Salt Lake City, Utah

Celosvetové diskusné podujatie pre mládež – „Som učeník Ježiša Krista“

Celosvetové diskusné podujatie pre mládež o učeníctve, ktoré sa uskutoční 28. januára 2024, sa zameria na tému pre mládež na rok 2024: „Som učeník Ježiša Krista“ (3. Nefi 5:13).

Starší Gary E. Stevenson
Starší Gary E. Stevenson

Celosvetové diskusné podujatie pre mládež o učeníctve, ktoré sa uskutoční 28. januára 2024, sa zameria na tému pre mládež na rok 2024: „Som učeník Ježiša Krista“ (3. Nefi 5:13).

Povzbudzujeme mládež, aby sa zhromaždila so svojou skupinou mladých a zúčastnila sa na tomto celosvetovom diskusnom podujatí, ktorého súčasťou bude vopred pripravené video so starším Garym E. Stevensonom z Kvóra dvanástich apoštolov.

Toto vopred pripravené video je teraz dostupné v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, portugalčine a španielčine. V nasledujúcich týždňoch sa pridá viac jazykov. Je zverejnené na stránke vysielania ChurchofJesusChrist.org a v Knižnici evanjelia, ktoré si môžete pozrieť v skupine od 28. januára.

Generálna prezidentka mladých žien Emily Belle Freemanová, generálny prezident Mladých mužov Steven J. Lund a starší Gary E. Stevenson z Kvóra dvanástich apoštolov sa cez Instagram Live rozprávajú o slávnostnom zasadaní pre mládež, 18. januára 2024. Fotografia je odfotená obrazovka z Instagramu.
Generálna prezidentka mladých žien Emily Belle Freemanová, generálny prezident Mladých mužov Steven J. Lund a starší Gary E. Stevenson z Kvóra dvanástich apoštolov sa cez Instagram Live rozprávajú o slávnostnom zasadaní pre mládež, 18. januára 2024. Fotografia je odfotená obrazovka z Instagramu.

Navrhovaný priebeh miestnej udalosti

Nižšie sa nachádza navrhovaný priebeh tohto stretnutia:

  • Úvodné hudobné číslo a modlitba mládeže
  • Stretnutie vedené mládežou
  • Sledovanie vopred pripraveného videa (časť s videom bude trvať 45 minút)
  • Keď k tomu dostanete pokyn, pozastavte video, aby ste mohli ako skupina diskutovať o spomenutej otázke na zamyslenie
  • Záverečná modlitba
  • Stretnutie po závere tejto udalosti, ak budete chcieť

Hudba pre tému pre mládež a ďalšie zdroje

Album pre mládež, tematickú pieseň, umelecké diela spojené s témou pre mládež, nápady na aktivity a ďalšie informácie na rok 2024 môžete nájsť na stránke youth.ChurchofJesusChrist.org.