Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila misionársku prácu u nás?

Sestry misionárky v Bratislave týmto spôsobom potešili v priebehu pandémie člena Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Bez kontaktu je možné slúžiť tiež. Zľava sestra Page, sestra Brower a sestra Goodworth.

Zatiaľ, čo sa tisícky misionárov z celého sveta predčasne vracali zo svojej misie domov kvôli pandémii COVID-19, z dobrovoľníkov v Českej a Slovenskej misii sa vrátili predčasne domov len dva staršie manželské páry. Niekoľko mladých misionárov odišlo domov o pár týždňov skôr. Veľká väčšina misionárov však zostala a svoje poslanie plní ďalej. I keď ich prácu pandémia ovplyvnila zásadne, práce im neubudlo, dielo sa nezastavilo. Zaujímalo nás, ako misionári túto situáciu vnímajú, a tak sme im položili niekoľko otázok.

Môžete nám popísať, čo robíte od rána do večera? Aké sú v týchto dňoch vo vašej práci rozdiely?

„I naďalej máme rovnaký misionársky rozvrh. Ráno vstávame o 6:30, cvičíme a potom začíname našu prácu,“ uvádza sestra Jarvis, ktorá sa behom tejto doby presunula z Prahy do Brna. „Naše dni sa stále skladajú zo štúdia evanjelia, hľadania ľudí, ktorí majú záujem o evanjelium, z ich výučby a pozývania ďalších ľudí, aby prišli ku Kristovi. Avšak tieto veci robíme teraz z nášho bytu, cez internet,“ doplňuje starší Thomas, ktorý na naše otázky odpovedá z Liberca. V bežnom režime misionári po rannom štúdiu písiem a slovenského jazyka vyrážajú okolo 10 hod. do ulíc, kaplniek, parkov či domovov záujemcov o evanjelium i členov Cirkvi a do svojho bytu sa vracajú až večer. Po plánovaní ďalšieho dňa končí ich deň o 22:30 zaľahnutím do postele. V dobe zákazu voľného pohybu to je však iné. „Všetko, čo môžeme robiť, je online a s mobilom. Ale denne vidíme zázraky a nachádzame nové spôsoby, ktorými môžeme nachádzať ľudí, ktorí majú záujem. Je to skvelé, že môžeme učiť ľudí cez videochat na Messengeri. A je jednoduchšie spolupracovať pri učení s členmi tým, že ich pripojíme k hovoru! I naďalej tiež pracujeme s ľuďmi, ktorí chcú byť pokrstení. K tomu vedieme kurzy angličtiny a češtiny online raz za týždeň. Nášho kurzu češtiny v Prahe sa zúčastnilo viac ako 20 ľudí. Je to zázrak a to, že sme otvorili tento kurz, bolo vďaka našej práci na Facebooku,“ pokračuje sestra Jarvis. „Keď učíme kurzy angličtiny a češtiny, po ich ukončení sa delíme so zúčastnenými o duchovné myšlienky a máme tak možnosť sa s nimi podeliť o evanjelium. Na Facebooku sa tiež snažíme viac zdieľať myšlienky, videá a ďalšie veci online, aby sme sa podelili o evanjelium Ježiša Krista. Snažíme sa tým tiež pomôcť členom zdieľať evanjelium. Medzitým robíme prestávky a chodíme na prechádzky do prírody. I keď byť v karanténe a doma je ťažké, misionárska práca je skvelá.“

Rovnako ako väčšina misionárov po celom svete pracuje starší Thomas so svojim spoločníkom behom pandémie cez internet.
Rovnako ako väčšina misionárov po celom svete pracuje starší Thomas so svojim spoločníkom behom pandémie cez internet.
Sestra Foster vľavo a sestra Graham vpravo spolu slúžia ako misionárky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Mladej Boleslavi.
Sestra Foster vľavo a sestra Graham vpravo spolu slúžia ako misionárky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Mladej Boleslavi.

Zdá sa, že nariadenia vlády obmedzili vašu prácu. Je to tak? Alebo vám to niekde dalo i viac slobody?

„povedal by som, že nariadenia vlády našu prácu neobmedzili, ale len zmenili. Zákaz voľného pohybu nám poskytol príležitosť naučiť sa používať Facebook pre misionársku prácu, viac času na štúdium písiem a dokonca i čas, aby sme rozvíjali nové talenty. Mal som napríklad viac času k tomu, aby som sa naučil hrať náboženské piesne na klavíri!“ vysvetľuje starší Thomas. K otázke slobody sa vyjadrila sestra Foster slúžiaca v Mladej Bolestalvi: „Naozaj cítim, že máme viac slobody. Máme príležitosť byť viac kreatívny než v minulosti. Máme čas k tomu, aby sme skúsili nové veci a pomáhali ľuďom novými spôsobmi. Viac ľudí je ochotných hovoriť s nami. V minulosti sme toho robili veľa a robíme toho veľa i naďalej. Práca je jednoducho iná.“

Ľudia vás na ulici často odmietajú. Chýba vám osobný kontakt s nimi?

„Myslím, že nám všetkým chýba kontaktovanie na ulici. Ale vidíme, že viac ľudí je ochotných s nami hovoriť online než na ulici,“ konštatuje starší Thomas. Súčasťou misionárskej práce je vyhľadávanie ľudí, ktorí majú záujem hovoriť o Bohu, a pomôcť im priblížiť sa ku Kristovi. Preto môžete misionárov často stretnúť na ulici, námestí alebo v parku, kde sa okoloidúcich pýtajú, či majú čas a môžu sa ich na niečo opýtať. „Asi by nebolo pravdivé, keby som povedala, že mi chýba to, ako nás ľudia na uliciach odmietajú. Ale miesto toho mi chýba príležitosť robiť niečo ťažké, aby som mohla prejavovať Bohu svoju obetavosť. Hovoriť s ľuďmi na ulici bol pre mňa (a asi pre každého misionára) spôsob, ktorým som mohla ukázať, že som ochotná robiť čokoľvek, čo Boh chce, aby som robila. Ale občas to nie je ten najlepší spôsob, pretože ľudia nemajú príležitosť nás a naše posolstvo skutočne spoznať. Tak som vďačná za tento čas, vďaka ktorému môžeme skúsiť nové veci, nájsť nové spôsoby ako robiť jeho prácu. Dúfame, že čoskoro budeme môcť hovoriť s ľuďmi na ulici. A tak možno vďaka tomuto času budeme viac pripravení robiť ďalšie ťažké veci, ktoré sú i užitočnejšie,“ vysvetľuje sestra Graham slúžiaca v Mladej Boleslavi.

Pred pandémiou ste venovali veľa času službe. Akú službu robíte teraz?

„Pred pandémiou som si myslel, že „služba“ znamená len robiť fyzickú prácu pre niekoho. Ale vďaka pandémii som pochopil, že môžeme ľuďom slúžiť stále (i keď inak)! Obzvlášť v tejto dobe chcú ľudia poznať zmysel života, chcú útechu a znalosť o ich Nebeskom Otcovi. Niekedy služba znamená proste viesť konverzáciu s niekým tak, aby cítil moju lásku a lásku Boha,“ vysvetľuje svoj nový poznatok starší Posacki pôsobiaci v Ostrave. I keď hlavnou náplňou misionárskej práce bolo v minulosti predovšetkým učenie a diskusie s ľuďmi, čím ďalej viac sa misionári ako praví učeníci Krista zameriavajú práve na službu. I v tomto čase majú stále v srdci túžbu slúžiť, ako doplňuje starší Thomas: „Stále sa snažíme osloviť členov a záujemcov a ponúknuť im pomoc. Okrem iného tiež prinášame sviatosť členom do domovov, v ktorých nie je žiaden nositeľ kňazstva.“

Sestry misionárky v Bratislave týmto spôsobom potešili v priebehu pandémie člena Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Bez kontaktu je možné slúžiť tiež. Zľava sestra Page, sestra Brower a sestra Goodworth.
Sestry misionárky v Bratislave týmto spôsobom potešili v priebehu pandémie člena Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Bez kontaktu je možné slúžiť tiež. Zľava sestra Page, sestra Brower a sestra Goodworth.

Pomohla vám táto situácia priblížiť sa k Bohu a k Ježišovi Kristovi? Ako?

„Keď nám Boh dáva skúšky, dáva nám príležitosť spoliehať sa na Neho a Jeho syna Ježiša Krista. Naše modlitby sú častejšie a vrúcnejšie. Vieme, že nás do tejto situácie umiestnil, a vieme, že nás z nej dostane,“ vyjadruje vieru a nádej starší Thomas. Ťažkosti z iného uhla pohľadu popísala sestra Brower slúžiaca v Bratislave nasledovne: „Ťažké situácie sú vždy príležitosťou lepšie spoznať Boha. V tejto situácii som videla, že Boh je mocnejší, než všetky prekážky. Musela som viac hľadať Jeho vôľu a zjavenie, pretože som nemohla pokračovať v tom, čo zvyčajne robím. Nevedela som, ako robiť misionársku prácu zo svojho bytu. Boh je však vždy ochotný s nami komunikovať a ja som mu vďačná za príležitosť že som mohla počuť Jeho hlas.“

„Vďaka tomu, že bola obmedzená misionárska práca na verejnosti, som mal viac času na to, aby som študoval znovuzriadenie Cirkvi Ježiša Krista. Posilnilo to moje svedectvo o žijúcich prorokoch v našej dobe. Vďaka tomu môžem lepšie počuť a nasledovať Jeho hlas,“ odpovedá starší Carter, ktorý sa behom pandémie presunul z Ostravy do Brna.

two Elders
Starší Starší Posacki vľavo a starší Carter vpravo na prázdnom námestí behom pandémie.

Zastavila sa misionárska práca?

„‘Žiadna bezbožná ruka nemôže zastaviť pokrok tohto diela,‘ povedal Prorok Joseph Smith. Verím, že sme teraz silnejší a viac oddaní práci, než skôr. Sme nadšení z toho, že môžeme kázať evanjelium,“ uzaviera prezident Gehring, prezident Českej a Slovenskej misie.

Misionársky program Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa riadi vzorom daným v Novom zákone, podľa ktorého misionári slúžia vo dvojiciach, učia evanjeliu a krstia veriacich v mene Ježiša Krista.

V Českej a Slovenskej misii slúži viac ako 60 dobrovoľníkov z rôznych krajín od USA, Kanady, cez Austráliu, Izrael až po Litvu. Z českých členov slúži na misii vo svete momentálne 10 mladých mužov a žien v nemecky hovoriacej časti Európy, Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických a v Kanade. Ďalší mladý muž sa kvôli pandémii vrátil z afrického Beninu a pokračuje vo svojej misii v Českej republike. Jedna mladá žena ukončila svoju misiu o pár týždňov skôr a vrátila sa domov ku svojej rodine. Či už na Slovensku alebo vo svete, všetci misionári nasledujú výzvu samotného Krista: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Marek 16:15)

sister missionaries
Sestry Misionárky z Mladej Boleslavi pricestovali za sestrami do Prahy, aby spolu behom pandémie bývali, zostali v kontakte s ďalšími a necítili sa osamelo. Práca online pokračuje ďalej.