Afrika

Cirkev Ježiša Krista pomáha s novým očkovaním proti malárii v Afrike

Očkovaciu látku dostane takmer 40 000 detí

Zdravotná sestra Janet Wanyamaová sa pripravuje na zaočkovanie dieťaťa proti malárii v okresnej nemocnici Malava v Kakamege v Keni v roku 2022.
Zdravotná sestra Janet Wanyamaová sa pripravuje na zaočkovanie dieťaťa proti malárii v okresnej nemocnici Malava v Kakamege v Keni v roku 2022.

Na konferencii Global Vaccine Impact (Konferencia o globálnom vplyve vakcín), ktorá sa konala 15. júna 2023 v Španielsku, oznámila Aliancia pre vakcíny Gavi príspevok vo výške 3 miliónov USD od Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní za účelom podpory historickej kampane očkovania proti malárii v Afrike.

Dar Cirkvi posilní koordinované úsilie Gavi, UNICEF-u, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších organizácií o obstaranie a distribúciu novej vakcíny proti malárii RTS,S. Vďaka pomoci od Cirkvi tento dar priamo ovplyvní 39 500 afrických detí, ktoré dostanú štyri dávky potrebné na získanie imunity proti malárii. Ide o súčasť rozsiahlej viacročnej kampane, ktorej cieľom je do roku 2025 zaočkovať 4,5 milióna detí.

„Malária zostáva jednou z najsmrteľnejších chorôb v Afrike, na ktorú každoročne zomierajú tisíce malých detí,“ povedal Guillaume Grosso, riaditeľ aliancie Gavi pre Zapojenie štátneho a súkromného sektora, zameraný na vzťahy s darcami a kampane. „Vďaka dôležitým finančným prostriedkom od darcov, ako je Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, môžeme pri zavádzaní vakcíny pomôcť ochrániť viac ohrozených detí.“

Lydia Mwondiová so svojím synom po očkovaní proti malárii v okresnej nemocnici Malava, Kakamega, Keňa, v roku 2022.
Lydia Mwondiová so svojím synom po očkovaní proti malárii v okresnej nemocnici Malava, Kakamega, Keňa, v roku 2022.

Podľa aliancie Gavi zomrelo v Afrike v roku 2021 na maláriu približne 475 000 detí mladších ako päť rokov, čo z nej robí najväčšieho zabijaka detí na kontinente – donedávna však nebola k dispozícii žiadna vakcína. Vakcína proti malárii sa vyvíja už viac ako 18 rokov. Vakcínu RTS,S schválila WHO na všeobecné použitie v októbri 2021 po úspešnom pilotnom projekte v Ghane, Keni a Malawi, kde ju dostalo približne 1 milión detí. Ide o prvú vakcínu proti malárii schválenú organizáciou WHO, pričom ďalšie sa v súčasnosti vyvíjajú.

„Táto veľmi potrebná nová vakcína proti malárii RTS,S pomôže ochrániť tisíce malých detí pred touto smrteľnou chorobou,“ povedal Gérald Caussé, predsedajúci biskup Cirkvi. „Sme vďační, že môžeme byť súčasťou tejto historickej iniciatívy.“

RTS,S pôsobí proti parazitovi Plasmodium falciparum, ktorý je tým najsmrteľnejším parazitom malárie na svete a najrozšírenejším v Afrike. RTS,S je prvá vakcína odporúčaná na prevenciu malárie u detí v oblastiach so stredným až vysokým prenosom malárie.

Ghanský minister zdravotníctva a Svätý neskorších dní Kwaku Agyeman-Manu povedal, že táto vakcína proti malárii môže ukončiť roky utrpenia v krajine v dôsledku tejto „desivej choroby“.

„V komunitách po celej našej krajine sú ľudia nadšení a dopyt je vysoký,“ povedal.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní podporuje Alianciu pre vakcíny Gavi už od roku 2011. Cirkev poskytuje finančnú podporu významným globálnym spolupracovníkom v oblasti očkovania, ktorí zabezpečujú a dodávajú očkovacie látky, monitorujú choroby, reagujú na epidémie, školia zdravotníckych pracovníkov a vypracúvajú programy na elimináciu a eradikáciu. Výsledkom tohto úsilia je viac zaočkovaných detí a menej životov stratených v dôsledku malárie, osýpok, rubeoly, materského a novorodeneckého tetanu, detskej obrny, hnačky, zápalu pľúc, žltej zimnice a iných chorôb.

„Imunizačné programy sú investíciou do ľudského kapitálu,“ povedal minister zdravotníctva Sierry Leone Austin Demby. „Zlepšujú verejné zdravie, priemernú dĺžku života a pracovný výkon. Sú zálohou na budúcu hospodársku prosperitu.“

„Toto dlho očakávané úsilie o očkovanie detí proti malárii skutočne zachráni životy,“ povedala generálna prezidentka Združenia pomoci Camille N. Johnsonová. „Je to krásny spôsob, ako môžeme pomôcť poskytnúť pomoc, tak ako by to urobil Spasiteľ.“

Humanitárne úsilie Cirkvi Ježiša Krista

Prostredníctvom humanitárneho úsilia Cirkvi Ježiša Krista sa zmierňuje utrpenie, podporuje sebestačnosť a poskytujú sa príležitosti na službu. Cirkev nasleduje napomenutie Ježiša Krista nasýtiť hladných, dať napiť tým, ktorí sú smädní, prijať cudzincov, zaodievať nahých a navštevovať chorých a trpiacich.

Humanitárna pomoc Cirkvi je možná vďaka štedrým darom a dobrovoľníctvu Svätých neskorších dní a priateľov tejto viery. Dobrovoľníci každoročne venujú viac ako 6 miliónov hodín práce na podporu sociálnych iniciatív.

Cirkev sponzoruje projekty pomoci a rozvoja vo viac ako 190 krajinách a teritóriách a pomáha bez ohľadu na rasu, náboženskú príslušnosť a národnosť. Pomoc je založená na ústredných zásadách osobnej zodpovednosti, podpory komunity, sebestačnosti a udržateľnosti.

Projekt očkovania proti malárii čiastočne financujú Charity Svätých neskorších dní v Austrálii.


O Aliancii pre vakcíny Gavi

Gavi je medzinárodná organizácia vytvorená s cieľom zlepšiť prístup k novým a nedostatočne používaným vakcínam pre deti žijúce v tých najchudobnejších krajinách sveta. Gavi od roku 2000 pomohla zaočkovať takmer 1 miliardu detí, čím zabránila viac ako 16 miliónom potenciálnych úmrtí.