Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Členovia Cirkvi v Európe sa zapájajú do pomoci utečencom na internete a mimo neho

Online nástroje spájajú vysídlencov so zdrojmi pomoci v čase, keď v celej Európe naďalej prebieha humanitárna pomoc

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pokračuje v humanitárnych projektoch a projektoch pomoci v Európe v čase veľkej núdze. Okrem toho boli spustené nové online zdroje na koordináciu úsilia a na spojenie sa s vysídlencami.

Patria sem aj nasledovné iniciatívy:

  • Viac ako 100 členov a priateľov z kongregácií Madrid stred, východ a západ sa dobrovoľne podujalo pomôcť utečencom, ktorí boli nedávno umiestnení do madridskej oblasti.  Zozbierali trvanlivé potraviny, kabáty, detské potreby a čistiace prostriedky. Poskytovatelia cirkevných služieb tiež vytvorili štítky na identifikáciu týchto balíčkov v španielskom i ukrajinskom jazyku. Pripravili a odovzdali takmer 400 balíčkov.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Moldavsku ponúkajú prikrývky utečencom na ukrajinskej hranici
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Moldavsku ponúkajú prikrývky utečencom na ukrajinskej hranici
  • V Moldavsku čakali členovia Cirkvi utečencov na ukrajinskej hranici a pomáhali im s jedlom, ubytovaním a inými nevyhnutnosťami.  Väčšina utečencov opustila svoje domovy, majetok a niekedy i ostatných členov rodiny, aby našla útočisko.  Dokonca i malé gestá, ako plyšové zvieratko či prikrývka, majú pre nich veľký význam.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Moldavsku ponúkajú plyšové zvieratká utečeneckým deťom, ktoré prichádzajú do krajiny
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Moldavsku ponúkajú plyšové zvieratká utečeneckým deťom, ktoré prichádzajú do krajiny
  • Medzitým na Slovensku pomohli členovia Cirkvi svojim priateľom z Kyjeva tak, že ich do svojich domovov privítali s otvorenou náručou a poskytli ubytovanie 13 dospelým a tiež deťom, z ktorých najmladšie malo iba 18 mesiacov.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku poskytli ubytovanie vysídlenému páru z Ukrajiny
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku poskytli ubytovanie vysídlenému páru z Ukrajiny
  • V Rumunsku členovia Cirkvi zbierajú potraviny a zásoby, vrátane oblečenia, plienok a detského výživy na distribúciu utečencom, ktorí prekračujú hranice z Ukrajiny. Utečenci prichádzajú neustále, niektorí autom a iní peši. „Je to srdcervúci pohľad“, povedala vedúca cirkevnej služby žien Carmen Pârnăuová. „Videla som veľa matiek s malými detičkami, ktoré sužovalo studené počasie a extrémna únava.  Miestne ženy tiež zorganizovali skupinové aktivity, počas ktorých členovia Cirkvi vyrábali prikrývky pre utečencov. Okrem toho dodalo charitatívne oddelenie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Latter-day Saints Charities, do utečeneckých táborov 100 rozkladacích postelí a spacích vakov.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytujú detskú výživu a iné veci utečeneckým matkám prichádzajúcim do Rumunska
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytujú detskú výživu a iné veci utečeneckým matkám prichádzajúcim do Rumunska
  • Medzi vysídlencami, ktorí prúdia do Poľska sú niektorí ukrajinskí členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Poľskí členovia Cirkvi na to reagovali tak, že im otvorili svoje domovy, urobili pre nich miesto pri stole a podelili sa s nimi o to, čo majú v šatníkoch. Stacy Chandlerová, cirkevná vedúca žien v Poľsku predpovedá, že „toto navždy zmení tvár Cirkvi v Poľsku“. Dodáva, že „Utečenci, ktorí sú členovia, sem prišli, oddýchli si a zúčastnili sa našich nedeľných bohoslužieb“.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Rumunsku poskytujú svoj čas, aby strihali látku na prikrývky pre utečencov
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Rumunsku poskytujú svoj čas, aby strihali látku na prikrývky pre utečencov
  • Členovia Cirkvi z celej Európy posielajú oblečenie, prikrývky, jedlo a vodu v autách a dodávkach do cirkevných budov v Poľsku. Poľskí členovia Cirkvi cítia hlbokú zodpovednosť ohľadom starostlivosti o svojich vysídlených bratov a sestry, lebo ich k tomu motivuje spoločné presvedčenie a náboženské a kultúrne skúsenosti.
Prikrývky pripravené členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Tieto veci sú rozdávané utečencom prichádzajúcim na hranice
Prikrývky pripravené členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Tieto veci sú rozdávané utečencom prichádzajúcim na hranice

Cirkev vytvorila vstupnú stránku s aktuálnymi správami, odkazmi, kontaktnými informáciami a usmerneniami ohľadom toho ako ľuďom pomôcť v čase krízy po emocionálnej stránke: https://uk.churchofjesuschrist.org/ukraine-europe-area-emergency-response?lang=eng-gb

Vstupná stránka na pomoc utečencom na oficiálnej stránke Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní
Vstupná stránka na pomoc utečencom na oficiálnej stránke Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní
  • Bola tiež zriadená nová stránka na Facebooku, aby sme sa spojili s ľuďmi cez sociálne siete. Dobrovoľníci s rôznymi jazykovými schopnosťami pomáhajú tým, čo hľadajú pomoc či informácie. Jednou dobrovoľníčkou je aj učiteľka angličtiny z Ukrajiny, ktorá práve prišla so svojim dieťaťom a svokrou do Nemecka.

 

Členov Cirkvi v Európe a po celom svete, ktorí majú túžbu pomôcť, pozývame, aby tak urobili cez svoje zbory, aby prispeli do cirkevného humanitárneho fondu alebo fondu pôstnych obetí, či pracovali s uznávanými humanitárnymi organizáciami.  Cirkevní členovia sú inšpirovaní, aby v službe chudobným a núdznym nasledovali príklad Ježiša Krista.