Buďte duchovne zmýšľajúci, vyzývajú rečníci na celosvetovej konferencii Svätých neskorších dní

Rodina na námestí Temple Square v Salt Lake City v Utahu počas víkendu generálnej konferencie (30. septembra až 1. októbra 2023).
Rodina na námestí Temple Square v Salt Lake City v Utahu počas víkendu generálnej konferencie (30. septembra až 1. októbra 2023).

Keď ste počas toho, ako robíte rozhodnutia, duchovne zmýšľajúci a dávate Ježiša Krista na prvé miesto, dláždite si tak cestu k radostnému životu, povedal prezident Russell M. Nelson vo vopred pripravených videoposolstvách premietnutých počas záverečného zasadania dvojdňovej konferencie, ktorá sa konala 30. septembra a 1. októbra 2023 v Salt Lake City v americkom štáte Utah a vysielala sa pre divákov po celom svete. 

„Keď budete myslieť celestiálne, budete vidieť skúšky a protivenstvo v novom svetle,“ dodal prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorý nedávno oslávil 99. narodeniny. Celestiálne myslenie zmení srdce človeka a povedie k úprimnejšej modlitbe, povedal. Kvôli zraneniu svalov sa konferencie nezúčastnil osobne, ale celé dianie sledoval pomocou technológie.

Generálna konferencia je celosvetovým zhromaždením Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Vedúci predstavitelia Cirkvi z celého sveta sa dvakrát ročne počas prvého aprílového a októbrového víkendu delia o posolstvá, alebo kázne, zamerané na Ježiša Krista a Jeho evanjelium. Ľudia všetkých vierovyznaní, presvedčení a pôvodu a z celého sveta sú pozvaní sledovať, počúvať a zapojiť sa.

Na konferencii sa prihovorili starší Dieter F. Uchtdorf z Nemecka, starší Alan T. Phillips zo Spojeného kráľovstva a starší Christophe G. Giraud-Carrier, ktorý sa narodil vo Francúzsku. Ďalší rečníci boli z Argentíny, Brazílie, Guatemaly, Kórey, Nového Zélandu a Spojených štátov.

Počas svojich postrehov sa starší Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov zmienil o podobenstve o stratenom synovi. V tomto príbehu z Biblie, ktorý pôvodne vyrozprával Ježiš Kristus, vzpurný syn odišiel z domu a premrhal svoje dedičstvo. Po návrate mu otec odpustil a privítal ho späť.

Starší Uchtdorf oslovil tých, ktorí stratili zo zreteľa svoju vieru, a sľúbil im, že vo chvíli, keď sa rozhodnú vrátiť a kráčať po ceste Ježiša Krista, vstúpi do ich života Jeho moc a premení ich.

„Na tom, ako sa k sebe navzájom správame, skutočne záleží,“ povedal starší Phillips. Vyzval poslucháčov, aby pomáhali ľuďom s problémami v ich vlastnej rodine, zbore alebo miestnej komunite. Starostlivosť o tých, ktorí to potrebujú, môže zahŕňať aj snahu o zmiernenie utrpenia tých, ktorí žijú v extrémnej chudobe a tých, ktorí boli násilne vysídlení v dôsledku prenasledovania, konfliktu a násilia.

Počas svojho prvého príhovoru na generálnej konferencii starší Giraud-Carrier vysvetlil, že ľudia mohli vyrastať v rôznych kultúrach; môžu pochádzať z rôznych sociálno-ekonomických podmienok; ich dedičstvo v smrteľnosti, vrátane ich národnosti, farby pleti, potravinových preferencií a politickej orientácie sa môže značne líšiť. Ale všetci sú Božími deťmi bez výnimky, povedal.

Staršiemu Alexandrovi Dushkuovi bola počas konferencie vyjadrená podpora ako generálnej autorite sedemdesiatnikovi. Na zasadaní generálnej konferencie pre vedúcich bola vyjadrená podpora dvom novým územným sedemdesiatnikom a dvaja boli uvoľnení.

Na záver konferencie prezident Nelson oznámil, že Cirkev postaví celkovo 20 ďalších chrámov v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, Spojených štátoch a Oceánii. Svätí neskorších dní považujú chrámy za Božie domy, miesta svätosti a pokoja oddelené od starostí sveta. Odlišujú sa od tisícok bežných zhromažďovacích miest alebo zborových budov po celom svete, ktoré sa využívajú na nedeľné bohoslužby.

O hudbu na konferencii sa postarali rôzne zbory vrátane zboru The Tabernacle Choir at Temple Square pod vedením Macka Wilberga a Ryana Murphyho a za sprievodu organistov Andrewa Unswortha a Richarda Elliotta.