Slávnostné zasadanie pre mladých na území Európa – stred s prezidentom Stevenom J. Lundom a prezidentom Janom E. Newmanom

Generálny prezident Mladých mužov Steven J. Lund a prezident Jan E. Newman, radca v generálnom predsedníctve Nedeľnej školy, sa zo Zoetermeeru v Holandsku s potešením prihovoria mládeži v Európe.

Dátum: 5. novembra 2023 o 18:00.

Slovenčina

General Young Men President Steven J. Lund and President Jan E. Newman, Counselor in the General Sunday School Presidency, are pleased to address the European youth from Zoetermeer, Netherlands.

Date: 5 November 2023, at 6PM.

English