úžasnej spoločníčke Sandi, k mojim deťom a mojej cirkevnej rodine.  Je to moja cesta späť domov k spravodlivým komunitám a ľuďom, s ktorými som žil celý svoj život, s ktorými som slúžil a miloval som ich.  Som presvedčený, že niet inej cesty.  Iný spôsob skutočne neexistuje. 

Prekvapilo vás, keď ste sa dozvedeli, že vás povolali ako misijného prezidenta do Českej republiky a na Slovensko? Aká bola vaša prvá reakcia?

Bol som úplne prekvapený myšlienkou, že by sme slúžili ako vedúci misie, najmä v tomto štádiu môjho života.  Vo svojej službe v armáde som bol v tej dobe práve povýšený do pozície, o ktorú som sa snažil celý život, a mal som tam záväzky, o ktorých som si myslel, že ich nestihnem vybaviť na čas, aby som mohol toto povolanie k službe prijať.  Akonáhle sa však realita tohto povolania vryla do môjho srdca, vedel som, že je to správne a že ak budem hľadať a očakávať zázraky, dokážem v tom všetkom pochopiť Pánovu vôľu a nájsť spôsob, ako slúžiť, keď si Pán praje, aby sme slúžili, a tam, kde On chce, aby sme slúžili.  Najprv som si myslel, že budeme povolaní niekde inde vo svete, ako napríklad Južná Amerika, Taliansko, Portugalsko alebo Spojené štáty, pretože som nevedel, že služba Gehringovcov končí tento rok … a pretože moje znalosti češtiny nie sú také dobré.  Ako mladý muž som v Československu slúžil len niečo vyše roka, a to bolo pred vyše tridsiatimi rokmi.

Ako si spomínate na svoju misionársku službu? Čo ste sa na svojej misii naučili?

Misionárska služba pre mňa ako mladého muža bola skutočne požehnaním.  Bolo mi cťou byť poverený a splnomocnený spolupracovať s Pánom pri zdieľaní Jeho evanjelia a pozývaní ľudí, aby prišli k Nemu prostredníctvom poznania znovuzriadeného evanjelia a Kristovho učenia.  Stále sa teším z príležitosti, že som mohol slúžiť ľuďom v Spojených štátoch, Portugalsku, Rakúsku a Československu (ako sa v tej dobe nazývalo).  Dodnes považujem tieto svoje skúsenosti, ktoré som získal ako mladý misionár, za formujúcu prípravu na môj dospelý život.   

Čo by ste odporučili mladým ľuďom, ktorí si nie sú istí, či majú slúžiť na misii na plný úväzok?

Príďte sa so mnou porozprávať!  Môžem sa s vami podeliť o svoje myšlienky a skúsenosti a možno vám to pomôže vyriešiť vaše obavy.  Mladí muži, ktorí ste uzavreli krstné zmluvy s Pánom, ste povolaní slúžiť.  Mladé ženy, ste pozvané slúžiť.  Viem, že toto povolanie a pozvanie slúžiť pochádza od Boha a neexistuje väčšia služba alebo vec, na ktorej by ste sa mohli zúčastniť. Ja osobne som mal veľa zábavy.  Bolo to obdobie rastu, viac ako ktorékoľvek iné obdobie môjho života, mnohými spôsobmi.  Bez ohľadu na to, akej profesii sa neskôr v živote budete venovať, neexistuje pre vás lepšia príprava.  Pán vás počas misie a aj po nej požehná nad rámec toho, čo si dokážete predstaviť.  Požehnaná bude aj vaša rodina a priatelia doma.  Nadviažete tiež najúprimnejšie a najtrvalejšie priateľstvá s ľuďmi, s ktorými slúžite, a s tými, ktorým slúžite, a čo je najdôležitejšie, spoznáte svojho Spasiteľa. 

Máte nejakú víziu, čo by ste chceli ako prezident misie počas svojej trojročnej služby dosiahnuť?

Pre mňa osobne je cieľom odchádzať unavený, vďačný a s vedomím, že naša služba aspoň malou mierou pomohla českým a slovenským Svätým a Cirkvi urobiť ďalšie kroky vpred a že sme naplnili plán hry, ktorý pre nás všetkých má Boh na tieto tri roky.  Všeobecne je mojou víziou veľmi úzko spolupracovať s českými a slovenskými Svätými a vedúcimi, aby sme sa skutočne stali jedným v našej vízii a práci.   Aby som ako ten kto predsedá misionárskej práci, s kľúčmi od Pána, predsedal misionárom na plný úväzok tak, že ich budem inšpirovať, dám im príklad a tiež im pomôžem pracovať v jednote so Svätými a s vedúcimi v ich oblastiach zodpovednosti.  Chcem ich viesť tak, aby vedeli, že keď budú pozývať druhých, aby prišli ku Kristovi prostredníctvom poznania znovuzriadeného evanjelia a Kristovej náuky, že sú vedení Duchom a že plody ich práce vytrvajú v podobe prínosných členov svojich cirkevných rodín na danom mieste. 

Čo si na svojej manželke ceníte najviac?

Že ma miluje!  Tiež s ňou rád trávim čas, je nám spolu dobre a vzájomne sa podporujeme vo svojich ťažkostiach.  Je zábavná, inteligentná (oveľa múdrejšia ako ja), má svedectvo a je rada s ľuďmi.  Páči sa mi, že je rada aktívna a dobrodružná.  Niekedy sa medzi nami objavia nezhody, ale v tom je krása vzťahu.  Každý z nás rastie a vyvíja sa ako duchovná bytosť, a tak aj naše manželstvo musí rásť a vyvíjať sa na niečo nové.  Nedávnym príkladom tohto boja je, že sestra Skousenová mala veľmi ťažkú mozgovú príhodu, ktorá obmedzila jednu z jej hlavných silných stránok, schopnosť ústne a písomne komunikovať, ale ako bojovníčka vytrvala a našla nové spôsoby, ako zdieľať svoju lásku a svedectvo. 

Čo vás naučili a učia vaše deti?

Že sa musím naučiť milovať ľudí individuálne, tak ako potrebujú byť milovaní.  Každý človek je krásny svojím vlastným spôsobom a keď počúvam, sledujem a spoznávam jednotlivca, uvedomujem si, že má svoje vlastné záujmy, slobodnú vôľu a vzťahy s Bohom, vďaka tomu som v najlepšej pozícii, aby som im mohol slúžiť a oni môžu slúžiť mne, druhým a Bohu.  Sandi a ja máme štyri deti a tie štyri sú veľmi odlišné.  Michael „Pono“ práve dokončil misiu v Brazílii a Utahu a navštevuje dizajnérsku školu v New Yorku.  Raven študuje na vojenskej akadémii Spojených štátov amerických vo Westpointe a budúci rok pôjde na svoju misiu.  Giovanni a Aviana budú s nami počas našej misie.  Každý z nich nám priniesol radosti, bolesti srdca, osobný rast a neuveriteľné spomienky.  Teším sa, že si rozvinú lásku a úctu k českému a slovenskému národu tak, ako ja … a dokážu to len tak, že budú s vami a medzi vami.  Prijmite ich medzi seba. V novej kultúre a jazyku budú spočiatku trochu neistí.

Čo by ste chceli odkázať českým a slovenským členom Cirkvi?

Mám vás rád.  Už viac ako tridsať rokov sa za vás modlím.  S radosťou prijímam toto povolanie slúžiť vám, slúžiť s vami a slúžiť Božím zámerom pre vaše nádherné krajiny a ľudí.  Viem, že toto je Kristova Cirkev.  Verím v Jeho evanjelium a som oddaný Jeho evanjeliu.  Som presvedčený, že Jeho evanjelium je jediným skutočným prostriedkom pre trvalé šťastie, napredovanie a na to, aby dobro zvíťazilo nad zlom.  Viem, že Česká a Slovenská republika sú vyvolené krajiny a ľud v nich je milovaný Bohom.  Viem, že v týchto krajinách je medzi nami mnoho ľudí, ktorí sú pripravení vypočuť si naše pozvanie a ktorí prijmú Kristov kríž a budú s nami slúžiť, pretože spoznajú, tak ako to vieme my, že život v týchto úžasných krajinách bude udržiavaný vďaka spravodlivosti ľudu.  Našou úlohou, úlohou každého z nás ako člena a misionára, je byť tým príkladom a silou spravodlivosti a ukazujeme to našou nádejou, našou radosťou, zábavou, ktorú máme, láskou, ktorú zdieľame, a našou oddanosťou Bohu.