Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní Rast po celom svete

More than 70,000 missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints labor around the world.
More than 70,000 missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints labor around the world.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní začala so šiestimi členmi v Spojených štátoch v roku 1830, a teraz má viac ako 16 miliónov členov po celom svete, pričom každý rok do Cirkvi vstupuje viac ľudí (pozri „Celosvetová štatistika“). Pozrite si ďalšie informácie o fungovaní a raste Cirkvi po celom svete.

Čo robí Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní?

Členovia Cirkvi sa stretávajú vo viac ako 30 000 kongregáciách po celom svete. Kongregácie sa stretávajú každý týždeň v nedeľu vo svojich miestnych budovách, aby uctievali Boha a učili sa o Jeho evanjeliu. Cirkev Ježiša Krista tiež prevádzkuje 4 918 stredísk rodinnej histórie v 153 krajinách, kde členovia Cirkvi a aj nečlenovia môžu nájsť informácie o svojich predkoch. Od roku 1985 poskytuje Cirkev 189 krajinám humanitárnu pomoc, vrátane pomoci pri katastrofách a pomoci utečencom. Sponzoruje tiež celosvetové iniciatívy v oblasti sociálnych programov, ako sú programy invalidných vozíkov a očkovanie (pozri „Základné informácie o humanitárnej a sociálnej starostlivosti: Ako sa využívajú dary a zdroje“ newsroom.churchofjesuschrist.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources a “Celosvetová štatistika”). Vzdelanie je tiež prioritou pre Cirkev, ktorá riadi štyri univerzity a vysoké školy a má vo svojom programe seminára pre mládež viac ako 407 900 študentov stredných škôl.

Čo robia misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní?

Veľká časť rastu Cirkvi pochádza z úsilia misionárov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Misionári Cirkvi Ježiša Krista sú jedným z najznámejších prvkov úsilia Cirkvi kontaktovať ľudí. V skutočnosti má Cirkev po celom svete viac ako 67 000 misionárov (pozri „Missionary Program“)! Ak ste niekedy premýšľali, kto sú misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sú to normálni členovia Cirkvi, ktorí sa rozhodnú stráviť 1,5 až 2 roky učením iných ako neplatení dobrovoľníci na plný úväzok a usilujú sa byť služobníkmi Ježiša Krista. Ich hlavným cieľom je pomôcť ľuďom prísť ku Kristovi tým, že ich učia o Jeho znovuzriadenom evanjeliu. Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní nielen trávia svoj čas učením ľudí o Ježišovi Kristovi, ale tiež nasledujú Kristov príklad tým, že trávia čas slúžiac ľuďom v ich spoločenstvách.

Family kneeling to pray

Čo sú chrámy Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní?

Okrem zhromažďovacích budov, ktoré sa používajú na pravidelné bohoslužby v nedeľu, Svätí neskorších dní uctievajú v chrámoch po celom svete. Prezident Thomas S. Monson, bývalý prezident Cirkvi, vysvetlil, že „pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní je chrám najposvätnejším miestom na zemi. Je to dom Pána“ („Požehnania chrámu, Generálna konferencia, Apríla 2015).

V posledných niekoľkých desaťročiach sa počet chrámov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní dramaticky zvýšil, aby sa vyhovelo celosvetovému rastu Cirkvi. V polovici roka 1981 mala Cirkev iba 19 chrámov v prevádzke; ku koncu roka 2000 bolo v prevádzke 100 chrámov (pozri Gordon B. Hinckley, „This Great Millennial Year“, Ensign, november 2000, 68). Vo februári 2017 bolo na celom svete v prevádzke 155 chrámov Svätých neskorších dní, pričom 11 chrámov bolo vo výstavbe a ďalších 11 chrámov, ktoré boli oznámené, ale stavba ešte nezačala. 11 chrámov, ktoré boli vo výstavbe, boli chrámy v: Paríži vo Francúzsku; Tucsone v Arizone; Meridiane v Idahu; v Cedar City v Utahu; v Ríme v Taliansku; v Concepción v Chile; v Barranquille v Kolumbii; v Kinshase v Demokratickej republike Kongo; v Durbane v Južnej Afrike; vo Fortaleza v Brazílií a v Lisabone v Portugalsku (pozri „Temples Currently Under Construction“). Ak chcete vidieť zoznam aktuálnych chrámov, navštívte stránku churchofjesuschrist.org/temples.

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Milióny ľudí po celom svete našli pokoj, spoločenstvo a odpovede na svoje otázky v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Aby ste zistili, ako sa môžete stretnúť s misionármi Cirkvi vo vašej oblasti, navštívte stránku pridtekukristovi.org.