Generálna konferencia

Počas nedeľňajšieho ranného zasadania 190. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní predstavil prezident Russell M. Nelson prehlásenie na počesť 200. výročia Prvého videnia Josepha Smitha.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní má nové logo symbolizujúce jej vierovyznanie.
Prezident Russell M. Nelson z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v sobotu 4. apríla 2020 oznámil, že časť nedeľňajšieho ranného zasadania generálnej konferencie sa stane celosvetovým slávnostným zhromaždením, na ktorom povedie Svätých pri zvolaní Hosana.
Prezident Nelson vás všetkých srdečne pozýva, bez ohľadu na vaše vierovyznanie, aby ste sa k nám pripojili prostredníctvom technológie a radovali sa z upokojujúcej moci zjavenej pravdy na tejto aprílovej generálnej konferencii.
Na záver 189. výročnej generálnej konferencie prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Russell M. Nelson oznámil zámer postaviť osem nových chrámov. To znamená, že celkový počet chrámov v prevádzke (162) a oznámených chrámov alebo chrámov v rekonštrukcii (47) je spolu 209 po celom svete.
My ako členovia Pánovej Cirkvi vieme, kto stojí na jej čele - sám Ježiš Kristus
Zistite, ako táto generálna konferencia inšpiruje milióny ľudí. Pozývame Vás ju sledovať s nami!
Tri noví členovia Kvóra dvanástich apoštolov – jedného z najvyšších riadiacich orgánov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní – boli oznámení v sobotu na 185. polročnej generálnej konferencii Cirkvi v Salt Lake City v Utahu.
Európski členovia a priatelia Cirkvi sa zhromaždia v zhromažďovacích budovách a vo svojich domovoch, aby počúvali posolstvá inšpirácie a vedenie od Prvého predsedníctva a ostatných vedúcich úradníkov Cirkvi.
Každú jar a jeseň sa koná šesť zasadaní, na ktorých členovia obdržia pokyny od cirkevných vedúcich.
Spomienky členov Cirkvi z Európy na sledovanie prvých generálnych konferencií