Salt Lake City, Utah

Cirkev oslavuje 10-ročnú spoluprácu s UNICEF

Vedúci UNICEF USA išli na prehliadku humanitárnych miest Cirkvi v Salt Lake City

Vedúci z UNICEF USA sa vo štvrtok 12. januára 2023 zúčastnili prehliadky humanitárnych zariadení Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Salt Lake City v Utahu. UNICEF a Cirkev oslavujú desaťročie spolupráce v pomáhaní deťom v núdzi po celom svete.

Delegáciu hostí sprevádzali služobne najstarší vedúci Cirkvi a predstavitelia cirkevného Oddelenia služieb sociálnej pomoci a sebestačnosti v cirkevnom ústredí. V stredu večer sa zúčastnili večere na Temple Square so starším Gary E. Stevensonom z Kvóra dvanástich apoštolov, predsedajúcim biskupom Géraldom Caussém a generálnou prezidentkou Združenia pomoci Camille N. Johnsonovou a Blaine R. Maxfieldom, generálnym riaditeľom Služieb sociálnej pomoci a sebestačnosti.

Biskup Gérald Caussé, predsedajúci biskup Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zdraví predstaviteľov UNICEF USA a ďalších hostí počas návštevy v Cirkevnom ústredí v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.
Biskup Gérald Caussé, predsedajúci biskup Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zdraví predstaviteľov UNICEF USA a ďalších hostí počas návštevy v Cirkevnom ústredí v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.

„Vyjadrujeme vďačnosť za dlhodobú spoluprácu s UNICEF USA. Ich práca v rámci starostlivosti o bezbranné deti a ich rodiny na celom svete je úzko spätá s celosvetovým zameraním Cirkvi na výživu detí už od skorého veku. Snažíme sa nasledovať Kristovo nabádanie milovať svojich blížnych a slúžiť im,“ povedal biskup Caussé.

„Tešíme sa z tejto príležitosti pracovať s UNICEF USA, aby sme pomohli poskytnúť deťom lepšiu výživu a zdravie,“ povedala prezidentka Johnsonová.

„Som doslova ohromený všetkým, čo sme videli,“ povedal Michael Nyenhuis, prezident a výkonný riaditeľ UNICEF USA počas svojej úplne prvej návštevy Salt Lake City. Michael Nyenhuis býva v New York City. „Nie ste len pomocníkmi v úvodzovkách. Ste k tomuto vlastne povolaní a myslím si, že toto povolanie, ktoré majú veriaci ľudia k tejto práci, ich robí oddanejšími,“ povedal Michael Nyenhuis.

Vedúci UNICEF USA spolu s humanitarnými predstaviteľmi Cirkvi pred sochou Krista v Konferenčnom centre Cirkvi v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023. Na obrázku zľava doprava: Robert Hokanson, hlavný manažér, Humanitárne služby; Sharon Eubanková, riaditeľka, Humanitárne služby; Michael Nyenhuis, prezident a výkonný riaditeľ UNICEF USA; Rachel Steinbergová, generálna riaditeľka, UNICEF USA; a Sarah Callawayová, asistentka riaditeľa, UNICEF USA.
Vedúci UNICEF USA spolu s humanitarnými predstaviteľmi Cirkvi pred sochou Krista v Konferenčnom centre Cirkvi v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023. Na obrázku zľava doprava: Robert Hokanson, hlavný manažér, Humanitárne služby; Sharon Eubanková, riaditeľka, Humanitárne služby; Michael Nyenhuis, prezident a výkonný riaditeľ UNICEF USA; Rachel Steinbergová, generálna riaditeľka, UNICEF USA; a Sarah Callawayová, asistentka riaditeľa, UNICEF USA.

Sharon Eubanková, riaditeľka Humanitárnych služieb pre celosvetovú Cirkev, sprevádzala vedúcich UNICEF USA pri prehliadke Humanitárneho centra a Welfare Square.

„Dúfam, že uvidíte tri veci,“ povedala sestra Eubanková skupine. „Dúfam, že uvidíte dôkaz toho, ako sa ľudia snažia vložiť svoju vieru v Ježiša Krista do istého praktického konania. Dúfam, že uvidíte úctu k dôstojnosti ľudskej duše, k všetkým ľuďom, bez ohľadu na vierovyznanie alebo tradíciu či politické presvedčenie, ku ktorému patria. A dúfam, že uvidíte, že etos dobrovoľnej služby bez nároku na odmenu je prospešným pre sociálnu štruktúru a je prospešným pre ľudskú dušu.“

Vedúci UNICEF USA sa na Temple Square stretli aj s predsedajúcim biskupstvom Cirkvi.

„Myslím si, že je niekoľko oblastí, v ktorých môžeme s Cirkvou pracovať skutočne efektívne a jednou z nich je oblasť imunizácie,“ vysvetlil Michael Nyenhuis. „Potom je tu oblasť výživy. V dnešnej dobe vidíme obrovskú krízu výživy pre deti po celom svete.“

Zamestnanec triedi oblečenie darované rodinám v núdzi v Humanitárnom centre Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.
Zamestnanec triedi oblečenie darované rodinám v núdzi v Humanitárnom centre Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.

História spolupráce

V roku 2013 poskytla Cirkev Ježiša Krista podporu s imunizáciou UNICEFu v Jordánsku. V roku 2014 Cirkev vstúpila do koalície partnerov na podporu programov pre elimináciu materského a novorodeneckého tetanu.

Podpora Cirkvi pomohla 10 miliónom žien vakcínou, ktorá ich udrží v bezpečí pred materským novorodeneckým tetanom, čím sa pomohol znížiť počet krajín, kde bol tento problém veľký, z 50 na 12.

Prvé partnerstvo pri reakcii na núdzový stav nastalo v roku 2015 v rámci úsilia pomôcť utečencom v Európe. Prostredníctvom partnerstva Learning for Life [Vzdelanie pre život], ktoré sa rozbehlo v Konžskej demokratickej republike, v Keni, Sudáne a Ugande v roku 2018, sa pomohlo 115 000 deťom. V roku 2021 sa Cirkev pridala k celosvetovému úsiliu distribuovať vakcínu proti COVID-19.

„Po celom svete sme odvtedy doručili 1,8 miliardy vakcín a pomohli sme tak síce nie ukončiť krízu COVIDu, ale celkom určite ju priviesť do bodu, kedy sa dá oveľa lepšie kontrolovať,“ poznamenal Michael Nyenhuis.

Okrem toho sa Cirkev minulý rok zúčastnila celosvetového programu UNICEF No Time to Waste [Nie je času nazvyš] na prevenciu a liečbu detskej podvýživy.

Pracovníci na Welfare Square pripravujú zaváraniny s jablkovým pyré, ktoré budú rozdané ľuďom v núdzi v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.
Pracovníci na Welfare Square pripravujú zaváraniny s jablkovým pyré, ktoré budú rozdané ľuďom v núdzi v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.

„Toto celosvetové úsilie je obzvlášť v súlade s poslaním Združenia pomoci Cirkvi zmierniť utrpenie, vrátane detí trpiacich podvýživou,“ povedala prezidentka Johnsonová. „Máme radi deti po celom svete a sme oddaní práci pomáhať ukončiť život ohrozujúce formy podvýživy a poskytnúť malým deťom zdravší a šťastnejší život.“

„V práci v teréne na tých najťažších miestach a v dĺžke pôsobenia na týchto miestach, aby sa zabezpečilo, že tie najviac bezbranné deti majú prístup k veciam, ktoré potrebujú, nie je nikto lepší ako UNICEF,“ dodala sestra Eubanková. „Na miestach, kde Cirkev možno nemá kongregácie, nemá kancelárie alebo nákladné autá, tam nájdeme UNICEF a váš záväzok je stály. A myslím, že sme videli výsledky tejto snahy.“

„Dnes som videl, ako Cirkev skutočne žije svojím poslaním, ktoré jej dal Ježiš, aby boli Jeho rukami a nohami vo svojich komunitách a tiež aj na celom svete,“ zakončil Michael Nyenhuis.

„Kľúčovou prioritou pre Cirkev je poskytovať pomoc v rámci narastajúcej miery hladu a podvýživy po celom svete,“ povedal brat Maxfield. „Náš prínos a spolupráca s UNICEF USA pomáhajú najviac bezbranným deťom a matkám po celom svete.“

Obilné silo na Welfare Square Cirkvi Ježiša Krista v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.
Obilné silo na Welfare Square Cirkvi Ježiša Krista v Salt Lake City v Utahu, štvrtok 12. januára 2023.