Salt Lake City, Utah 

99+1: Prezident Nelson všetkých pozýva, aby na jeho 100. narodeniny ponúkli druhým dar lásky 

Prezident Nelson žiada ľudí, aby „šírili lásku Ježiša Krista“ tak, že pomôžu jednému človeku v núdzi 

Prezident Nelson, ktorý hovoril o podobenstve o stratenej ovci (99+1), nás pozýva, aby sme oslávili jeho 100. narodeniny tak, že pomôžeme „jednému“ človeku v núdzi.
Prezident Nelson, ktorý hovoril o podobenstve o stratenej ovci (99+1), nás pozýva, aby sme oslávili jeho 100. narodeniny tak, že pomôžeme „jednému“ človeku v núdzi.

Ako sa prezident Russell M. Nelson blíži k svojim 100. narodeninám (9. september 2024), zdôrazňuje časť písiem, kde Ježiš Kristus používa číslo 100 na to, aby učil o službe a láske. 

V podobenstve o stratenej ovci (Matúš 18 a Lukáš 15) Ježiš učí, že máme pomáhať ľuďom v núdzi tak, ako by starostlivý pastier pomohol svojim ovciam – dokonca aj jednej stratenej zo stáda 100 oviec. Prezident Nelson poukázal na tento príklad a navrhol, že ľudia môžu osláviť jeho 100. narodeniny tak, že pomôžu „jednému“ človeku v núdzi. 

V posolstve, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach 100 dní pred jeho narodeninami, ktoré sú 9. septembra, prezident Nelson vyhlásil: 

„Jedna duchovná obeť, ktorá by rozžiarila môj život, je, aby každý z nás pomohol ‚jednému‘ človeku v našom živote, ktorý sa môže cítiť stratený alebo osamelý. Počas nasledujúcich mesiacov vás pozývam, aby ste s modlitbou zvážili tieto otázky: Koho poznáte, kto môže byť odradený? S kým sa potrebujete zmieriť alebo koho potrebujete poprosiť o odpustenie? Mali ste v poslednej dobe na mysli nejaké meno, hoci tak úplne netušíte prečo? Keď predložíte tieto otázky Pánovi, bude vás inšpirovať, aby ste vedeli, ako môžete osloviť toho, kto potrebuje pomoc, a ako ho môžete pozdvihnúť.“ 

Prezident Nelson ďalej povedal, že nasledovaním Spasiteľovho príkladu môžeme „šíriť lásku Ježiša Krista do celého sveta“. 

Pozrite si prorokov príspevok na Facebooku