Frankfurt nad Mohanom

Ana Maria Bonnyová Hernandezová poverená zastupovať Cirkev v OSN.

Sestra Ana Maria Bonnyová Hernandezová bola nedávno poverená za novú zástupkyňu Cirkvi vo Výbore mimovládnych organizácií pre postavenie žien vo švajčiarskej Ženeve. Ana Bonnyová, ktorá pochádza zo Španielska, je prvou európskou členkou Cirkvi v tejto funkcii a nahradí sestru Carol McConkieovú, ktorá v tejto funkcii pôsobila dlhé roky. Sestra Ana Bonnyová sa svojej úlohy ujme okamžite.

Ana Maria Bonny Hernandez
Ana Maria Bonnyová Hernandezová je novou zástupkyňou Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vo Výbore OSN pre postavenie žien v Ženeve.

Sestra McConkieová, ktorá je dnes už z úlohy uvoľnená, povedala: „Keď som ako zástupkyňa Charity Svätých neskorších dní pôsobila ako podpredsedníčka Výboru mimovládnych organizácií pre postavenie žien v Ženeve, tešila som sa z úžasného spoločenstva pozoruhodných žien, ktoré zastupujú rôzne mimovládne organizácie a ktoré sa zasadzujú za fyzické, sociálne, emocionálne a duchovné blaho žien a dievčat a ich napredovanie.“

Skupina Výboru pre postavenie žien podporuje rodovú rovnosť, posilnenie postavenia žien a dievčat po celom svete a ochranu ich práv. Mimovládna organizácia Výbor pre postavenie žien (CSW) v Ženeve pozostáva zo zástupkýň z približne 40 mimovládnych organizácií akreditovaných OSN, ktoré majú poradný štatút pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN. Cirkev je prostredníctvom Charity Svätých neskorších dní jednou z týchto organizácií.

Ana Bonnyová sa narodila v Madride. Jej rodičia tam boli v Cirkvi, do ktorej vstúpili v roku 1976, pioniermi. Mama ich spolu so sestrou Silviou učila, aby vždy, aj napriek ťažkostiam života, slúžili Pánovi. „Boli sme veľmi požehnané tým, že sme už od útleho veku mali v živote evanjelium Ježiša Krista,“ spomína. V lete roku 1982 sa rodina presťahovala do švajčiarskej Ženevy.

The Bonny Hernandez family
Rodina Bonnyovcov Hernandezovcou na fotografii z roku 2021. Zľava doprava Beatriz Bonnyová, Ana Bonnyová, Martin Bonny, Adam Bonny, Morgan Bonnyová-Powellová, David Bonny.

Ana Bonnyová sa v roku 1997 vydala za Martina Bonnyho, ktorý pochádza z Buenos Aires v Argentíne. Majú štyri deti – troch chlapcov a jedno dievča. O svojho syna Luisa už prišli. Ako sa Ana Bonnyová zamýšľa nad tým, čo to pre ňu a jej rodinu znamenalo, hovorí: „Bola to veľmi výnimočná skúsenosť, ktorá nám umožnila pocítiť hlbokú lásku nášho Nebeského Otca, naučiť sa a pocítiť, ako sa závoj, ktorý oddeľuje túto smrteľnú ríšu od neba, stenčil a zanechal nám nezmazateľné emócie na celú večnosť.“ Ich najstarší syn Adam je ženatý a ďalšie dve deti, Beatriz a David, ešte bývajú s nimi doma.

Táto špeciálna úloha bola pre ich rodinu veľkým prekvapením. „Som veľmi vďačná, že cítim lásku nášho Spasiteľa Ježiša Krista a môžem Mu slúžiť celou svojou láskou a túžbou,“ zamýšľa sa. Cíti tiež, že ju jej život pripravil na to, aby svoju novú zodpovednosť lepšie pochopila. „Moja úloha manželky a matky vždy bola, je a bude tou, ktorá ma o dokonalej a hlbokej láske Nebeského Otca ku každému z Jeho detí učí najviac,“ uzatvára.

Ana Maria Bonny Hernandez with her husband Martin Bonny.
Ana Maria Bonnyová Hernandezová so svojim manželom Martinom Bonnym.

Ryan Koch, ktorý v mene Cirkvi vedie angažovanosť v OSN, vysvetľuje význam práce, do ktorej bude sestra Ana Bonnyová zapojená. „Organizácia Spojených národov a Cirkev ako globálne organizácie profitujú z toho, že za sebou majú množstvo členov z celého sveta. Sestra Ana Bonnyová je dokonalou kombináciou viery, poznania evanjelia a angažovanosti v komunite, ktorá umožňuje nadväzovať kontakty v mene Cirkvi a pozdvihovať úlohu žien a dievčat na celom svete.“

Sestra Ana Bonnyová, uvažujúc o zodpovednosti, ktorú teraz nesie, potvrdzuje, že hľadanie božskej hodnoty každej ľudskej bytosti na tejto zemi, a najmä jeho výnimočných dcér, je mimoriadnym a hlbokým duchovným dobrodružstvom. „Želám si, aby som mohla podporiť všetky ženy na tomto svete a celou svojou láskou prispieť k blahu každej z nich.“