Učme tak, ako učil Spasiteľ – vysielanie so starším Dieterom F. Uchtdorfom

Salt Lake City, Utah

V špeciálnom vysielaní na tému Učme tak, ako učil Spasiteľ sa prihovorí Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní./Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších sa prihovorí v špeciálnom vysielaní na tému Učme tak, ako učil Spasiteľ

Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the Twelve Apostles
Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the Twelve Apostles

Táto výnimočná udalosť je určená pre všetkých členov Cirkvi, ktorí učia, či už vo svojom povolaní alebo u seba doma/vo svojom domove.

Starší Uchtdorf sa podelí o zásady, ktoré každému členovi pomôžu nájsť radosť a úspech v učení/vo výučbe evanjelia a tiež im pomôžu zlepšiť svoju schopnosť učiť tak, ako učil Spasiteľ.

Miestnym vedúcim sa odporúča/Miestni vedúci sú povzbudzovaní, aby určili dátum a čas sledovania, ktorý bude členom na ich území vyhovovať najviac. Ideálnou príležitosťou na sledovanie vysielania by mohlo byť práve stretnutie rady učiteľov.

Sledovanie – ako na to

Sledovanie vysielania v rôznych jazykoch bude od 12. júna dostupné na:

Podrobnosti o vysielaní vrátane dostupných jazykov a skrytých titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím nájdete vo vysielacom pláne.

Pomoc so satelitnými zariadeniami a vysielaním koloví špecialisti na technológie nájdu na:mhtech.ChurchofJesusChrist.org.