Aktualizácia: Zhromaždenia členov Cirkvi dočasne pozastavené po celom svete

Miestni vedúci sa budú radiť, aby určili, ako zaistiť členom sviatosť najmenej raz za mesiac

budova kostola

Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zaslali 12. marca 2020 členom Cirkvi po celom svete nasledujúci list.

Drahí bratia a sestry,

ako sme prisľúbili v našom liste z 11. marca 2020, aj naďalej monitorujeme meniace sa podmienky týkajúce sa vírusu COVID-19 po celom svete. Zohľadnili sme radu miestnych vedúcich Cirkvi, vládnych úradníkov a zdravotníckych odborníkov a vyhľadávali sme Pánovo vedenie v týchto veciach. Teraz poskytujeme nasledujúce aktualizované pokyny.

S okamžitou platnosťou sú všetky verejné zhromaždenia členov Cirkvi dočasne pozastavené po celom svete až do ďalšieho oznámenia. Toto zahŕňa:

  • Kolové konferencie, konferencie vedúcich a iné väčšie zhromaždenia
  • Všetky verejné bohoslužby, vrátane zhromaždení sviatosti
  • Pobočkové, zborové a kolové aktivity

Ak je to možné, uskutočnite, prosím, všetky dôležité stretnutia vedúcich prostredníctvom technológie. V prípade špecifických otázok sa obráťte na miestnych vedúcich kňazstva. Budú poskytnuté aj ďalšie usmernenia týkajúce sa iných záležitostí.

Biskupi sa majú radiť so svojím prezidentom kolu, aby určili, ako zabezpečiť sviatosť pre členov aspoň raz za mesiac.

Povzbudzujeme členov v ich inšpirovanej službe navzájom sa o seba starať. Máme nasledovať Spasiteľov príklad a požehnávať a pozdvihovať druhých.

Počas tohto obdobia neistoty vydávame naše svedectvo o Pánovej láske. On vás požehná, aby ste našli radosť, keď sa budete snažiť zo všetkých síl žiť evanjelium Ježiša Krista za každých okolností.

S úctou,

Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov