Frankfurt nad Mohanom

Cirkevné časopisy sú teraz k dispozícii bezplatne

V auguste 2023 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní oznámila, že ponúka bezplatné odbery pre svoje tri časopisy: „Liahona“ (pre dospelých), „Pre posilnenie mládeže“ (pre mládež vo veku 12 až 18 rokov) a „Môj kamarát“ (pre deti).

Domácnosti na celom svete budú mať čoskoro nárok na bezplatný odber niektorého alebo všetkých cirkevných časopisov, ktoré zdieľajú príbehy členov, podporujú domáce štúdium evanjelia a každý mesiac obsahujú nové posolstvo od člena Prvého predsedníctva alebo Kvóra dvanástich apoštolov.
Domácnosti na celom svete budú mať čoskoro nárok na bezplatný odber niektorého alebo všetkých cirkevných časopisov, ktoré zdieľajú príbehy členov, podporujú domáce štúdium evanjelia a každý mesiac obsahujú nové posolstvo od člena Prvého predsedníctva alebo Kvóra dvanástich apoštolov.

Od 1. decembra 2023 sa každý s cirkevným účtom, členovia aj priatelia, môže zaregistrovať na jeden bezplatný celoročný odber jedného alebo viacerých cirkevných časopisov na jednu domácnosť.

Starší Dieter F. Uchtdorf povedal: „Keď sa doma neustále zúčastňujeme štúdia evanjelia, približujeme sa k Ježišovi Kristovi. Cirkev chce ľuďom umožniť lepší prístup k slovám prorokov a sme radi, že môžeme bezplatne sprístupniť tlačené kópie cirkevných časopisov.“

V posledných rokoch prešli cirkevné časopisy významnými zmenami, aby podporovali členov každej vekovej skupiny v ich úsilí učiť sa evanjelium Ježiša Krista a žiť podľa neho. Tieto časopisy sú teraz dostupné v 50 jazykoch v tlačenej aj digitálnej podobe. Ďalšie jazyky sú dostupné digitálne.

Predsedníctvo územia Európa – stred vyzýva všetkých, aby využili túto príležitosť: „Keďže sú teraz slová prorokov a svedectvá Svätých dostupné v každom dome, modlíme sa, aby sa naše rodiny mohli zblížiť a priľnúť ku Kristovi prostredníctvom obradov a zmlúv a získať plnosť radosti.“

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezplatných cirkevných časopisoch, kliknite sem.