Biblia

Milujeme a ctíme si Bibliu. Biblia je slovo Božie. Je vždy zmieňovaná ako prvá kniha kánonu našich „základných diel“.

Biblia

Čo je Biblia?

Biblia na svojich stránkach doslova obsahuje Kristovho Ducha obrátenia a uzdravenia, ktorý po stáročia obracal srdcia ľudí, viedol ich k modlitbe, k voľbe tej správnej cesty a k snahe nájsť svojho Spasiteľa.

Svätá Biblia má vhodné meno. Je svätá, pretože učí pravdu, je svätá, pretože nás hreje svojím duchom, je svätá, pretože nás učí poznávať Boha a rozumieť Jeho jednaniu s ľuďmi a je svätá, pretože na svojich stránkach svedčí o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Svätí neskorších dní veria v otvorený kánon písiem, čo znamená, že existujú ďalšie knihy písiem okrem Biblie (ako je Kniha Mormonova) a že Boh aj naďalej zjavuje Svoje slovo skrze žijúcich prorokov. Často sa argumentuje, že byť kresťanom znamená súhlasiť s princípom sola scriptura – so sebestačnosťou Biblie. Ale tvrdiť, že Biblia je konečné slovo Boha – konkrétnejšie konečné písané slovo Boha – znamená tvrdiť viac ako tvrdí Biblia sama o sebe. Biblia nikde nevyhlasuje, že všetky zjavenia od Boha budú zhromaždené do jedného zväzku, aby boli navždy uzavreté a že nemôže byť dané žiadne ďalšie zjavenie písiem.


Prečítajte si Bibliu (dostupná len v angličtine)


„Vydávam posvätné svedectvo, že naozaj a úplne veríme v Pána Ježiša Krista a v Jeho zjavené slovo prostredníctvom Svätej Biblie. V Bibliu nielenže veríme – ale snažíme sa aj nasledovať jej predpisy a učiť jej posolstvo.“

— M. Russell Ballard (Generálna konferencia apríl 2007)