Berlín, Nemecko

Cirkev Ježiša Krista poskytla najväčšiu skupinu dobrovoľníkov na Svetových špeciálnych olympijských hrách 2023

Viac ako 700 mladých dospelých boli dobrovoľníkmi prostredníctvom sponzorovanej konferencie služby na Špeciálnych olympijských hrách v Berlíne

Viac ako 700 mladých dospelých členov a priateľov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa minulý týždeň zišlo v Berlíne na celoeurópskej konferencii služby zameranej na dobrovoľníctvo na Špeciálnych olympijských hrách 2023. Ako dobrovoľníci boli tiež pozvaní na veľký otvárací ceremoniál na berlínskom olympijskom štadióne s približne 50 000 divákmi.

Táto konferencia služby sa začala v piatok 16. júna 2023 a skončila sa v nedeľu 25. júna. Účastníci konferencie pochádzali z celého sveta, väčšina z Európy, spolu zastupovali 48 krajín.

Dvaja mladí dospelí, Dan Winkler z Nemecka a Tabita Aversaová z Brazílie, boli súčasťou organizačného tímu cirkevnej konferencie. „Všetky prvky tejto konferencie boli zamerané na pomoc druhým,“ hovorí Tabita. „Naším hlavným programom bolo pomáhať na Špeciálnych olympijských hrách počas celého dňa a večer sme plánovali ďalšie aktivity my,“ pokračuje. „Dúfam, že všetci cítili lásku, ktorú má Boh ku všetkým Svojim deťom. Táto láska ma motivovala pomôcť na tejto konferencii a dúfam, že všetci sa cítili rovnako, keď sme spolu trávili čas a robili niečo dobré pre druhých,“ uzatvára Tabita.

„Táto konferencia bola trochu odlišná od toho, čo bežne robíme, pretože nešlo len o to, aby sme si užívali, stretávali sa alebo duchovne rástli, ale aj o to, čo sme mohli darovať v rámci času, sily a talentov pri službe druhým,“  povedal Dan. „Pri Špeciálnej olympiáde je to služba pre ľudí našej spoločnosti, ktorí mimoriadne potrebujú ďalšiu podporu. V určitých oblastiach sú znevýhodnení, čo si vyžaduje vyššiu mieru angažovanosti ako by sme za normálnych okolností do takejto služby investovali,“ pokračuje. „Dúfam, že všetci účastníci pocítili tohto špeciálneho ducha služby a zdieľali ho s ostatnými po celom svete. Toto sa potom môže stať niečím oveľa väčším než len peknou spomienkou na konferenciu, ale dokonca aj hnutím, ktoré nás spája cez všetky hranice s ľuďmi okolo nás,“ uzatvára Dan.

Cirkev v Európe zabezpečila ubytovanie, stravu a spoločenské aktivity pre všetkých účastníkov konferencie, medzi ktorými boli členovia a priatelia Cirkvi vo veku od 18 do 35 rokov. Organizátor špeciálnych olympijských hier poskytol verejnú dopravu, kyvadlovú dopravu, dobrovoľnícke vybavenie, školenia a pridelenia pre viac ako 21 druhov dobrovoľníckych prác. Dobrovoľníci sa mohli zapojiť buď počas piatich dní, alebo po celú dobu.

„Spolupráca s veľkými skupinami, ako je Cirkev Ježiša Krista, je pekný zážitok pre skupiny aj pre nás,“ hovorí Oliver Büttel, manažér dobrovoľníkov na Špeciálnych olympijských hrách. „Skupiny vždy držia spolu a sú nápomocné, pretože sú spoľahlivé a dôveryhodné. Majú veľký podiel na dobrovoľníckej skúsenosti,“ pokračuje Oliver. „Dúfame, že s pomocou Cirkvi sa zvýši povedomie o začlenení do spoločnosti, a to nielen kvôli dôležitosti samotnej témy, ale aj kvôli veľkosti a potrebeu tohto relevantného multišportového podujatia.“

Aby sa účastníci mohli prihlásiť na túto cirkevnú konferenciu služby, museli sa všetci najprv zaregistrovať ako dobrovoľníci pre Špeciálne olympijské hry. Dobrovoľníci sa počas dňa v Berlíne presúvali po ôsmich oficiálnych olympijských športoviskách. Vo večerných hodinách Cirkev organizovala spoločenské podujatia, vrátane tanečných večerov a plážovej párty, letného kina, karaoke, workshopov, ako aj veľkých bohoslužieb v nedeľu.

„Toto je celkovo také povznášajúce, čo mi dodáva veľmi dobrú náladu,“ hovorí Samual Tessa, mladý dospelý dobrovoľník z Francúzska. „Celkovo je všade okolo nás veľa pozitivity. Len sa o seba navzájom staráme a o tom to celé je,“ pokračuje Samual.

Spolupráca s Organizáciou špeciálnych olympijských hier sa uskutočnila vďaka jednoduchej pomoci staršieho misionárskeho páru slúžiaceho v Berlíne. V Cirkvi Ježiša Krista môžu členovia rôznych vekových kategórií vykonávať dobrovoľnícku prácu na plný úväzok v rôznych funkciách doma alebo v zahraničí.

„Vo svojej profesii som pracoval ako učiteľ telocviku pre deti so špeciálnymi potrebami,“ hovorí Robert Swift, starší misionár z Las Vegas. „Niečo podobné som chcel robiť aj počas svojej misie v Berlíne a zistil som online, že Špeciálne olympijské hry potrebujú dobrovoľníkov. Povedali sme im, že máme veľa mladých dospelých, ktorí by radi slúžili komunite a dobrovoľne sa zúčastnili hier,“ pokračuje starší Swift.

Správa sa rýchlo rozšírila medzi mladými dospelými v Európe a po svete, ich túžbou bolo stretnúť sa s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr a pomôcť ostatným prostredníctvom tejto zmysluplnej iniciatívy. Predsedníctvo územia Európa sa rozhodlo sponzorovať túto jedinečnú konferenciu služby spojenú so Špeciálnymi olympijskými hrami s cieľom poskytnúť mladým dospelým príležitosť prejaviť svoju lásku k Bohu tým, že pomôžu druhým a posilnia pocit jednoty a spolupatričnosti.

„Toto je prvýkrát, čo vidím takú veľkú skupinu mladých dospelých, ktorí robia niečo také dobré, také príjemné a silné, nielen v Cirkvi, ale otvorené pre svet, spolu s komunitou a pre komunitu,“ hovorí starší De Feo, prezident cirkevného územia Európa – stred. „Toto je niečo, čo by sme mali v budúcnosti robiť čoraz viac,“ pokračuje. „Keď slúžime v komunite, pomáhame rovnako ako to robil aj Ježiš Kristus, a preto cítime, že sa Mu môžeme stať viac podobnými a naša povaha sa mení.“

Keď sa ho spýtali na jeho víziu v iných regiónoch v Európe pokiaľ ide o pomoc druhým, starší De Feo hovorí: „Myslím si, že by sme mali šíriť hlas a pocit pomoci druhým, aby sme v druhých zapálili viac týchto pozitívnych pocitov. Stane sa to duchovným impulzom, pričom mnohí ďalší budú mať túžbu pomáhať druhým. Keď sa spojíme a budeme pokračovať v konaní dobra, môžeme robiť veľké veci,“ uzatvára starší De Feo.

Svetové špeciálne olympijské hry sú najväčším celosvetovým inkluzívnym športovým podujatím, na ktorom sa zúčastňuje približne 7 000 športovcov so zdravotným postihnutím v 26 disciplínach. Tento rok na hrách pomáhalo viac ako 12 000 dobrovoľníkov z celého sveta.