Frankfurt nad Mohanom

Cirkevný program podporuje uzdravenie zo sexuálneho zneužívania

Dvanásť lekcií tohto programu zahŕňa vzdelávací,duchovný a terapeutický prístup k uzdraveniu.  Program sa sústredí predovšetkým na Spasiteľa Ježiša Krista a uzdravujúcu moc Jeho uzmierenia.

„Cítim, že som akceptovaná a milovaná.“ „Teraz mám nádej.“ „Mala som depresiu a nič som nechcela, teraz už niečo od života chcem.“ „Plačem, sú to slzy šťastia.“ „Teším sa na celý tento týždeň.“ „Tieto lekcie sa vlievajú do mojej duše a cítim sa emocionálne ľahšia.“ Toto sú výroky účastníkov programu „Uzdravenie zo sexuálneho zneužívania“, ktorý je skupinovo založený a Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní ho zaviedla v Európe v roku 2021.

V júni 2021 začala kancelária Rodinných služieb územia Európa program „Uzdravenie zo sexuálneho zneužívania“ po prvýkrát, mimo USA a po tom, čo sa dozvedeli o konkrétnom prípade zneužívania v Európe a o veľkom vplyve, ktorý mal na túto osobu a jej rodinu.

p1
Príručka programu „Uzdravenie zo sexuálneho zneužívania“ pre vedúcu skupiny.

Program „Uzdravenie zo sexuálneho zneužívania“ vytvorili Rodinné služby v Spojených štátoch, kde prebieha cez osobné stretnutia. Potom sa rozhodlo, aby sa začal proces, ktorý priviedol tento program členom Cirkvi v Európe a prispôsobil sa ich potrebám.

Anglicky hovoriacim sestrám v Európe bola poskytnutá online uzatvorená skupina. Prvé skupiny boli vedené June Ferreirovou, poradkyňou a psychoterapeutkou zo Spojeného kráľovstva, a sestrou Lizbeth Rencherovou, staršou misionárkou a akreditovanou psychologičkou.

Dvanásť lekcií tohto programu zahŕňa vzdelávací,duchovný a terapeutický prístup k uzdraveniu.  Program sa sústredí predovšetkým na Spasiteľa Ježiša Krista a uzdravujúcu moc Jeho uzmierenia.

Povedomie o tejto skupine sa rozšírilo po celej Európe a záujem je veľký. Skupiny sú teraz vedené v španielčine, francúzštine a angličtine. V ďalšom štvrťroku budú skupiny ponúkané vo fínčine, portugalčine, nemčine a taliančine. Keď sa ženy z Cirkvi dozvedia o tomto programe, často poznamenajú, že čakali a dúfali v prístup založený na evanjeliu, ktorý by im pomohol v procese uzdravenia. 

 „Naučila som sa, že stačí iba jeden krok vpred, aby ste sa vzdialili od temnoty, v ktorej ste žili,“ povedala jedna účastníčka. „Mám prostriedky na to, aby som zmenila veci vo svojom živote tak, aby ma ochránili,“ zakončila ďalšia. Po dokončení programu jedna osoba poznamenala: „Spasiteľovo uzmierenie je skutočné a bol poslaný, aby vás osobne zachránil a uzdravil, je mocnejší ako vaša bolesť, verte, že uzmierenie vám môže naozaj pomôcť.“