Aktivita mladých mužov okrsku Slovensko

    Víkendové stretnutie mladých mužov v Bratislave 

    Bratislava, Lodenica Dunajklub

    Všetci mladí  muži (vek 12-18 rokov) sú srdečne pozvaní na víkendovú aktivitu.

    Ďalšie informácie budú nasledovať.