Európa

    Starší Cook navštívil členov a misionárov Cirkvi Ježiša Krista vo vybraných častiach Európy. Praha nebola výnimkou a tak mali aj slovenskí členovia možnosť stretnúť apoštola Pána.
    Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generálna prezidentka Mladých žien cestovali po Európe a navštívili veľa kongregácií.
    Mormoni v Európe s podporou cirkevného ústredia v Spojených štátoch zintenzívňujú svoju pomoc pre utečencov prichádzajúcich do Európy.
    Európski členovia a priatelia Cirkvi sa zhromaždia v zhromažďovacích budovách a vo svojich domovoch, aby počúvali posolstvá inšpirácie a vedenie od Prvého predsedníctva a ostatných vedúcich úradníkov Cirkvi.