Pozvánka pre všetkých: 12. medzinárodná umelecká súťaž Múzea cirkevnej histórie

V Múzeu cirkevnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa na jar 2022 uskutoční 12. medzinárodná umelecká súťaž a výstava. 

12. medzinárodná umelecká súťaž Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní
12. medzinárodná umelecká súťaž Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

V Múzeu cirkevnej histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa na jar 2022 uskutoční 12. medzinárodná umelecká súťaž a výstava. Umelci sú vyzvaní, aby medzi 1. februárom a 1. júnom 2021 odovzdali umelecké dielo zamerané na tému „Všetci sú Bohu rovnakí“. 

Medzinárodná umelecká súťaž vyhodnocovaná porotou má za cieľ podnietiť tvorbu kvalitného umenia Svätých neskorších dní a poukázať na ich rozmanitosť v štýloch, technikách, médiách a hlasoch. 

„Umením môžete vyjadriť svoje pocity a presvedčenia,“ uviedol Christian Fingerle, manažér územia Európa pre Oddelenie cirkevnej histórie. „Keď dovolíte svojmu srdcu hovoriť prostredníctvom svojich schopností, ktoré vám dal Boh, budete schopní vyjadriť niečo, čo bude znamenať skutočný rozdiel.“

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní nad 18 rokov. Ak sa chcú umelci zapojiť, budú musieť zaslať digitálnu snímku svojho umeleckého diela pomocou online nástroja  múzea na prihlásenie.

Múzeum víta rôzne kultúrne a estetické tradície, štýly a umelecké médiá. Médiá môžu zahŕňať maľbu, kresbu, textilné umenie, fotografiu, grafiku, sochárstvo, sklo, hlinu, keramiku, drevo, kožu, kameň, kov, tradičné a ľudové umenie, kombinované médiá, multimédiá, video, kino a ďalšie.

Porotu bude viesť päť porotcov, ktorí budú zastupovať rozmanité estetické školy a odborné znalosti. Prvé kolo sa bude skladať z vyhodnotenia každého príspevku z digitálnych obrázkov a vyhlásenia od umelca. Druhé kolo potom posúdi skutočné fyzické umelecké diela a určí, ktoré diela budú vybrané pre výstavu.

Porotcovia vyhodnotia umelecké diela na základe tematického zosúladenia, inovácie a umeleckých merítok.

Ocenenie Merit and Visitors’ Choice Awards vyberú porotcovia a diváci. Ďalšie umelecké diela budú zakúpené za účelom rozvoja múzejnej zbierky.

Múzeum cirkevnej histórie
Múzeum cirkevnej histórie

Múzeum cirkevnej histórie so sídlom v Salt Lake City v Utahu bolo založené s cieľom reprezentovať celosvetové členstvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Od roku 1987 usporadúva Medzinárodnú umeleckú súťaž každé tri až štyri roky.

Laura Howeová, kurátorka umenia Múzea cirkevnej histórie, dúfa, že táto súťaž pomôže jednotlivcom cítiť, že sú súčasťou väčšej rodiny a že ich jedinečné perspektívy a pôvod si druhí vážia.

„Je dôležité, aby sa všetky Božie deti považovali za súčasť rodiny Ježiša Krista,“ uviedla Laura Howeová. „Táto umelecká súťaž je spôsob, ako to ukázať a pomôcť ľuďom vidieť, že sú súčasťou Cirkvi a jej histórie.“

Všetci členovia Cirkvi, ktorí majú záujem zdieľať svoje umenie, sú pozvaní, aby sa zapojili do súťaže a aby sa spojili rôznymi umeleckými štýlmi a kultúrnymi pozadiami, aby uctievali Boha.

„Umelecké diela od všetkých sú tu vítané,“ povedal Fingerle. „Nemusíte byť víťazom predchádzajúcej umeleckej súťaže, celebritou alebo profesionálnym umelcom. Musíte len mať vášeň a odhodlanie zdieľať dôležité posolstvo.“

Výstava umenia potrvá od marca do októbra 2022.

Viac informácií o podrobnostiach súťaže, všeobecných pravidlách, postupe poroty a cenách nájdete na https://history.churchofjesuschrist.org/content/museum/competition-details.