Cirkevné autority navštívili región Eifel po záplavách

Po rozsiahlych záplavách v polovici júla v častiach Nemecka, Belgicka, Holandska, Luxemburska a Švajčiarska sa Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní naďalej aktívne zapája do úsilia o pomoc prostredníctvom svojich miestnych kongregácií, organizácií poskytujúcich pomoc a vládnych orgánov.

Škody v oblasti Eifel po záplavách
Škody v oblasti Eifel po záplavách

V auguste sa niekoľko vedúcich Cirkvi zúčastnilo na nedeľných bohoslužbách miestneho zboru v regióne Eifel v Nemecku, aby poďakovali miestnym vedúcim a členom za ich neúnavnú službu v ich komunite. Medzi návštevníkmi bol starší Erich W. Kopischke z predsedníctva územia Európa spolu s manželkou Christiane a Christian Ottiker, manažér starostlivosti o sociálne záležitosti a sebestačnosť pre Cirkev v Európe. Prítomných bolo aj viac ako 40 misionárov, ktorí sa počas týždňa prihlásili ako dobrovoľníci v neďalekých mestách. Začiatkom augusta poskytli misionári z nemeckej frankfurtskej misie spolu s miestnymi členmi viac ako 10 000 hodín služby.

„Dávame každému misionárovi z našej misie príležitosť prísť sem do regiónu a slúžiť ľuďom,“ povedal prezident Hammon, prezident misie Frankfurt v Nemecku, ktorý sa spolu so svojou manželkou Debbie tiež zúčastnil na nedeľných bohoslužbách. „Naši misionári nám hovoria, že ich týždeň služby je najprospešnejším a najpokornejším zážitkom, aký na svojej misii zažili,“ pokračuje.

Starší Kopischke a sestra Kopischkeová spolu s misionármi a členmi po nedeľnej bohoslužbe v eifelskej pobočke
Starší Kopischke a sestra Kopischkeová spolu s misionármi a členmi po nedeľnej bohoslužbe v eifelskej pobočke

Christian Ottiker bol požiadaný, aby vysvetlil, ako Cirkev reaguje v čase krízy. „Po prvé, Cirkevné ústredie spolu s miestnymi vedúcimi Cirkvi v postihnutom regióne hodnotia, čo je potrebné a ako by mali byť veci zorganizované,“ povedal brat Ottiker. „Keď dôjde ku krízovej situácii, Cirkev nezriadi špeciálny fond určený pre danú situáciu, ale použije už vytvorený Humanitárny fond, ktorý je vždy k dispozícii,“ pokračuje.  „Cirkev týmto spôsobom môže rýchlo pomôcť v núdzi a je tak vždy pripravená,“ povedal brat Ottiker.

Na svojich nedávnych cestách bol brat Ottiker svedkom mnohých dobrovoľníkov a ich nespočetných láskavých činov na podporu obetí povodní. Keď sa zamýšľa nad otázkou, čo by Cirkev mohla urobiť v týchto náročných časoch, v mysli si povie: „Ty si Cirkev! Každý môže pomôcť malými a prostými vecami.“

V súvislosti s nedávnym úsilím okolo tejto krízovej situácie položil starší Kopischke zboru tri otázky: „Čo ste videli? Čo ste cítili? Čo zmeníte vo svojom vlastnom živote po týchto skúsenostiach?“

Starší Leo Lauener, mladý misionár zo Švajčiarska, si spomenul na jednu príhodu, keď mu pri nákupe potravín nefungovala kreditná karta. Žena v rade za ním ho spoznala ako jedného z pomáhajúcich dobrovoľníkov a povedala: „Rada zaplatím za týchto úžasných pomocníkov!“ Zaplatila za misionárov celý nákup.

Ďalšia misionárka, sestra Anna Hughesová z Utahu v USA, povedala: „Služba v oblastiach postihnutých záplavami bola skutočne úžasná skúsenosť, pretože mi pomohla zamerať sa na najčistejšie a najdôležitejšie zásady evanjelia Ježiša Krista, ktorými sú milovať Boha a blížneho.“

Starší Kopischke poukázal na to, že všetky tieto úžasné gestá, skutky služby a lásky, patria k najlepším atribútom a hodnotám ľudstva. „Bolo by skutočne úžasné, keby toto starostlivé a láskyplné správanie bolo pociťované a rozšírené nielen vo výnimočných časoch, ale aby sa stalo štandardom v našom každodennom živote!“ Dodal: „Pán by to nazval kultúrou Sionu.“

Christian Ottiker navrhol, že by každý mohol zhodnotiť, čo môže vo svojich okolnostiach urobiť so svojimi dostupnými zdrojmi. Mohlo by to byť dobrovoľníčenie alebo pomoc susedom a priateľom v núdzi. Môžete tiež prispieť do humanitárneho fondu Cirkvi. Starší Kopischke dodal, že k peniazom darovaným do tohto fondu je možné v čase krízy rýchlo získať prístup. „S týmto fondom sme schopní okamžite poskytnúť počiatočnú pomoc, kdekoľvek je to v Európe potrebné,“ povedal. „Dnes to bolo pre obete záplav v Nemecku a zajtra možno pre ďalšie obete súčasných lesných požiarov v Taliansku, Grécku alebo Turecku,“ pokračoval.

Starší Kopischke a sestra Kopischkeová pred nedeľnou bohoslužbou v eifelskej pobočke
Starší Kopischke a sestra Kopischkeová pred nedeľnou bohoslužbou v eifelskej pobočke

Rovnako ako mnoho ďalších dobrovoľníkov v tejto oblasti, aj starší Kopischke si naplánoval deň služby v regióne okolo Bad Ahrweiler spolu so svojou manželkou, rodinou a misionármi na pomoc obetiam povodní.

„Dúfame, že podpora a láska sa aj naďalej bude poskytovať ľuďom v núdzi,“ povedal. „Nielen vtedy, keď je kríza aktuálna, ale aj o niekoľko týždňov a mesiacov neskôr, pretože aj vtedy sú stále potrebné.“ Na záver uviedol: „Dúfam, že sa zamyslíme nad svojím životom a uvedomíme si, aký je krehký. Akonáhle sme niečím požehnaní, je dôležité, aby sme mali súcit s druhými! Povedať to slovami proroka Izaiáša: ‚Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou.‘“ (Izaiáš 58:8)