Frankfurt nad Mohanom

900 ton potravín: dar Ukrajine od Svätých neskorších dní v Európe

Oneskorenia a nedostatky v dodávateľskom reťazci na Ukrajine vyvolávajú naliehavú potrebu zásobovania

Jedným z mnohých nešťastných dôsledkov konfliktu na Ukrajine je dodatočné zaťaženie dodávateľského reťazca mnohých zásob, najmä základných potravín. Toto narušenie malo vplyv na bežných občanov v celej krajine a obmedzilo ich prístup k mnohým základným potravinám vrátane hotových konzervovaných jedál, detskej výživy, múky, cestovín a ryže.

Po zoznámení sa s poradcom prvého podpredsedu ukrajinskej vlády ponúkla Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní pomoc s humanitárnou pomocou s cieľom naliehavo dodať obyvateľom Ukrajiny zásoby potravín. 

„Keď ma na začiatku oslovil poradca vlády, spojili sme ho s naším tímom humanitárnej služby a veľmi ho to zaujalo,“ povedal Oleksiy Hakalenko, ktorý pracuje ako oblastný manažér Cirkvi a dohliada na humanitárne úsilie Cirkvi na Ukrajine. „Keď sa dozvedel viac, čoraz viac sa nadchýnal pre spoluprácu s Cirkvou na tomto mnohostrannom projekte darovania potravín.“

Cirkev v spolupráci s ukrajinskou vládou iniciovala projekt humanitárnej pomoci, ktorého cieľom je dodať potrebné potraviny do zásobovacích centier a skladov v blízkych krajinách Poľsku a Rumunsku. Vládne subjekty na Ukrajine potom využili svoju vybudovanú dopravnú sieť na prepravu dodávok potravín na konkrétne miesta na Ukrajine, kde sa mali distribuovať. Vládne zásielky sa zameriavajú na dodávky potravín do oblastí a komunít na Ukrajine, ktoré ich najviac potrebujú.

Toto náročné humanitárne úsilie bolo rozsiahle a logisticky náročné. Daniel Garcia, nákupca v oddelení nákupu Cirkvi v európskej oblasti, uviedol: „Denne sme museli hľadať dodávateľov, ktorí by mali zásoby, ktoré by sme mohli kúpiť, a ktorí by ich aj mohli rýchlo dodať. Prekážkou boli aj vysoké náklady na palivo, čo mohlo viesť k oneskoreným dodávkam a zvýšeným nákladom na dopravu.“

Našli sme dodávateľov v mnohých krajinách vrátane Nemecka, Španielska, Poľska a Rumunska a spojili sme sa s nimi. Kľúčovou požiadavkou bolo, aby nám dokázali dodať obrovské množstvo potravín za výrazne krátky čas.

„Proces získavania zdrojov sťažovali aj jazykové bariéry,“ skonštatoval García, „v niekoľkých prípadoch sa všetka komunikácia musela uskutočniť prostredníctvom prekladača Google.“

Mimoriadne dodávky sa uskutočnili v priebehu ôsmich týždňov v apríli a máji 2022. Cirkev za ten čas dodala viac ako 1 000 paliet s potravinami. Spolu s predchádzajúcou pomocou poskytnutou obyvateľom Ukrajiny predstavujú humanitárne dary Cirkvi pre túto krajinu viac ako 900 ton potravín a iných zásob.