Salt Lake City, Utah

Vo veku 95 rokov zomrel prezident M. Russell Ballard

Profeti e lavdëron atë si një burrë të kthimit në besim, zotimit dhe përkushtimit

Prezident M. Russell Ballard, zastupujúci prezident Kvóra dvanástich apoštolov, v roku 2018.
Prezident M. Russell Ballard, zastupujúci prezident Kvóra dvanástich apoštolov, v roku 2018.

So zármutkom oznamujeme, že prezident M. Russell Ballard, zastupujúci prezident Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zomrel. Po nedávnom krátkom pobyte v nemocnici sa vrátil domov, kde sa podľa svojich možností venoval povinnostiam, kým nezomrel približne o 23:15 12. novembra 2023 v kruhu najbližších. Mal 95 rokov.

Prezident Ballard sa stal apoštolom 6. októbra 1985. Za zastupujúceho prezidenta Kvóra dvanástich apoštolov bol vyhlásený 16. januára 2018. Tak ako apoštoli v dobách Nového zákona, aj súčasní apoštoli sú povolaní, aby boli zvláštnymi svedkami Ježiša Krista. Prezident Ballard bol jedným z 15 mužov, ktorí dohliadajú na rast a rozvoj celosvetovej Cirkvi, ktorá má teraz viac ako 17 miliónov členov.

„Prezident Ballard nebol nikdy nerozhodný,“ povedal prezident Cirkvi Russell M. Nelson. „Presne vedel, čo Pán učil a ako to možno uplatniť v osobnom živote človeka a ako to prinesie radosť a šťastie.“

„Úzko sme spolupracovali a vždy som mal veľmi rád jeho vrúcne správanie,“ povedal prezident Dallin H. Oaks z Prvého predsedníctva, ktorý sedával vedľa prezidenta Ballarda v Kvóre dvanástich apoštolov viac ako tri desaťročia. „Bol to muž, ktorému sa dalo veriť. A bol to muž, ktorý veril vám.“

Po prezidentovi Ballardovi zostalo sedem detí, 43 vnúčat, 105 pravnúčat a jedno prapravnúča.

Dátum a čas pohrebu budú včas oznámené.

Pracovnej etike sa naučil už v ranom veku

Melvin Russell Ballard sa narodil v Salt Lake City v Utahu 8. októbra 1928 Melvinovi R. a Geraldine Smith Ballardovcom. Pracovnú etiku sa naučil už v ranom veku — v predajni áut. Jeho otec založil spoločnosť Ballard Motor Company a mladý Russell, jediný chlapec v rodine so štyrmi deťmi, pracoval v každom oddelení spoločnosti vrátane jazdenia s autami po autobazári už v skorom tínedžerskom veku.

1-ročný M. Russell Ballard v roku 1929.
1-ročný M. Russell Ballard v roku 1929.

Tieto skúsenosti pomohli prezidentovi Ballardovi vytvoriť si pracovné návyky, ktoré mu dobre slúžili vo všetkých oblastiach života. „Od svojho otca som sa naučil, že keď niečo začneš, tak to aj dokončíš,“ povedal. „Nakoniec to k vašej spokojnosti dopadne tak, že buď vyhráte a budete mať zisk, alebo zistíte, že to nebude fungovať a odídete od toho, no nikdy neodídete s otázkou, či ste ochotní pri tom zostať.“

Takýto postoj vytrvalosti bol pre neho užitočný počas celého života – vrátane dní na Univerzite v Utahu; jeho profesionálneho života v automobilovom, realitnom a investičnom priemysle; a jeho rôznych cirkevných poverení.

„Jeho obchodné skúsenosti mu dobre poslúžili pri kladení skúmavých otázok, ktoré je potrebné položiť, keď navrhujete program alebo keď sa pýtate: ‚Využívame zdroje efektívne?‘“ povedal prezident Oaks.

Cirkevný vedúci s krvou prorokov v žilách

Prezident Ballard mal vo svojej kancelárii busty troch renomovaných cirkevných vedúcich: zakladateľa Cirkvi Josepha Smitha a jeho brata Hyruma (praprastarý otec prezidenta Ballarda), ako aj Hyrumovho syna prezidenta Josepha F. Smitha, ktorý bol šiestym prezidentom Cirkvi. Ich odkaz kresťanského učeníctva, ktoré, samozrejme, zahŕňa mučeníctvo Josepha a Hyruma v roku 1844, motivovalo prezidenta Ballarda až do jeho smrti.

„Keď som si uvedomil, kto sú a kto som ja, bolo to neuveriteľné,“ povedal v roku 2019 prezident Ballard. „Neustále si uvedomujem, že mám povinnosť už len na základe toho, že mám takéto prepojenie. Počujem ich neustále hovoriť: ‚Do toho; urob niečo, čo stojí za to. Choď, chlapče; neseď tam len tak.‘ Boli činiteľmi. Museli byť činiteľmi.“

Chcel, aby sa každý Svätý neskorších dní, vrátane jeho detí, hlboko zamyslel nad životom viery, ktorým žili títo prví cirkevní vedúci. Svojmu synovi Craigovi, v tom čase 19-ročnému misionárovi, povedal: „Pamätaj, krv prorokov prúdi v tvojich žilách.“

„No, žiadne vysoké očakávania,“ spomína Craig. „[Môj otec] sa vo svojej kancelárii na [tie busty] pozeral každý deň … a myslím, že cítil, že musí urobiť to najlepšie, čo môže. Vštepil to aj nám ostatným.“

Prezident Nelson povedal, že obrátenie, odhodlanie a zasvätenie „boli v krvi [prezidenta Ballarda]. Viete si predstaviť – mali sme tú česť sedieť vedľa muža, ktorý je prapravnukom Hyruma Smitha. A Joseph Smith bol jeho praprastrýko. Každý deň cítim vďačnosť za privilégium stýkať sa s priamym potomkom týchto uznávaných a uctievaných vedúcich. Má rovnakú integritu, akú mali oni“.

Prezident M. Russell Ballard bol v rokoch 1948 až 1950 misionárom v Britskej misii.
Prezident M. Russell Ballard bol v rokoch 1948 až 1950 misionárom v Britskej misii.

Vo svojom záverečnom posolstve na generálnej konferencii, ktoré predniesol 1. októbra 2023, hovoril o prorokovi Josephovi Smithovi a o jeho ústrednej úlohe v znovuzriadení evanjelia Ježiša Krista a o požehnaniach, ktoré z toho pochádzajú.

Cirkevná služba prezidenta Ballarda zahŕňala jeho pôsobenie ako mladého misionára v Anglicku, ako biskupa, prezidenta Kanadskej misie v Toronte, člena Predsedníctva sedemdesiatnikov a viac ako tri desaťročia ako apoštola.

„Nerobil by som to pre peniaze,“ povedal prezident Ballard. „Nemohli by ste ma najať za peniaze, aby som robil to, o čo som bol požiadaný ako člen Kvóra Dvanástich. Ale bolo to pre Pána, to je najväčšie privilégium, aké kedy môže človek dostať. Sme svedkami toho, že život a služba Pána Ježiša Krista boli skutočné.“

Prezident Ballard bral túto zodpovednosť vážne, či už ako bývalý predseda Cirkevnej misionárskej rady (ktorá zahŕňala prácu na vývoji príručky „Kážte Moje evanjelium“ určenej pre všetkých misionárov), v tej dobe s viac ako 50 000 misionármi pod svojím vedením, alebo ako otec piatich dcér a dvoch synov.

Špeciálny svedok, špeciálny otec

Prezident Ballard povedal, že niektoré z jeho najväčších skúseností pochádzajú z vyučovania svojich detí o evanjeliu Ježiša Krista. „Naučíte sa zachytiť momenty na výučbu, a ak ste hore a bdelí, prídu, a keď tieto momenty nastanú, pre každého otca by bolo hanbou, aby premeškal príležitosť učiť svoje deti niektorú zo zásad.“

Jeden z týchto momentov nastal koncom 80. rokov, keď sa prezident Ballard stal apoštolom. Craig, jeho najmladší syn, priznáva, že bol „trochu zatrpknutý“, pretože jeho otec bol často mimo domova kvôli nejakému povereniu. Nebolo ľahké deliť sa o muža, ktorého nazýval „ocko“, so Svätými neskorších dní po celom svete. „Keď som bol mladý, nerozumel som tomu,“ povedal Craig. Našťastie si prezident Ballard toto nepochopenie všimol. Prezident Ballard videl príležitosť učiť a vzal Craiga so sebou na cirkevné poverenie na Tongu a Samou.

„Keď sme vystúpili z toho lietadla, prvýkrát som si uvedomil, ako ho vnímali druhí,“ povedal Craig. „Mnohí išli pešo aj dva dni, aby čo len na chvíľu zazreli apoštola. Vtedy sa to, že dôverne poznám tohto človeka, pre mňa zmenilo z bremena na požehnanie.“

Craig povedal, že to bolo odrazom daru, ktorý mal prezident Ballard, ľuďom nielen niečo povedať, ale ich aj učiť.

„Nepovedal len: ‚No, zmier sa s tým.‘ Vedel, že tomu musím porozumieť a musím byť súčasťou podpory jeho povolania,“ povedal Craig. „Bola to pre mňa skvelá skúsenosť, kedy som sa niečo naučil, a on to urobil mnohokrát jedinečnými spôsobmi. Nebol len špeciálnym svedkom, bol aj špeciálnym otcom.“

Ďalší učiteľský moment nastal po tom, čo sa jeho školopovinná dcéra Tammy hrala s kamarátmi v aute, ktoré sa akosi prevrátilo dozadu a preliačili sa mu dvere. Tammy povedala, že mala veľký strach, keď sa dozvedela, že auto, o ktorom si myslela, že patrí jej otcovi, v skutočnosti patrí niekomu inému. Prezident Ballard povedal, že keď sa vrátil domov a videl výraz na tvári svojej dcéry, vedel, že má jej plnú pozornosť. „Učil som ju, že je oveľa vzácnejšia ako ten Cadillac, ktorý rozbila, a že oveľa dôležitejšie je to, čo deje v jej živote a aká je pre mňa vzácna. Auto môžeme opraviť, ale ak urobí niečo zlé vo svojom živote, to by bolo oveľa ťažšie opraviť.“

Prezident M. Russell Ballard a jeho manželka Barbara.
Prezident M. Russell Ballard a jeho manželka Barbara.

„Budeme si ho pamätať ako úžasného manžela a skvelého otca,“ povedal prezident Nelson. „To bola jeho najvyššia priorita. Bol nám v tom dobrý príkladom, aj keď mal na svoj čas veľa, veľmi veľa požiadaviek. Jeho rodina bola vždy na prvom mieste.“

V priebehu rokov sa deti prezidenta Ballarda začali spoliehať na jeho duchovnú silu. Jeho zosnulá manželka Barbara povedala: „Keď sme boli v Kanade na našej misii, náš malý chlapec práve začal chodiť do škôlky a nikoho tam nepoznal. Bol vystrašený. Môj manžel ho vzal do kancelárie, kľakol si s ním a modlil sa, aby mu Nebeský Otec pomohol nájsť priateľov. Modlili sa takto spolu niekoľko dní po sebe. Pomohol tak niekoľkým našim deťom, keď mali výnimočné potreby.“

Ballardovci sa spolu nielen pravidelne modlili, ale sa spolu aj hrali na dobrodružných rodinných dovolenkách. Prezident Ballard spomínal na cestu do Kalifornie v jednom z úplne prvých obytných áut, ktoré zišli z montážnej linky. „Vzal som ich do Čínskej štvrte a všetci v San Franciscu sa na tú veľkú vec pozerali, ukazovali na ňu a smiali sa na nej,“ povedal. „Nemohol som nájsť miesto, kde by som ho mohol zaparkovať, tak som všetkých vysadil v Čínskej štvrti, jazdil som po tých kopcoch v San Franciscu a nakoniec som ich všetkých opäť vyzdvihol.“

Oženil sa so svojím „anjelom“ Barbarou

Prezident Ballard nemohol hovoriť o svojej rodine bez toho, aby nepochválil Barbaru. „Je to anjel. Je strašne ťažké žiť s niekým, kto je takmer dokonalý,“ povedal. Stretli sa na „Hello Day Dance“ na univerzite Utah. „Bola nielen krásna, ale mala aj žiarivú osobnosť. Od začiatku som vedel, že si ju chcem vziať, ale nezdieľala rovnaké pocity. Bolo trochu ťažké presvedčiť ju. Robím si z nej žarty, že prinútiť ju, aby súhlasila, že sa za mňa vydá, bola tá najlepšia predajná práca, akú som kedy odviedol.“

Prezident Ballard vyzdvihol Barbaru ako úžasnú matku, ktorej pokojný prístup urobil z domáceho života niečo ako nebo. „Všetkých sedem našich detí, ak by ste ich sem priviedli a spýtali sa ich, či niekedy počuli svoju matku zvýšiť hlas medzi múrmi nášho domu, by povedalo nie; nikdy to neurobila. Má takú povahu, že dokáže prekonať krízu veľmi pokojným a tichým spôsobom. Je milá, milujúca, starostlivá, ostražitá a jej deti ju zbožňujú. Na svete nie je nikto, kto by sa mohol čo i len priblížiť k tomu, čo naše deti cítia k svojej matke.“

Ich druhé dieťa Holly súhlasí. Povedala, že láska a vzájomná úcta jej rodičov ovplyvnili jej správanie a správanie jej súrodencov spôsobmi, ktoré formujú život.

„Cítili sme, že najlepšie miesto, kde by sme mohli byť, bolo prísť domov a byť tam v tom prostredí, pretože naši rodičia spolu veľmi dobre vychádzali,“ povedala. „Naučila som sa, že sa musíte ku každému správať s rešpektom. A ako deťom nám to veľmi dobre ukazovali.“

Prezident Oaks, ktorý bol povolaný do Kvóra dvanástich apoštolov rok pred prezidentom Ballardom, povedal: „Veľmi obdivujem spôsob, akým sa prezident Ballard správa k svojej večnej spoločníčke Barbare. V jej pokročilom veku a jeho pokročilom veku bol skutočne tým vzorným manželom. Veľmi ohľaduplný. A veľmi láskavý.“

Barbara zomrela 1. októbra 2018 vo veku 86 rokov. So svojou charakteristickou milosťou a zmyslom pre humor čelila dlhému boju s niektorými zdravotnými problémami vrátane Alzheimerovej choroby.

„Som nesmierne vďačný za to, že viem, kde je moja drahá Barbara a že budeme opäť spolu s našou rodinou na večnosť,“ povedal prezident Ballard na generálnej konferencii päť dní po Barbarinej smrti.

Inšpirovaná služba jednému človeku za druhým

Láskyplné city prezidenta Ballarda k jeho rodine sa rozšírili aj na jednotlivcov, ktorých učil od rečníckeho pultu. Počas príhovoru na generálnej konferencii Cirkvi v apríli 1980 vyzval Svätých neskorších dní, aby mu poslali mená ľudí v núdzi. Na oplátku sľúbil, že týmto ľuďom napíše povzbudzujúci list. Privalili sa stovky listov z celého sveta Prezident Ballard nakoniec napísal viac ako 600 osobných listov povzbudenia ľuďom, ktorí potrebovali duchovnú pomoc. Jeden adresát napísal: „Mám pocit, že váš list bol skutočným začiatkom tejto fantastickej zmeny v mojom živote a z celého srdca vám ďakujem.“

Prezident Russell M. Nelson a prezident M. Russell Ballard sa v sobotu 9. marca 2019 stretli s pápežom Františkom vo Vatikáne. Na návšteve ich sprevádzali starší Massimo De Feo (vľavo) a Alessandro Dini-Ciacci (vpravo) zo sedemdesiatnikov.
Prezident Russell M. Nelson a prezident M. Russell Ballard sa v sobotu 9. marca 2019 stretli s pápežom Františkom vo Vatikáne. Na návšteve ich sprevádzali starší Massimo De Feo (vľavo) a Alessandro Dini-Ciacci (vpravo) zo sedemdesiatnikov.

„Mali by sme osloviť jedného po druhom,“ povedal prezident Ballard. „Mali by sme sa snažiť všetkými možnými spôsobmi, aby sme si navzájom pomáhali na tejto ceste v smrteľnosti. Myslím si, že ľudia v hĺbke svojej podstaty sú dobrí a myslím si, že chcú vedieť, aká je pravda, ale nevedia, kde ju nájsť. Pýtajú sa: ‚Kto som? Odkiaľ som prišiel? Prečo som tu? Kam idem? K čomu to všetko vedie? Kam ma to zavedie?‘“

Prezident Ballard položil pero na papier, aby odpovedal na tieto otázky v knihe „Our Search for Happiness“ [Naše hľadanie šťastia] (1993), ktorá pomohla ľuďom zistiť viac o Cirkvi a zmysle ich života. Autorský život prezidenta Ballarda zahŕňal aj knihu „Counseling with Our Councils“ [Poradenstvo s našimi radami] (1997), ktorú používali mnohí miestni vedúci v celej Cirkvi.

Počas všetkých svojich skúseností manžela, otca a apoštola prezident Ballard hľadal inšpiráciu a istotu vo všetkom v Ježišovi Kristovi. V skutočnosti často nosil vo vrecku na chlopni malý obrázok Spasiteľa na povzbudenie v ťažkých dňoch.

„Kedykoľvek sa cítil odradený, vytiahol [obrázok Ježiša Krista], pozrel sa naň a pomyslel si: ‚Ja to dokážem. Pre Neho môžem urobiť čokoľvek,‘“ povedala Holly.

Prezident Ballard zistil, že evanjelium Ježiša Krista je kotvou vo svete meniacich sa hodnôt. „Som pevne presvedčený, že tí, ktorí sú skutočne ukotvení vo svojej viere v znovuzriadenie evanjelia Ježiša Krista a v poslanie proroka Josepha a v zjaveniach, ktoré skrze neho prišli do Cirkvi a ktoré potvrdzujú a prehlasujú, že Ježiš Kristus je Boží Syn a že evanjelium je na zemi, budú schopní zvládnuť všetko, čo im život prinesie.“

Starší M. Russell Ballard počas svojej misionárskej služby v Anglicku v roku 1950.
Starší M. Russell Ballard počas svojej misionárskej služby v Anglicku v roku 1950.
Prezident M. Russell Ballard máva návštevníkom konferencie na záver sobotňajšieho popoludňajšieho zasadania generálnej konferencie v Konferenčnom centre v Salt Lake City v Utahu 30. septembra 2023.
Prezident M. Russell Ballard máva návštevníkom konferencie na záver sobotňajšieho popoludňajšieho zasadania generálnej konferencie v Konferenčnom centre v Salt Lake City v Utahu 30. septembra 2023.