Turecko

Cirkev Ježiša Krista aj naďalej pomáha v Turecku tak, že spúšťa nové projekty

Rozdávajú sa ďalšie škatule s potravinami, hygienické balíčky, voda a detské oblečenie

Dr.Ümit Multu Tiryak, riaditeľ ministerstva zdravotníctva v meste Gaziantep, ďakuje organizácii Rahma Worldwide a Cirkvi za ich dary (zľava do prava: Dr. Ümit Multu Tiryak, starší Peter Huber, Dr.Shadi Zaza, starší Ruben Alliaud.)
Dr.Ümit Multu Tiryak, riaditeľ ministerstva zdravotníctva v meste Gaziantep, ďakuje organizácii Rahma Worldwide a Cirkvi za ich dary (zľava do prava: Dr. Ümit Multu Tiryak, starší Peter Huber, Dr.Shadi Zaza, starší Ruben Alliaud.)

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc v Turecku a Sýrii po zemetraseniach, ktoré pred piatimi mesiacmi (6. februára 2023) zasiahli obe krajiny. Toto úsilie sa v súčastnosti v Turecku rozrastá tak, že sa spúšťajú nové projekty. Táto snaha a práca Cirkvi sa aj naďalej koordinuje s tureckými predstaviteľmi prostredníctvom tureckej vládnej agentúry pre zvládanie katastrof AFAD.

Christian Ottiker, manažér pre sociálne zabezpečenie a sebestačnosť pre územie Európa – stred zdôrazňuje, že „po ničivých zemetraseniach, ktoré postihli Turecko a Sýriu vo februári 2023, sme odhodlaní zmierňovať utrpenie, zachovávať ľudskú dôstojnosť a vlievať nádej všetkým trpiacim. V koordinácii s vládou a s pomocou mnohých ďalších humanitárnych organizácií berieme na seba zodpovednosť poskytovať pomoc zničeným komunitám. Pod vedením predsedníctva Cirkvi pre územie Európa – stred zostávame odhodlaní stáť po boku obyvateľov Turecka a ponúkať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu a obnove.“

Jeden nový projekt spočíva v distribúcii balenej vody ľuďom postihnutým zemetraseniami. Toto je veľmi potrebná pomoc vzhľadom na zničenú infraštruktúru a vysoké teploty, ktoré sú typické pre leto. Počas doby dvoch mesiacov bude distribuovaných celkovo 5 miliónov 1,5-litrových fliaš vody. Prvý zo šiestich kamiónov, ktoré sa denne nakladajú zásobami vody, bol 19. júna 2023 naložený 16 800 fľašami a to v meste Malatya, kde sa nachádza prírodný prameň vody. Tieto kamióny budú balenú vodu roznášať do skladov agentúry AFAD v štyroch mestách, ktoré sa nachádzajú v hlavných postihnutých oblastiach – Adiyaman, Hatay, Kahramanmaras and Malatya. Z nich sa voda distribuuje do táborov, kde momentálne žijú tisícky rodín.

V júni tiež začal nový projekt, ktorého cieľom je distribuovať ďalších 100 000 škatúľ s potravinami a 200 000 hygienických balíčkov. Projekt bude prebiehať podľa rovnakého postupu distribúcie do postihnutých oblastí prostredníctvom miestnych zariadení AFAD v postihnutých oblastiach. Prvý kamión s 2 184 škatuľami s potravinami vyrazil prvý júlový týždeň. Kamióny, ktoré prevážajú hygienické balíčky, majú kapacitu prepraviť až 3 000 jednotiek.

Všetok tovar sa získava a nakupuje na mieste, čo miestnej ekonomike pomáha, aby sa postavila na nohy a to zase umožňuje viacerým ľuďom sa zamestnať. Starší Huber a sestra Huberová, dobrovoľníci zameraní na službu, ktorí koordinujú prácu v tejto krajine, sa zmienili, že „keďže veľa ľudí neprišlo len o svoj domov a majetok ale tiež o prácu, bolo pre nás dôležité, aby sme týmto ľuďom, kdekoľvek sa len dá, dali nové pracovné príležitosti. Preto sme pri objednávaní vody zobrali do úvahy spoločnosť, ktorá bola sama postihnutá a poškodená zemetrasením. Táto spoločnosť opravila škody a zapojila viac ľudí a sú veľmi vďační za veľkú objednávku od Cirkvi. Toto im pomáha prežiť.“

Škatule s potravinami obsahujú základné položky, akými sú cukor, soľ, ryža, a rôzne druhy fazule, bulgur, cestoviny, lekvár, slnečnicový olej a paradajkový pretlak. Hygienické balíčky obsahujú okrem iného aj mydlo, pracie prostriedky, toaletný papier, dámske a pánske hygienické potreby a spodné prádlo pre mužov i ženy. Kontaktné centrá, ktoré zriadila agentúra AFAD v štyroch hlavných mestách, každý deň prijímajú žiadosti, ktoré pravidelne prichádzajú z jednotlivých stanových a kontajnerových táborov v príslušných susedných oblastiach, a koordinujú, aby boli tieto veci dodané do 24 hodín po prijatí žiadosti.

Cirkev pomohla s darovaním nového oblečenia pre deti, ktoré sa zvyčajne spája so sviatkom Bayram – alebo sviatkom obetovania – ktorý je jedným z najstarších islamských sviatkov v Turecku. Tento sviatok je spomienkou na príbeh o prorokovi Ibrahimovi (Abrahámovi), ktorý prejavil poslušnosť Bohu tým, že súhlasil s obetovaním svojho syna. Boh mu namiesto neho poslal barana, aby ho obetoval. Sviatok obetovania nasleduje približne 70 dní po ramadáne a postupne sa v Turecku zmenil na rodinnú oslavu a namiesto obetovania zvierat ľudia prispievajú chudobným ľuďom a charitatívnym organizáciám.

Počas tohto sviatku je tiež zvykom nosiť to najlepšie oblečenie a deti tradične očakávajú, že ako darček dostanú nové oblečenie. Vzhľadom na škody spôsobené zemetraseniami väčšina rodín jednoducho nemala možnosť toto oblečenie zakúpiť. Vedenie Cirkvi na území Európa stred sa rozhodlo pomôcť a poskytlo 50 000 tašiek, ktoré obsahovali oblečenie pre chlapcov a dievčatá v ôsmich veľkostiach.

So zozbieraním, rozdeľovaním a distribúciou tohto oblečenia pomáhali cirkevní dobrovoľníci zameraní na službu a členovia Cirkvi, ktorí žijú v Turecku. Podarilo sa to včas, keďže sviatok sa tento rok slávil 28. júna. Na distribúcii detského oblečenia sa podieľal starší Rubén V. Alliaud, druhý radca v predsedníctve územia Európa – stred.

Cirkev tiež spustila nový projekt, ktorého cieľom je dodať 5 000 klimatizačných jednotiek, ktoré budú nainštalované v obytných kontajneroch, ktoré sú dočasným domovom mnohých rodín. Vzhľadom na to, že teploty v lete stúpajú na 40 – 50 stupňov Celzia, sú podmienky v týchto dočasných príbytkoch extrémne. Možnosť znížiť si teplotu rodinám poskytne kvalitnejší nočný odpočinok a pomôže im lepšie fungovať. Agentúra AFAD tiež objednáva 50 000 klimatizačných jednotiek a očakáva sa, že ich nainštaluje miestny dodávateľ Beko a iné spoločnosti. Tento projekt bude dokončený o niekoľko týždňov.

Ďalším novým projektom sponzorovaným Cirkvou bola výstavba a distribúcia 50 obytných kontajnerov pre zdravotnícky a lekársky personál, ktorý v súčasnosti pracuje v hlavnej nemocnici mesta Antakya, v oblasti Hatay. Tieto špeciálne obytné kontajnery obsahujú dve jednolôžkové izby, dve toalety a klimatizačnú jednotku. Tento projekt sa realizuje v spolupráci s tureckým Ministerstvom zdravotníctva a bol dokončený v polovici júla.

Ďalšie projekty pomoci, ktoré Cirkev začala realizovať niekoľko dní po zasiahnutí krajiny zemetrasením, sa už blížia k záveru. Posledná mobilná nemocnica z piatich nemocníc, ktoré poskytla Cirkev, bola nainštalovaná v meste Altinözü, v oblasti Hatay a svoje dvere otvorila 22. júna 2023. Ďalšie štyri z nich sa nachádzajú v mestách Erzin, Payas a Yayladagi, tiež v oblasti Hatay, a v meste Oğuzeli v oblasti Gaziantep. Zdravotnícky personál, ktorý pracuje v týchto mobilných nemocniciach, pôvodne pracoval v nemocniciach v zasiahnutých oblastiach, ktoré teraz už nemôžu fungovať kvôli škodám, ktoré utrpeli. Keď tieto pohotovostné mobilné nemocnice už nebudú potrebné, budú uskladnené v centrálnom zariadení v Turecku a keď to bude potrebné, budú pripravené na vyslanie do iných oblastí krajiny.

K záveru sa blíži aj ďalší projekt pozostávajúci z dodania 500 obytných kontajnerov pre osoby vysídlené v dôsledku zemetrasení. V niekoľkých táboroch v okolí mesta Antakya už bolo nainštalovaných 434 jednotiek a zvyšných 66 jednotiek bude nainštalovaných v priebehu júla 2023. Tieto kontajnery slúžia na to, aby boli rodiny ubytované v lepších podmienkach a postupne nahrádzajú stanové tábory.

Nedávno bola dokončená aj rekonštrukcia „Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital“ (Vzdelávacej a výskumnej nemocnice Dr. Ersina Arslana) v meste Gaziantep. Nemocnica bola vážne poškodená zemetrasením a jej väčšiu časť bolo potrebné evakuovať. Ostatné nemocnice v tejto oblasti boli mimoriadne preťažené pacientmi. Na základe výzvy mimovládnej organizácie Rahma Worldwide, ktorá poskytuje starostlivosť a pomoc po celom svete, sa vedenie Cirkvi na miestnom území rozhodlo poskytnúť finančné prostriedky na pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii prvého a druhého suterénneho podlažia nemocnice, aby bola schopná prijať a liečiť zvýšený nápor pacientov. Pred zemetrasením mala nemocnica približne 2 000 prijatých pacientov denne, po zemetrasení sa toto množstvo zdvojnásobilo.

Po mesiaci práce bol 22. júna 2023 slávnostne otvorený nový areál nemocnice, ktorý zahŕňa ďalšie dve poschodia. Riaditeľ provinčného zdravotníctva Dr. Ümit Mutlu Tiriaki vyjadril svoje uznanie spoločnosti Rahma Worldwide a Cirkvi za tento významný dar. Miestne spoločnosti, ktoré sa podieľali na stavebných prácach, boli tiež nesmierne vďačné za príležitosť znovu rozbehnúť vlastné podnikanie a zabezpečiť v tejto oblasti toľko potrebnú zamestnanosť.

Starší Ruben V. Alliaud z predsedníctva územia Európa – stred vyjadril hlbokú vďačnosť za možnosť byť priamym svedkom neochvejného odhodlania Cirkvi pomáhať obetiam ničivých zemetrasení. Starší Alliaud, prítomný na slávnostnom otvorení novej zrekonštruovanej časti nemocnice v meste Gaziantep zdôraznil, že „táto súcitná pomoc je príkladom odhodlania Cirkvi nasledovať učenie Ježiša Krista, ktoré všetkých vyzýva k starostlivosti o tých, ktorí to potrebujú. Týmto úsilím Cirkev aj naďalej preukazuje svoje úprimné poslanie prinášať pomoc a nádej tým, ktorých postihla nepriazeň osudu“.

Humanitárne služby Cirkvi Ježiša Krista

Organizácia Humanitárne služby Cirkvi Ježiša Krista zmierňuje utrpenie, podporuje sebestačnosť a poskytuje príležitosti na službu. Nasleduje napomenutie Ježiša Krista nasýtiť hladných, dať napiť tým, ktorí sú smädní, prijímať cudzincov, zaodievať nahých a navštevovať chorých a trpiacich.

Toto humanitárne úsilie Cirkvi je možné vďaka štedrým darom a dobrovoľníctvu Svätých neskorších dní a priateľov tejto viery. Dobrovoľníci každoročne venujú viac ako 6 miliónov hodín práce na podporu sociálnych iniciatív.

Cirkev sponzoruje projekty pomoci a humanitárneho rozvoja vo viac ako 180 krajinách a teritóriách a pomáha bez ohľadu na rasu, náboženskú príslušnosť a národnosť. Pomoc je založená na ústredných zásadách osobnej zodpovednosti, podpory komunity, sebestačnosti a udržateľnosti.

Projekty v Turecku a Sýrii čiastočne financujú Charity Svätých neskorších dní v Austrálii.