Salt Lake City, Utah

Cirkevní vedúci na celosvetovej konferencii vyzývajú k inšpirácii, posilňovaniu a pozdvihovaniu druhých

Na počesť posvätného veľkonočného týždňa sa po celom svete zišli milióny ľudí na výročnej generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá sa konala 1. až 2. apríla. Počas piatich zasadaní, ktoré boli vysielané naživo v 70 jazykoch, vedúci viery z celého sveta oslovili členov a priateľov s posolstvami zameranými na Ježiša Krista.

Starší Gary E. Stevenson z Kvóra dvanástich apoštolov otvoril konferenciu citáciou anglického odborníka na Nový zákon N.T. Wrighta, čím nás pozval, aby sme „[urobili] ďalšie kroky pri oslave Veľkej noci kreatívnymi, novými spôsobmi: v umení, literatúre, detských hrách, poézii, hudbe, tanci, oslavách, zvonoch a špeciálnych koncertoch, pretože toto je náš najväčší sviatok“. Ďalej opakuje: „Keď odoberieme Veľkú noc, prídeme o Nový zákon; prídeme o kresťanstvo.“

Bonnie H. Cordonová, generálna prezidentka Mladých žien, povedala, že skutočná radosť spočíva v ochote človeka priblížiť sa ku Kristovi a stať sa svedkom, že On je jeho osobným Spasiteľom.

Na sobotňajšom popoludňajšom zasadaní starší Dieter F. Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov povzbudil rodičov, aby pomáhali svojim deťom budovať vieru v Ježiša Krista, milovať Jeho evanjelium a pripravovať sa robiť spravodlivé rozhodnutia po celý život. Uistil nás, že Boh miluje rodiny a vždy stojí po ich boku.

Počas nedeľňajšieho ranného zasadania generálna prezidentka Združenia pomoci Camille N. Johnsonová povzbudila poslucháčov, aby našli úľavu v Ježišovi Kristovi, ktorý dokáže uľahčiť záťaž a pozdvihnúť bremená. Združenie pomoci je ženská organizácia Cirkvi.

Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zakončil nedeľňajšie ranné zasadanie prosbou, aby sme sa stali tvorcami pokoja a rešpektovali druhých. Vo svete, kde sú vulgárnosť, hľadanie chýb a ohováranie druhých príliš bežné, by sme sa mali snažiť nasledovať Spasiteľa tým, že budeme k druhým láskaví. Prezident Nelson učil, že pravá láska definuje tvorcu pokoja a že je to protijed na spor.

Počas konferencie členovia Cirkvi tiež vyjadrili svoju podporu zmenám na postoch vedúcich Cirkvi. Bolo povolaných päť nových generálnych autorít sedemdesiatnikov, medzi nimi starší Alan T. Phillips, rodák z Kentu v Anglicku, a starší Christophe G. Giraud-Carrier, rodák z Lyonu vo Francúzsku.

Sedemdesiatnici v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní slúžia ako „zvláštni svedkovia“ a pomáhajú Dvanástim apoštolom pri „budovaní Cirkvi a riadení všetkých záležitostí“.

Na záver nedeľňajšieho popoludňajšieho zasadania prezident Nelson oznámil plány na výstavbu 15 nových chrámov po celom svete, z ktorých jeden sa bude nachádzať v Hamburgu v Nemecku. Ide o tretí chrám v krajine, vrátane chrámov vo Frankfurte a Freibergu.

V Európe je 14 chrámov, pričom šesť ďalších chrámov bolo oznámených na nedávnych konferenciách.