Le Chesnay-Rocquencourt (Francúzsko) a Mníchov (Nemecko)

Apoštolova inšpirovaná služba vyzdvihuje bratstvo a službu

„Moje srdce sa raduje, keď pomyslím na to, ako… všetky tieto krajiny v Európe poskytujú službu utečencom, rodinám, matkám a deťom…“

Starší Ronald A. Rasband z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa vydal počas apríla na cestu do Francúzska, Nemecka, Arménska a Južnej Afriky, ktorá bola zameraná na inšpirovanú službu.  Podáva ruku priateľstva susedom a priateľom Cirkvi a je príkladom Kristovej služby utečencom a obetiam katastrof a konfliktov.

Starší Rasband a jeho manželka Melanie si v piatok 14. apríla 2023 v Le Chesnay-Rocquencourt prezreli areál parížskeho chrámu vo Francúzsku.
Starší Rasband a jeho manželka Melanie si v piatok 14. apríla 2023 v Le Chesnay-Rocquencourt prezreli areál parížskeho chrámu vo Francúzsku.

FRANCÚZSKO

Prvou zastávkou v službe staršieho Rasbanda bolo francúzskeho mesto Le Chesnay-Rocquencourt, kde sa nachádza parížsky chrám Cirkvi.  Tam sa stretol s francúzskym novinárom a rozprávali sa o povinnostiach, ktoré má ako zvláštny svedok Ježiša Krista.  Podelil sa s ním o výtlačok knihy, ktorú označil za jednu z najcennejších vecí, ktoré vlastní – o Knihu Mormonovu – Ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. 

Potom srdečne privítal starostu mesta Le Chesnay-Rocquencourt Richarda Delepierra a tiež mu daroval výtlačok Knihy Mormonovej.  Starosta Delepierre vyjadril svoj obdiv k chrámu a areálu a ich architektonickému spracovaniu. Povedal, že posvätná budova sa stala súčasťou celej komunity.  V rámci svojich povinností starostu tiež vyjadril želanie zachovať náboženské slobody vo verejnej sfére.  

Starší Ronald A. Rasband z Kvora dvanástich apoštolov sa v sobotu 15. apríla 2023 delí o výtlačok Knihy Mormonovej s Richardom Delepierrom, starostom mesta Le Chesnay-Rocquencourt. Ich stretnutie sa konalo v návštevníckom centre parížskeho chrámu vo Francúzsku.
Starší Ronald A. Rasband z Kvora dvanástich apoštolov sa v sobotu 15. apríla 2023 delí o výtlačok Knihy Mormonovej s Richardom Delepierrom, starostom mesta Le Chesnay-Rocquencourt. Ich stretnutie sa konalo v návštevníckom centre parížskeho chrámu vo Francúzsku.

Starší Rasband na to reagoval slovami, že je vďačný za starostovu podporu všetkých náboženstiev vrátane Cirkvi Ježiša Krista.

Starší Rasband povedal: „On je veľkým priateľom Cirkvi. V skutočnosti som v jednom bode nášho rozhovoru povedal: ,mali by ste byť hovorcom našej Cirkvi‘. Bol vo svojich komentároch ohľadom pôsobenia Cirkvi v jeho meste taký láskavý a veľkorysý.“

Starší Rasband sa okrem stretnutia s predstaviteľmi verejného života zúčastnil počas víkendu na niekoľkých zhromaždeniach, kde inšpirovane slúžil tisícom členov Cirkvi a misionárom.  Podelil sa s nimi o lásku, ktorú spolu so sestrou Rasbandovou prechovávajú k Francúzsku. Niekoľko rokov tam viedol obchodný podnik v Ribecourte severne od Paríža a neskôr ako generálna autorita slúžil v predsedníctve územia Európa – stred, ktoré dohliada na činnosť Cirkvi vo Francúzsku.

Starší Ronald A. Rasband hovorí v nedeľu 16. apríla 2023 počas špeciálneho slávnostného zasadania pre členov Cirkvi v Le Port-Marly vo Francúzsku. V kongresovom centre Pyramides sa zišlo viac ako 2 000 ľudí, aby si vypočuli staršieho Rasbanda.
Starší Ronald A. Rasband hovorí v nedeľu 16. apríla 2023 počas špeciálneho slávnostného zasadania pre členov Cirkvi v Le Port-Marly vo Francúzsku. V kongresovom centre Pyramides sa zišlo viac ako 2 000 ľudí, aby si vypočuli staršieho Rasbanda.

Apoštol sa podelil o to, že zámerom jeho inšpirovanej služby je, aby členom Cirkvi priniesol trojité posolstvo od prezidenta Cirkvi Russella M. Nelsona:  „Poviem im na každom zhromaždení tri veci. Po prvé: Že ich máme veľmi radi. Po druhé: Že im ďakujeme za všetko, čo robia preto, aby budovali Pánovu Cirkev a Jeho kráľovstvo. A po tretie: Že ich potrebujeme.“

NEMECKO

Druhou zastávkou staršieho Rasbanda bol nemecký Mníchov, kde sa stretol so 170 misionármi Cirkvi na plný úväzok z Nemeckej alpskej misie, ktorí slúžia v južnom Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Po tom, ako sa starší Rasband misionárom prihovoril, zaviedol ich do troch veľkých bielych stanov.  Vnútri s nimi pracoval bok po boku a zostavoval a balil 2 532 hygienických balíčkov. Ostatní misionári ich nakladali do kamióna. Balíčky pomôžu ľuďom, ktorí prežili zemetrasenie v Turecku a Sýrii. Členovia cirkvi v nemeckom Frankfurtu nad Mohanom a v jeho okolí zopakovali mníchovský projekt a zostavili ďalších 2 500 hygienických balíčkov.

Starší Ronald A. Rasband z Kvóra dvanástich apoštolov hovorí v sobotu 15. apríla 2023 k misionárom parížskej misie vo Versailles. Starší Rasband ukázal misionárom svoj osobný výtlačok Knihy Mormonovej, ktorý používal ako mladý misionár pri hlásaní evanjelia v New Yorku v rokoch 1970 až 1972.
Starší Ronald A. Rasband z Kvóra dvanástich apoštolov hovorí v sobotu 15. apríla 2023 k misionárom parížskej misie vo Versailles. Starší Rasband ukázal misionárom svoj osobný výtlačok Knihy Mormonovej, ktorý používal ako mladý misionár pri hlásaní evanjelia v New Yorku v rokoch 1970 až 1972.

„Doručíme ich na turecký konzulát, aby ich mohli poslať na miesta, kde sú najviac potrebné,“ vysvetlil starší Rasband.  „K dnešnému dňu Cirkev prispela finančnými prostriedkami a tovarom na pomoc pri tejto humanitárnej snahe vo výške 13,5 milióna USD. Všetko to súvisí s našou vierou v to, že sa máme starať o deti nebeského Otca.“

Starší Rasband uviedol, že v Turecku Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní spolupracuje s AFAD (národnou agentúrou pre zvládanie katastrof) na dodávke 50 000 potravinových a 50 000 hygienických balíčkov pre postihnuté rodiny. Príspevky Cirkvi zahŕňajú aj stany, prikrývky, zdravotnícke potreby, potreby na starostlivosť o dojčatá, invalidné vozíky, generátory, ohrievače a kabáty, ako aj štyri mobilné lekárske kliniky pre kľúčové miesta katastrofy.

Starší Ronald A. Rasband a jeho manželka Melanie vítajú 17. apríla 2023 mladých misionárov Svätých neskorších dní slúžiacich v Alpskej nemecky hovoriacej misii v Mníchove.
Starší Ronald A. Rasband a jeho manželka Melanie vítajú 17. apríla 2023 mladých misionárov Svätých neskorších dní slúžiacich v Alpskej nemecky hovoriacej misii v Mníchove.

V spolupráci s organizáciami Catholic Relief Services a Save the Children sa Cirkev Ježiša Krista snaží zabezpečiť opravy obydlí, služby na ochranu detí a psychosociálnu starostlivosť pre ľudí v núdzi.  Projekty pomoci sa práve realizujú alebo sa dokončili prostredníctvom Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Project HOPE, MedGlobal a Rahma Worldwide.  Podobné snahy v Sýrii sprostredkúvajú organizácie International Medical Corps, Mercy Corps, ADRA, ShelterBox, CARE a NuDay Syria.

Starší Rasband vysvetlil, že európski Svätí neskorších dní viedli aj humanitárnu odpoveď Cirkvi na ozbrojený konflikt na Ukrajine a teraz na zemetrasenia v Turecku a v Sýrii. Ich úsilie zahŕňa širokú škálu činností spojených so službou, vrátane stálych mesačných zásielok pomoci na Ukrajinu.

Starší Ronald A. Rasband z Kvóra dvanástich apoštolov zostavuje 17. apríla 2023 hygienické balíčky v zhromažďovacej budove v nemeckom Mníchove. Vedľa neho stojí mladý misionársky dobrovoľník Hudson Werlich, ktorý je jeho vnukom a ktorý slúži v Alpskej nemecky hovoriacej misii.
Starší Ronald A. Rasband z Kvóra dvanástich apoštolov zostavuje 17. apríla 2023 hygienické balíčky v zhromažďovacej budove v nemeckom Mníchove. Vedľa neho stojí mladý misionársky dobrovoľník Hudson Werlich, ktorý je jeho vnukom a ktorý slúži v Alpskej nemecky hovoriacej misii.

Starší Rasband povedal: „Moje srdce sa raduje, keď pomyslím na to, ako… všetky tieto krajiny v Európe poskytujú službu utečencom, rodinám, matkám a deťom…“

Viac ako 170 mladých a starších misionárov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa 17. apríla 2023 zišlo v Mníchove, aby zostavovali hygienické balíčky.
Viac ako 170 mladých a starších misionárov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa 17. apríla 2023 zišlo v Mníchove, aby zostavovali hygienické balíčky.

Požiadal misionárov, aby pri svojom odchode z Mníchova vyjadrili členom Cirkvi svoju vďačnosť a vrátili sa do svojich miestnych zborov: „Keď sa vrátite do svojich pobočiek a zborov, povedzte im, že som sa s vami podelil o svoju lásku a vďačnosť.“

Mladý misionársky dobrovoľník z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní rozbaľuje 17. apríla 2023 v Mníchove malé uteráky, aby sa mohli vložiť do hygienických balíčkov. Bolo pripravených viac ako 2 500 hygienických balíčkov pre obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii.
Mladý misionársky dobrovoľník z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní rozbaľuje 17. apríla 2023 v Mníchove malé uteráky, aby sa mohli vložiť do hygienických balíčkov. Bolo pripravených viac ako 2 500 hygienických balíčkov pre obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii.

Po svojej inšpirovanej službe v Nemecku starší Rasband odcestoval do Arménska.