53 poradcov nastupujúceho pokolenia sa stretlo, aby sa radili

Mladí dospelí z celej Európy sa cez víkend stretli vo Švajčiarsku, aby sa spolu poradili

Niekoľko mladých dospelých z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní z celej Európy sa na konci augusta 2021 zhromaždilo na konferencii vo švajčiarskom Zollikofene. Navštívili ich hlavní cirkevní vedúci, vrátanestaršieho Ericha W. Kopischkeho z predsedníctva územia Európa, ako aj územných sedemdesiatnikov a územných poradcov pre organizácie. Zúčastnili sa tiež živého zasadania na diaľku tvárou v tvár so starším Davidom A. Bednarom z Kvóra dvanástich apoštolov.

Nedávno povolaní poradcovia nastupujúceho pokolenia sa v auguste spolu stretli vo švajčiarskom Zollikofene
Nedávno povolaní poradcovia nastupujúceho pokolenia sa v auguste spolu stretli vo švajčiarskom Zollikofene

Táto skupina sa skladala z novopovolaných poradcov nastupujúceho pokolenia, ktorí podporujú nastupujúce pokolenie a miestnych vedúcich Cirkvi v Európe. Hlavné miesto pre túto udalosť bolo blízko chrámu vo Švajčiarsku, kde táto skupina v sobotu tiež spoločne uctievala. Ďalší program zahŕňal aktivitu služby pre miestne opatrovateľské ústavy a ďalšie sociálne aktivity. Na niekoľkých zasadaniach sa radilo pri diskusii viac ako 60 ľudí, ako lepšie žiť podľa nasledujúcich kľúčových zásad Cirkvi a ako ich lepšie aplikovať:

  • Žitie podľa evanjelia Ježiša Krista
  • Starostlivosť o núdznych
  • Pozývať všetkých, aby obdržali evanjelium
  • Zjednotenie rodín na večnosť

„Toto skutočne predstavuje historickú udalosť na území Európa,“ povedal starší Kopischke. „Mať mladých ľudí z celej Európy spolu zhromaždených, aby sa radili, slúžili a pozdvihovali jeden druhého a svoju komunitu, je jadrom evanjelia Ježiša Krista,“ pokračoval.

Starší David A. Bednar z Kvóra dvanástich apoštolov sa pripojil k stretnutiu tvárou v tvár na diaľku naživo zo Salt Lake City, aby poskytol školenie a zodpovedal otázky publika.

Poradcovia nastupujúceho pokolenia pri diskusii na diaľku naživo so starším Davidom A. Bednarom
Poradcovia nastupujúceho pokolenia pri diskusii na diaľku naživo so starším Davidom A. Bednarom

„Kombinácia pokynov od apoštola, územných autorít a spoločného radenia sa s mojimi vrstovníkmi mi pomohla cítiť sa veľmi blízko k mojim Nebeským Rodičom a práci, ktorú chcú, aby som vykonala,“ povedala Leanda Akuoková zo Spojeného kráľovstva.

„Pre mňa bol tento víkend svedectvom toho, že naša generácia je pripravená a ochotná čeliť výzvam našej doby, že sme súčasťou žijúcej cirkvi a že všetko, čo v nej robíme, sa musí zameriavať na pomoc ľuďom priblížiť sa ku Kristovi, jednému za druhým,“ povedal Daniel Adriano z Lisabonu v Portugalsku. „Som nadšený, že sa vrátim do Portugalska a podelím sa o všetko, čo som cítil a naučil sa,“ pokračoval. 

Irene Kabongová z Paríža vo Francúzsku povedala: „Vždy som sa cítila ako Európanka vďaka môjmu občianskemu preukazu, ale po prvýkrát som cítila, že som tiež súčasťou Cirkvi Ježiša Krista na území Európa.“ Pokračuje: „Cítila som sa posilnená, pretože medzi nikým z nás neboli žiadne fyzické ani duchovné hranice.“

Ben Warner zo Spojeného kráľovstva uviedol: „Keď sme sa zhromaždili v posvätnom či sociálnom prostredí, cítil som sa veľmi inšpirovaný a spojený s ostatnými. Celá táto skúsenosť ma opäť utvrdila vo viere, že táto cirkev je miestom, kde môžeme prosperovať, mať prínos a patriť k nej.“

Pod vedením predsedníctva územia majú poradcovia nastupujúceho pokolenia úlohu viesť nastupujúce pokolenie a zúčastňovať sa rád vedúcich na miestnej a územnej úrovni Cirkvi v Európe.

Starší Erich W. Kopischke poskytuje rady poradcom nastupujúceho pokolenia
Starší Erich W. Kopischke poskytuje rady poradcom nastupujúceho pokolenia