Veľkonočné posolstvo Prvého predsedníctva – 2021

V tomto veľkonočnom období si s vďakou pripomíname vzkriesenie nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista.

Mesazhi i Presidencës së Parë për Pashkën – 2021

S radosťou prehlasujeme a slávnostne vydávame svedectvo o tom, že vďaka Ježišovi Kristovi budeme všetci žiť znova.

Ústredným bodom Božieho večného plánu je poslanie Jeho Syna, Ježiša Krista. Prišiel, aby vykúpil deti Božie. Prostredníctvom Spasiteľovho uzmierenia sa vzkriesenie a nesmrteľnosť stali skutočnosťou pre všetkých a večný život sa stal možnosťou pre všetkých, ktorí sa ho stanú hodnými. Ježiš prehlásil:

„Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11:25 – 26)

Vďaka Bohu za uzmierenie Ježiša Krista a za Jeho dar vzkriesenia!