Frankfurt nad Mohanom

Cirkev Ježiša Krista posiela potraviny, stany, zdravotnícke potreby a ďalšie veci do Turecka a Sýrie

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pokračuje v posielaní pomoci obetiam zemetrasenia v Turecku a Sýrii s pomocou niekoľkých celosvetových organizácií.

Od otrasov zo 6. februára dosiahla pomoc, ktorú Cirkev poskytla, viac ako 5 miliónov USD.

„Straty a utrpenie spôsobené týmito zemetraseniami sú ohromujúce,“ povedal predsedajúci biskup Cirkvi Gérald Caussé. „Naše srdcia a modlitby skutočne smerujú k našim bratom a sestrám v Turecku a Sýrii. Sme hlboko vďační, že ako Cirkev máme prostriedky na to, aby sme im pomohli teraz aj pri ich dlhej ceste k obnove.“

Územná kancelária Cirkvi v Nemecku poslala do Turecka 40 veľkých stanov (každý z nich pojme 20 ľudí) spolu so štedrou zásobou oblečenia pre mužov, ženy a deti.

„Je úžasné, keď členovia spoločnosti rôznych vierovyznaní spolupracujú pri poskytovaní pomoci,“ povedal Abdullah Kaya, člen poradného výboru pre cudzincov vo Frankfurte.

Turecký konzulát vo Frankfurte vytvoril zberné centrum na zabezpečenie spoľahlivého doručenia darov z Nemecka obetiam zemetrasenia.

Ďalšiu Cirkvou podporovanú pomoc Turecku poskytujú organizácie ako Project HOPE a Adventist Development and Relief Agency (ADRA). To zahŕňa potraviny, vodu, prístrešie, poľné ošetrovne, ohrievače, kabáty, zdravotnícke potreby, hygienické súpravy, prikrývky, detské potreby a generátory.

V Sýrii Cirkev podporuje prácu organizácií ako MedGlobal, Mercy Corps, International Medical Corps a Rahma Worldwide. Pomoc od nich zahŕňa lekársku starostlivosť pre desaťtisíce ľudí spolu s potravinami, vodou, prístreškom, prikrývkami, palivom, hygienickými súpravami, detskými potrebami a hygienickými službami.

„Táto pomoc je prejavom nášho záväzku dodržiavať dve veľké prikázania. Svoju lásku k Bohu prejavujeme tým, že sa snažíme poskytnúť pomoc Jeho deťom, bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú alebo ich zázemie,“ povedal Blaine R. Maxfield, výkonný riaditeľ Cirkevných služieb sociálnej pomoci a sebestačnosti. „Je ťažké vyjadriť našu vďačnosť za úžasné humanitárne organizácie, ktoré s nami spolupracujú, aby sme mohli túto pomoc poskytnúť, alebo za členov a priateľov Cirkvi, ktorí dávajú tak štedro v týchto časoch veľkej núdze.“

Humanitárne služby Cirkvi Ježiša Krista

Humanitárne služby Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zmierňujú utrpenie, podporujú sebestačnosť a poskytujú príležitosti na službu. Nasledujú prikázanie Ježiša Krista nasýtiť hladných, napojiť smädných, prijať cudzinca, zaodieť nahých a navštevovať chorých a sužovaných.

Humanitárny dosah Cirkvi je možný vďaka štedrým darom a dobrovoľníctvu Svätých neskorších dní a priateľov viery. Dobrovoľníci prispievajú každý rok viac ako 6 miliónmi hodín práce na podporu takýchto sociálnych iniciatív.

Cirkev sponzoruje projekty humanitárnej pomoci a rozvoja vo viac ako 180 krajinách a územiach a poskytuje pomoc bez ohľadu na rasu, náboženskú príslušnosť alebo národnosť. Pomoc je založená na základných zásadách osobnej zodpovednosti, podpory komunity, sebestačnosti a udržateľnosti.

Projekty v Turecku a Sýrii sú čiastočne financované LDS Charities z Austrálie.