Nová aplikácia a nová časť v Knižnici evanjelia špeciálne navrhnutá pre deti

Knižnica evanjelia má po prvýkrát časť určenú špeciálne pre deti. Novú časť nazvanú Deti môžete nájsť v časti Poslucháči v Knižnici evanjelia, či už do nej vstupujete online alebo pomocou aplikácie. Deťom umožňuje zahĺbiť do príbehov, videí a interaktívnych aktivít. Poskytuje tiež zdroje pre rodičov a učiteľov Primáriek, ktoré potrebujú každý týždeň na tvorbu lekcií pre Primárky a rodinné domáce večery.

children playing on tablet
Knižnica evanjelia teraz obsahuje časť špeciálne pre deti, ktorá im umožňuje zahĺbiť sa do príbehov, videí a interaktívnych aktivít.

Doteraz bol obsah Knižnice evanjelia zameraný na dospelých a nikde nebolo vyhradené miesto pre deti, kde by si mohli nájsť materiály iba pre seba. Tento nový digitálny zdroj bol vytvorený pre deti, aby sa v ňom vedeli samy orientovať, a je navrhnutý tak, aby deti zaujal ilustráciami a tlačidlami určenými pre deti.

Generálna prezidentka Primáriek, sestra Camille N. Johnsonová, povedala: „Sme presdvečené, že obsah Knižnice evanjelia pre deti posilní vieru vašej rodiny v Spasiteľa Ježiša Krista. Znovu potvrdí, že sme deti nebeských rodičov a bude zdrojom na pozvanie Ducha do vášho domova.“

Child and Grandpa are using a tablet
Nová časť v Knižnici evanjelia bola vytvorená pre deti, aby sa v nej vedeli samy orientovať, a je navrhnutá tak, aby deti zaujala ilustráciami a tlačidlami určenými pre deti.

Čo je vo vnútri

Deti môžu objaviť nasledujúce kategórie:

V Knižnici sa nachádza ďalší materiál vo viacerých jazykoch. Plný obsah nájdete v anglickom jazyku.

home page of online children library
Ak chcete nájsť časť pre deti v Knižnici evanjelia, choďte na domovskú stránku Knižnice evanjelia na svojom počítači či smartfóne. Kliknite na Poslucháči. Potom kliknite na Deti.

Ak chcete nájsť Knižnicu evanjelia, choďte na domovskú stránku Knižnice evanjelia na svojom počítači či smartfóne. Kliknite na Poslucháči. Potom kliknite na Deti. To vás privedie k obsahu.

Nová aplikácia „Evanjelium pre deti“ je dostupná v angličtine, španielčine a portugalčine

Obsah pre deti nájdete okrem Knižnice evanjelia tiež v novej aplikácii, ktorá sa volá „Evanjelium pre deti“. Má štyri hlavné časti: Príbehy z písiem, Maľovanky, Spievaj s nami a Iné aktivity. Aplikácia má farebný a jednoduchý vzhľad, čo deťom umožňuje, aby sa v nej orientovali samy. 

illustration of Jesus with children
Evanjelium pre deti má štyri hlavné časti: Príbehy z písiem, Maľovanky, Spievaj s nami a Iné aktivity. Maľovanky obsahujú 21 rôznych knižiek s maľovankami so stranami, ktoré sa vzťahujú na rôzne témy evanjelia a Cirkvi, ako sú písma, misionári a služba.

„Aplikácia Evanjelium pre deti je vzrušujúcim novým zdrojom, ktorý deti spája s evanjeliom Ježiša Krista,“ povedala Generálna prezidentka Primáriek Camille N. Johnsonová. „Verím, že sa stane požehnaním pre rodičov a deti, ktoré sú hladné po obsahu, ktorý pomôže rodinám zostať na ceste zmluvy. Očakávam, že hudba, príbehy a aktivity pozvú Ducha, aby naše drahé deti z Primáriek sprevádzal.

illustration of Jesus with child on an orange background
Aplikácia Evanjelium pre deti pomáha deťom, aby si učenie evanjelia zobrali do vlastných rúk a poskytuje im nástroje potrebné na zdieľanie evanjelia s ostatnými.

Aplikácia je momentálne dostupná pre iOS a Android v angličtine, španielčine a portugalčine. Na niektorých funkciách pre Android sa stále pracuje, ale ich spustenie je naplánované na neskoršiu časť tohto roka.