Cirkev rozširuje vedúce úlohy pre nastupujúce pokolenie v Európe

Viac ako päťdesiat mladých dospelých bolo povolaných za poradcov nastupujúceho pokolenia v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pre územie Európa, pričom osem z nich bolo povolaných za územných poradcov.

Cirkev rozširuje vedúce úlohy pre nastupujúce pokolenie v Európe

Pod vedením predsedníctva územia sa budú poradcovia nastupujúceho pokolenia radiť s miestnymi cirkevnými vedúcimi a prispievať perspektívami mládeže, mladých dospelých a misionárov na radách vedúcich. Spolu s ostatnými mladými dospelými sa spoja s misionármi na plný úväzok a budú radiť mladým ľuďom na ich ceste zmluvy. 


„Je jedinečnou výsadou byť povolaný slúžiť nastupujúcemu pokoleniu a premýšľať o nápadoch, ktoré pomôžu tomuto pokoleniu dosiahnuť svôj plný potenciál v živej Cirkvi,“


„Naše nastupujúce pokolenie prináša nový pohľad a silu do našich životov. Ich talenty, nápady a energia obohacujú Cirkev a tiež pozdvihujú a inšpirujú jednotlivcov, komunity a spoločnosť po celej Európe,“ povedal starší Erich W. Kopischke, prvý radca v predsedníctve územia Európa.

Tieto úlohy berú na vedomie výzvu od prezidenta Nelsona pre nastupujúce pokolenie, aby hralo dôležitú úlohu pri zhromažďovaní Izraela a urýchľovaní diela spásy na zjednotenie, podporu a pomoc mladým ľuďom naprieč územím Európa.

„Je jedinečnou výsadou byť povolaný slúžiť nastupujúcemu pokoleniu a premýšľať o nápadoch, ktoré pomôžu tomuto pokoleniu dosiahnuť svôj plný potenciál v živej Cirkvi,“ povedal Daniel Pail, poradca nastupujúcej generácie z rakúskej Viedne.

S administráciou Cirkvi pomáhajú miestne kongregácie, ktoré sa nazývajú zbory a pobočky, regionálne kongregačné zoskupenia, ktoré sa volajú koly a okrsky, väčšie geografické územia a celosvetové riadiace orgány z ústredia v Salt Lake City v americkom štáte Utah. Úloha poradcu nastupujúceho pokolenia rozširuje vedúce úlohy pre mladých dospelých na tomto území a nadväzuje na zaužívané zvyky, že ľudia každého veku slúžia spoločne v jednote v radách a výboroch na všetkých úrovniach Cirkvi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vízii pre nastupujúce pokolenie, pozrite si slávnostné zasadanie pre mladých dospelých od prezidenta Nelsona: Becoming True Millennials a slávnostné zasadanie pre mládež: Nádej Izraela.