Ako sa obmedzenia v súvislosti s COVID-19 zmierňujú, takto sa Cirkev znova integruje

Členovia Cirkvi so zásobami jedla a iných potrieb

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sleduje nariadenia vlád a zdravotníckych pracovníkov po celom svete pri tom, ako zvažuje primeraný návrat k normálnemu chodu, ktorý prerušil COVID-19.

Cirkev napreduje vo všetkých oblastiach sveta s veľkou opatrnosťou a vždy sa dôsledne riadi pokynmi vlád, aby zabránila šíreniu pandémie. „Vaša bezpečnosť a blaho budú vždy naším najväčším záujmom,“ uviedol prorok a prezident Cirkvi Russell M. Nelson 6. mája 2020.

Ktoré cirkevné funkcie začali fázy opätovnej integrácie?

 • Misionárska práca
  Prebieha proces preradenia misionárov do misií v ich domovských krajinách a začali prijímať svoje nové pridelenia.

 • Uctievanie v chráme
  Začalo sa postupné otváranie chrámov. Tiež si pozrite stav každého chrámu .

A ktoré cirkevné funkcie sú stále dočasne pozastavené, odložené alebo uzavreté pre verejnosť?

 • cirkevné distribučné predajne

 • Cirkevný vzdelávací systém

 • cirkevné historické miesta

 • obchody Deseret Industries

 • slávnostné predstavenia (slávnostné predstavenia na rok 2020 sú zrušené)

 • RootsTech London (konferencia na rok 2020 je zrušená)

 • zhromaždenia sviatosti a kolové konferencie

 • Temple Square

 • Tabernacle Choir at Temple Square (turné Heritage Tour na rok 2020 v Európe presunuté na rok 2021) (turné Heritage Tour na rok 2020 presunuté) a týždenné vysielania sú s vylúčením verejnosti

 • tábory pre mládež, konferencie a výlety

cirkevné distribučné obchody (aktualizované 10. apríla)

Uvedenie nového chrámového obradného odevu, ktoré bolo pôvodne naplánované na 31. marca 2020, sa kvôli pandémii odkladá. Cirkev sprístupní nový obradný odev prostredníctvom internetového obchodu a distribučných predajní v neskoršom termíne.

Väčšina distribučných predajní Cirkvi je zatvorená. Nasledujúce distribučné predajne na území Európa zostávajú otvorené tam, kde miestne vlády nevyžadujú obmedzenia ohľadom COVID-19.

 • Praia, Kapverdské ostrovy