Barcelona

Bola zverejnená maketa chrámu v Barcelone v Španielsku

Umiestnenie chrámu bolo oznámené v januári 2023

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní zverejnila exteriérové stvárnenie zobrazujúce plánovaný dizajn chrámu v Barcelone v Španielsku.

Chrám v Barcelone
Umelcovo stvárnenie chrámu v Barcelone v Španielsku.

Prezident Cirkvi Russell M. Nelson oznámil výstavbu tohto chrámu v apríli 2022. Chrám v Barcelone v Španielsku bude druhým chrámom v krajine a jeho umiestnenie bolo zverejnené v januári 2023.

Mapa znázorňujúca umiestnenie chrámu v Barcelone v Španielsku.
Mapa znázorňujúca umiestnenie chrámu v Barcelone v Španielsku.

Prvý chrám v Španielsku, v Madride, bol zasvätený v roku 1999. Španielsko je domovom viac ako 63 000 Svätých neskorších dní vo viac ako 135 zboroch.

Chrámy sa líšia od cirkevných zborových domov (kaplniek). Všetci sú vítaní na nedeľných bohoslužbách a iných aktivitách prebiehajúcich počas týždňa v miestnych zborových domoch. Hlavným účelom chrámov je, aby sa verní členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zúčastňovali na posvätných obradoch, ktoré spájajú rodiny naveky.