Charitatívna organizácia Latter-day Saint Charities poskytla 20 miliónov USD na podporu celosvetovej pomoci od UNICEF ohľadom COVID-19

Organizácia Latter-day Saint Charities, humanitárne odvetvie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, dnes oznámila grant vo výške 20 miliónov USD na podporu celosvetovej práce UNICEF s Urýchleným prístupom k nástrojom pre COVID-19 (ACT) a odvetvím vakcinácie v rámci Urýchleného ACT, ktoré sa nazýva COVAX Facility.

Tento grant dopĺňa dar Cirkvi vo výške 3 miliónov USD z roku 2020, ktorý pomohol pri naliehavej reakcii UNICEFu na COVID-19, kedy poskytli vodu, sanitáciu a hygienické zariadenia.

covax
Zdravotný špecialista UNICEFu Dr. Felix Osei-Sarpong pózuje na fotografii pri príchode prvej zásielky vakcín proti COVID-19 dodaných COVAX Facility na medzinárodnom letisku Kotoka v Accre v Ghane 24. februára 2021.
medication
Zamestnanci UNICEFu ukazujú krabice obsahujúce prvú zásielku vakcín proti COVID-19 dodaných COVAX Facility v Akkre v Ghane 24. februára 2021.

Nový grant prispeje historickému úsiliu UNICEFu pri získavaní a zásobovaní 2 miliárd vakcín proti COVID-19 pre približne 196 krajín a ekonomík, ktoré sa zúčastňujú programu COVAX, a to do konca roku 2021. Počiatočné 2 miliardy dávok majú ochrániť zdravotníkov a sociálnych pracovníkov v prvej línii, a tiež vysokorizikových a zraniteľných ľudí.

Tento dar tiež podporí UNICEF pri práci s krajinami na posilnení svojich chladiacich a zásobovacích reťazcov, školení zdravotníkov, riešení dezinformácií a budovaní dôvery vo vakcíny a zdravotné systémy, ktoré ich dodávajú.

„COVID-19 je prvou skutočne celosvetovou krízou, ktorú sme počas svojho života zažili. Bez ohľadu na to, kde žijeme, ovplyvňuje táto pandémia každého človeka, vrátane detí. Nikdy nebolo naliehavejšie, aby sme spolupracovali. Tento grant pre našu dôležitú úlohu v programe COVAX od organizácie Latter-day Saint Charities je najväčším darom od partnera zo súkromného sektora, aký sme doposiaľ dostali,“ povedala Henrietta Foreová, výkonná riaditeľka UNICEFu. „Dúfame, že ich štedrosť inšpiruje aj ďalšie organizácie, spoločnosti a jednotlivcov, aby nám pomohli zaistiť spravodlivý prístup k vakcínam proti COVID-19.“

Prostredníctvom COVAX Facility – spolu s Gavi, alianciou zameranou na vakcíny, SZO a CEPI – využíva UNICEF svoje jedinečné skúsenosti v získavaní a dodávaní vakcín, a svoje silné stránky a dosah v zapojení komunít, aby vybudoval dopyt a prijatie vakcín. Táto reakcia má za cieľ urýchliť koniec pandémie a minimalizovať narušenie životov detí tak, že ochraňuje zdravotníkov a sociálnych pracovníkov na celom svete, vrátane pedagógov a primárnych opatrovateľov.

„Vyjadrujeme vďačnosť tímu a organizácii UNICEF. Urobili toho už veľmi veľa, aby sa postarali o deti a ich rodiny, a pomohli im naplniť ich základné potreby a naplniť ich potenciál,“ povedal biskup Gérald Caussé, predsedajúci biskup Cirkvi. „Keď bude zaočkovaných viac dospelých v ohrozených komunitách, budú sa môcť obnoviť zásadné zdravotné, nutričné a vzdelávacie služby pre deti v núdzi. Uchovávame si vo svojich srdciach nádej nielen v prekonanie pandémie, ale aj v to, aby sme videli pre všetky deti a ich rodiny svetlejšiu budúcnosť.“

Organizácia Latter-day Saint Charities a UNICEF USA sa stali partnermi v roku 2013, pričom spolupracujú na podpore detí a ich rodín v oblasti imunizácie, reagovania na mimoriadne udalosti a vzdelávania a rozvoja potrieb utečencov.

vaccination
Organizácia Latter-day Saint Charities podporuje celosvetovú iniciatívu imunizácie vedenú UNICEFom a SZO. Tu dostáva žena očkovanie v Chade.

O UNICEF

UNICEF pracuje na niektorých z najťažších miest, aby sa dostal k najviac znevýhodneným deťom na svete. Pracujeme v rámci 190 krajín a teritórií pre každé dieťa, aby sme vybudovali pre každého lepší svet. Pre viac informácií o UNICEF a jeho práci pre deti navštívte www.unicef.org. Pre viac informácií o COVID-19 navštívtewww.unicef.org/coronavirus.

O COVAX Facility

COVAX je pilierom vakcín Urýchleného prístupu k nástrojom pre COVID-19 (ACT), prevratná celosvetová spolupráca na urýchlenie rozvoja, výroby a spravodlivého prístupu k testom, liečbe a vakcínam proti COVID-19. COVAX vedú Gavi, Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a SZO. Jej cieľom je urýchliť rozvoj a výrobu vakcín proti COVID-19 a zaručiť každej krajine na svete férový a spravodlivý prístup. UNICEF vedie v spolupráci s organizáciou PAHO Revolving Fund úsilie získať a dodať dávky vakcín proti COVID-19 v mene COVAX Facility.

O organizácii Latter-day Saint Charities

Latter-day Saint Charities je humanitárnym odvetvím Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a podporili už 1 050 projektov pomoci týkajúcich sa COVID-19 v 152 krajinách. Organizácia Latter-day Saint Charities poskytuje finančnú podporu prominentným celosvetovým partnerom v oblasti imunizácie na získanie a dodanie vakcinácie, kontrolu chorôb, reagovanie na epidémie, školenie zdravotníkov a rozvoj programovania eliminácie a eradikácie. Výsledky zahŕňajú viac zaočkovaných detí a menej stratených životov kvôli osýpkam, ružienke, materskému a novorodeneckému tetanu, obrne, hnačke, zápalu pľúc a žltej zimnici.